eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatkowa grupa kapitałowa
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

  Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

  11:38 20.07.2021

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

  Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

  12:35 17.05.2021

  ... nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa” (wyrok WSA w Krakowie z 29 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Kr 923/20). Podatkowa grupa kapitałowa złożona z pięciu spółek Pięć spółek akcyjnych tworzy podatkową grupę kapitałową (dalej również PGK). Jedna z nich – spółka A – jest odpowiedzialna za rozliczanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika

  Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika

  13:26 12.04.2021

  ... przewidział warunki, jakie musi spełniać podatkowa grupa kapitałowa w trakcie funkcjonowania, czyli osiąganie udziału dochodów w przychodach na poziomie co najmniej 2%, brak korzystania ze zwolnień przez którykolwiek podmiot grupy oraz zawieranie transakcji na warunkach rynkowych. Podatkowa grupa kapitałowa może utracić status podatnika w sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

  Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

  13:21 12.03.2021

  ... przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę interpretację Dyrektora KIS, WSA ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, podatek CIT, rozliczenia podatkowe, odliczenia podatkowe
 • Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  13:08 11.02.2021

  ... wymóg osiągnięcia dochodów w wysokości minimum 2% w stosunku do przychodów za każdy rok podatkowy, zostaje uznana za spełnioną także, o ile podatkowa grupa kapitałowa w 2020 r. odczuła ujemne skutki gospodarcze, będące rezultatem panującej epidemii koronawirusa. Pozostając na płaszczyźnie zmian legislacyjnych wywołanych epidemią, nie sposób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  13:40 21.09.2020

  Podatkowa grupa kapitałowa (dalej "PGK") jest w pełni legalnym sposobem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz obowiązków formalnych dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy. Uczestnictwo w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  13:39 29.08.2019

  ... grupie może być ryzykowne Podatkowa grupa kapitałowa to nie tylko korzyści, ale także duże ryzyko. W razie utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przed upływem czasu, na jaki została zawarta, spółki wchodzące w skład grupy muszą rozliczyć się z fiskusem osobno – także wstecznie. Podatkowa grupa kapitałowa przestaje istnieć z chwilą naruszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  13:01 15.01.2016

  ... Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, lub w którym Podatkowa Grupa Kapitałowa utraci status podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Nie tylko podatkowa grupa kapitałowa

  Nie tylko podatkowa grupa kapitałowa

  13:31 09.10.2015

  ... odpowiedzialnością, spółka akcyjna), które pozostają w tzw. związkach kapitałowych. Ustawa o CIT przewiduje wiele warunków, które muszą być kumulatywnie spełnione, aby podatkowa grupa kapitałowa mogła występować w charakterze podatnika. Wśród nich należy wskazać na wymóg posiadania siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czy też wymóg ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, ustawa o VAT
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa bez preferencji w podatku VAT

  Podatkowa Grupa Kapitałowa bez preferencji w podatku VAT

  12:18 16.04.2015

  Podatkowa grupa kapitałowa (dalej: „PGK”) jest instytucją przewidzianą przez polskiego ustawodawcę na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, która pozwala, po spełnieniu określonych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, ustawa o VAT

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: