eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podwyższenie kapitału zakładowego
 • Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  09:27 23.12.2021

  ... spółek kapitałowych za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Jako zmiana umowy spółki traktowane jest także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Wyłączenia z opodatkowania Jednak nie wszystkie ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut?

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut?

  10:48 28.10.2021

  ... istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym wyrażonym w walucie zagranicznej, np. w dolarze amerykańskim, to ze względu na oficjalne przyjęcie BTC w Salwadorze, należy uznać, że również ta waluta (a raczej kryptowaluta) mogłaby stanowić wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - wskazuje mec ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy, kapitał zakładowy spółki, kryptowaluty
 • Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

  Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

  09:14 22.06.2020

  ... 4. Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się albo przez wniesienie do spółki wkładów na podwyższony kapitał, albo w trybie art. 260 k.s.h. bez takich czynności (tzw. papierowe podwyższenie). Podwyższenie kapitału zakładowego może się odbyć przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, spółka z o.o., spółki z o.o.
 • CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

  CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

  13:15 04.06.2019

  ... . W ramach takiego działania dochodzi do podwyższenia przez spółkę-dłużnika kapitału zakładowego, a następnie objęcia przez wierzyciela udziałów/akcji powstałych w wyniku tego ... do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Jeżeli zatem wartość udziałów przekazanych w zamian za wkład w ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

  Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

  12:35 30.05.2019

  ... tym podatkiem z tytułu dzierżawy nieruchomości. Spółka uzyskuje zyski, które trafiają na kapitał rezerwowy bądź inne utworzone fundusze. W przyszłości planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego ze środków pochodzących z zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym. Dodano przy tym, że zysk (część zysku), o jakim mowa we ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... , którego to obowiązku nie wykonał. Powołał się bowiem na art. 2 pkt 6 lit. c u.p.c.c. w związku z unijnymi dyrektywami dotyczącymi podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 69/335/EWG z 1969 r. (Dz. Urz. UE L 249, 3.10.1969) oraz 2008/7/WE z 2008 r. (Dz. Urz. UE L 46/11, 21.2.2008). Spółka komandytowa = kapitałowa ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  13:32 18.12.2017

  ... zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Taką tezę podzielił NSA w wyroku z 13.02.2015 r., (sygn. akt II FSK 3210/12). W przedmiotowym wyroku sąd wywiódł, iż w takiej sytuacji wydatków poniesionych na usługi doradcze nie można kwalifikować do kosztów związanych bezpośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego, które to ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, CIT
 • Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  12:33 22.11.2016

  ... od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów ... osobowej albo wartość kapitału zakładowego, b. przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

  Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

  08:36 20.11.2016

  ... sytuację, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Uczynił to w art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowiąc, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Ustawodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: Przekazanie zysku, zysk na kapitale zakładowym, kapitał zakładowy, podatek dochodowy podwyższenie kapitału zakładowego
 • Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce osobowej

  Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce osobowej

  11:56 16.08.2016

  ... 2016 r. uległ nowelizacji. W brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r. mówił on: „przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: