eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo pocztowe
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2013

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2013

  12:27 31.01.2013

  ... Zdrowia publikowania wydawanych interpretacji indywidualnych, ze wskazaniem ich zakresu przedmiotowego. Przydatne linki: - Projekty ustaw PRAWO POCZTOWE 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529), na podstawie której: zlikwidowano tzw. obszar zastrzeżony dla Poczty Polskiej ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o emeryturach i rentach, podatek dochodowy od osób fizycznych, redukcja obciążeń administracyjnych w gospodarce, prawo pocztowe
 • Koniec monopolu Poczty Polskiej

  Koniec monopolu Poczty Polskiej

  13:06 15.01.2013

  ... dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529, dalej "ustawa"), której podstawowym celem jest liberalizacja rynku usług pocztowych poprzez likwidację monopolu Poczty Polskiej na ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek usług pocztowych, usługi pocztowe, Poczta Polska, przesyłki pocztowe
 • Rynek usług pocztowych 2011

  Rynek usług pocztowych 2011

  00:15 30.06.2012

  ... większy potencjał rozwojowy ma obszar tradycyjnych usług paczkowych oraz usług kurierskich, stymulowany zwłaszcza przez dynamiczny wzrost zakupów przez Internet. Nowe Prawo pocztowe Ważnym zadaniem dla organów państwa jest opracowanie i uchwalenie nowego Prawa pocztowego, nie tylko z uwagi na konieczność wdrożenia postanowień III Dyrektywy ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek usług pocztowych, usługi pocztowe, Poczta Polska, przesyłki pocztowe
 • Rynek usług pocztowych 2010

  Rynek usług pocztowych 2010

  09:51 03.06.2011

  ... rozwoju oraz nakreślić wizję docelowego modelu tego rynku. Jak przypomina UKE, działalnością pocztową w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) jest wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek usług pocztowych, usługi pocztowe, Poczta Polska, przesyłki pocztowe
 • UKE a rynek usług pocztowych 2006-2011

  UKE a rynek usług pocztowych 2006-2011

  00:20 01.05.2011

  ... przez Polskę implementowana do końca 2012 roku. We wrześniu 2009 roku Prezes UKE przekazał Ministrowi Infrastruktury Wytyczne do projektu Prawo pocztowe, wraz z projektem ustawy Prawo pocztowe, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad ustawą. Jeszcze wcześniej, w lipcu 2009 r. Prezes UKE przygotował ... WIĘCEJ

  Tematy: Poczta Polska, prywatni operatorzy pocztowi, prawo pocztowe, usługi pocztowe
 • Operatorzy pocztowi a monopol Poczty Polskiej

  Operatorzy pocztowi a monopol Poczty Polskiej

  09:52 23.03.2011

  ... 2011 rok projekt ustawy Prawo pocztowe nie został ujęty. W tej sytuacji koncentracja prac przesuwa się na rok przyszły i może spowodować zagrożenia w implementacji dyrektywy 2008/WE z dniem 31 grudnia 2012 roku. nowelizacja przepisów artykułu 45 Ustawy Prawo pocztowe - artykuł 45 obowiązującej ustawy Prawo pocztowe określa, że potwierdzenie nadania ... WIĘCEJ

  Tematy: Poczta Polska, prywatni operatorzy pocztowi, prawo pocztowe, usługi pocztowe
 • Rynek usług pocztowych 2009

  Rynek usług pocztowych 2009

  10:40 20.05.2010

  Prezes UKE zaprezentował nowy raport dotyczący rynku usług pocztowych w 2009 r. Prezentowany Raport jest jednym z efektów działań, jakie regulator podejmuje w celu monitorowania zjawisk zachodzących na rynku usług pocztowych. Ich analiza pozwala określić trendy charakteryzujące kierunki rozwoju oraz nakreślić wizję docelowego modelu tego rynku. W ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek usług pocztowych, usługi pocztowe, Poczta Polska, przesyłki pocztowe
 • Prywatni operatorzy pocztowi VI-XII 2008

  Prywatni operatorzy pocztowi VI-XII 2008

  14:07 02.02.2009

  ... odległości od miejsca siedziby, także w systemie „od drzwi do drzwi”. Tylko czterech spośród skontrolowanych operatorów działa w skali kraju i zagranicy. Usługi pocztowe jedynie dla sześciu skontrolowanych podmiotów stanowią jedyną działalność gospodarczą. Problemy w działalności pocztowej Z kontroli wynika, że główne przyczyny niepodejmowania lub ... WIĘCEJ

  Tematy: prywatni operatorzy pocztowi, usługi pocztowe, przesyłki pocztowe, jakość usług pocztowych
 • UKE: nieuczciwe praktyki na poczcie

  UKE: nieuczciwe praktyki na poczcie

  13:20 19.12.2008

  ... niepublicznych operatorów pocztowych, których celem było ustalenie czy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzą działalność pocztową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159) stwierdził, że czterech operatorów pocztowych przyjmuje, przemieszcza (a dwóch z nich także doręcza) przesyłki ... WIĘCEJ

  Tematy: prywatni operatorzy pocztowi, usługi pocztowe, przesyłki pocztowe, ceny usług pocztowych
 • Tajemnica pocztowa: Poczta Polska pod lupą

  Tajemnica pocztowa: Poczta Polska pod lupą

  00:49 07.10.2008

  UKE sprawdził czy Poczta Polska wyeliminowała z obrotu prawnego "Procedurę postępowania z przesyłkami i drukami bezadresowymi nadanymi za pośrednictwem innych operatorów, a znalezionymi w nadawczych lub oddawczych skrzynkach pocztowych będących własnością Poczty Polskiej". W dniach 1 – 30 kwietnia oraz 29 lipca – 29 sierpnia 2008 r. pracownicy 14 ... WIĘCEJ

  Tematy: Poczta Polska, usługi pocztowe, prawo pocztowe, przesyłki pocztowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: