eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › UKE a rynek usług pocztowych 2006-2011

UKE a rynek usług pocztowych 2006-2011

2011-05-01 00:20

UKE a rynek usług pocztowych 2006-2011

Liczba zarejestrowanych operatorów pocztowych w latach 2005 - 2010 © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Prezes UKE przedstawiła podsumowanie swojej kadencji w zakresie usług pocztowych w latach 2006-2011. Z dokumentu wynika m.in., że na koniec 2010 roku w całym kraju działało prawie 11 tys. placówek obsługujących klientów (łącznie operatorów niepublicznych i operatora publicznego), a okres ostatnich pięciu lat to dynamiczny rozwój sieci placówek operatorów niepublicznych.

Przeczytaj także: Poczta Polska: reklamacje pocztowe

1. Rynek usług pocztowych w latach 2006-2011

Jak podaje UKE, polski rynek pocztowy od kilku lat funkcjonuje w warunkach bardzo powolnej liberalizacji. Z jednej strony zmniejsza się obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, którym jest Poczta Polska SA, a z drugiej nieznacznie zwiększa się konkurencja na rynku. Choć pełna liberalizacja rynku nastąpi dopiero w 2013 roku, już teraz następują niewielkie zmiany:
  • na koniec 2010 roku wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 5,7 mld zł, dla porównania w roku 2006 było to 5,5 mld zł,
  • wartość segmentu przesyłek z korespondencją osiągnęła 3,9 mld zł,
  • wartość segmentu paczek i innych usług umownych wyniosła 1,5 mld zł,
  • wartość segmentu przesyłek reklamowych osiągnęła 0,2 mld zł,
  • wartość segmentu druków bezadresowych wyniosła 0,1 mld zł.

2. Cele strategiczne Prezesa UKE

Prezes UKE wielokrotnie opowiadał się za jak najszybszym wdrożeniem przepisów III Dyrektywy pocztowej. Polska, decyzją rządu, skorzystała jednak z możliwości przesunięcia terminu pełnego otwarcia rynku pocztowego do 2013 roku. Wraz z przesunięciem tego terminu wizja wolnego i konkurencyjnego rynku oddaliła się. Zdaniem UKE jest jednak w dalszym ciągu jedyną szansą na zdynamizowanie
sektora pocztowego.

Głównym celem strategii regulacyjnej dla usług pocztowych jest przygotowanie rynku pocztowego do pełnej liberalizacji poprzez:
  • stworzenie warunków do jego harmonijnego rozwoju,
  • wprowadzenie zasad wolnej, uczciwej konkurencji,
  • zapewnienie sprawnej organizacji rynku, gwarantującej świadczenie usługi powszechnej na wysokim poziomie, po przystępnej cenie oraz wysoki poziom zadowolenia konsumentów z usług pocztowych.

2.1. Mamy wybór

Z informacji przedstawionych przez UKE wynika, że systematycznie przybywa podmiotów, które prowadzą działalność pocztową. W 2006roku, poza Pocztą Polską SA, do rejestru operatorów pocztowych było wpisanych 157 operatorów. Na koniec 2010 roku liczba niepublicznych operatorów pocztowych wyniosła 246, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2006 o 55%. Większość operatorów prowadzi swoją działalność lokalnie i specjalizuje się w wybranych usługach, najczęściej kurierskich i ekspresowych.

Szczególnie widoczne są zmiany w segmencie rynku paczek pocztowych i innych usług umownych, gdzie w 2010 roku udział operatorów niepublicznych w ogólnej liczbie przesyłek wyniósł 46,9% (w roku 2009 - 38,6%). Poczta Polska posiada więc niewiele ponad połowę udziałów w tym segmencie rynku pocztowego.

fot. mat. prasowe

Liczba zarejestrowanych operatorów pocztowych w latach 2005 - 2010

Liczba zarejestrowanych operatorów pocztowych w latach 2005 - 2010


Województwami o największej liczbie zarejestrowanych i działających operatorów niepublicznych są województwa mazowieckie oraz dolnośląskie. Najmniej konkurencyjne są natomiast województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie opolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

fot. mat. prasowe

Liczba działających operatorów niepublicznych zarejestrowanych w poszczególnych województwach w 2010

Liczba działających operatorów niepublicznych zarejestrowanych w poszczególnych województwach w 2010 r.


2.2. Dostęp do usług pocztowych jest łatwiejszy

Podsumowanie UKE wskazuje, że na koniec 2010 roku w całym kraju działało prawie 11 tys. placówek obsługujących klientów (łącznie operatorów niepublicznych i operatora publicznego). Okres ostatnich pięciu lat to dynamiczny rozwój sieci placówek operatorów niepublicznych.

 

1 2 ... 5

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: