eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ekwiwalent dla pracownika
 • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta - zmiany

  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta - zmiany

  00:20 25.02.2014

  ... normy udzielany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o Policji (tj. czas wolny w zamian za służbę pełnioną ponad normy). Do niedawna ekwiwalent był limitowany. Ustawa o Policji ograniczała bowiem pieniężną rekompensatę za niewykorzystany urlop do trzech ostatnich lat kalendarzowych. W praktyce więc ci policjanci ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent dla pracownika, policjant
 • Opłata za Internet to przychód pracownika

  Opłata za Internet to przychód pracownika

  10:44 18.11.2012

  ... łącznie kilku warunków: ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent dla pracownika, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Ekwiwalent za urlop dla strażaka a składka zdrowotna

  Ekwiwalent za urlop dla strażaka a składka zdrowotna

  12:54 15.02.2012

  ... aktualność. Strażakowi zwolnionemu ze służby przysługuje m.in. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent za urlop wypłacony funkcjonariuszowi Państwowej Straży ... Zgodnie z przepisami podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent dla pracownika, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, składki zdrowotne
 • Telefon prywatny do celów służbowych - ekwiwalent

  Telefon prywatny do celów służbowych - ekwiwalent

  13:25 05.09.2011

  ... z użytkowaniem w celach służbowych prywatnego telefonu, nie stanowią one dla pracownika podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Tak będzie jednak tylko wtedy, gdy wydatki, o których mowa, spełniają warunki uznania ich za ekwiwalent pieniężny. Taki wydatek korzysta z wyłączenia ze składek w wysokości kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: telefon prywatny, telefon służbowy, ekwiwalent dla pracownika, ekwiwalent pieniężny
 • Narzędzia pracownika: ekwiwalent a podatek i składki ZUS

  Narzędzia pracownika: ekwiwalent a podatek i składki ZUS

  08:52 11.02.2011

  ... komunikowania się, przekazywania informacji pracodawcy drogą elektroniczną. Dla określenia wysokości ekwiwalentu ważny jest rodzaj sprzętu, jego wartość, częstotliwość wykorzystywania go przez pracownika na potrzeby pracodawcy, jak również stopień zużycia rzeczy w trakcie używania. 3. Ekwiwalent za używanie własnego sprzętu podlega też zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent dla pracownika, używanie własnego komputera w pracy, zwolnienie ze składek ZUS, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Współczynnik ekwiwalentowy w 2011 r.

  Współczynnik ekwiwalentowy w 2011 r.

  12:54 03.01.2011

  ... 52 wolne soboty) = 252 dni : 12 mies. = 21 Współczynnik dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu wyniesie on 10,5 Obliczyliśmy w następujący ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent dla pracownika, współczynnik urlopowy, współczynnik ekwiwalentowy
 • Były pracownik: świadczenia pieniężne a podatek

  Były pracownik: świadczenia pieniężne a podatek

  10:52 24.12.2010

  ... podatkowej zaniechano poboru podatku. Pytanie: Wypłacamy świadczenie pieniężne w wysokości 300-600 zł dla emerytów z ZFŚS (wg kryterium socjalnego) zamiast bonów, talonów na święta Bożego ... zwolnione od podatku łącznie do wysokości 2.280 zł. Zdaniem US: Bony dla emerytów - byłych pracowników należy traktować jak świadczenia rzeczowe Z uwagi na to ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, świadczenia pieniężne, podatek dochodowy od osób fizycznych, ekwiwalent dla pracownika
 • Ekwiwalent za narzędzia a przychód pracownika

  Ekwiwalent za narzędzia a przychód pracownika

  13:02 13.08.2010

  ... własność. Z powyższego przepisu wynika zatem, że ma on zastosowanie, gdy spełnione są następujące warunki: ekwiwalent ma formę pieniężną, narzędzia, materiały lub sprzęt stanowią własność pracownika, fakt używania przez pracownika własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu na potrzeby pracodawcy musi mieć związek z wykonywaną przez niego ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent dla pracownika, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Ekwiwalent za używanie sprzętu: jak dokumentować?

  Ekwiwalent za używanie sprzętu: jak dokumentować?

  06:58 06.10.2009

  ... przepisu, przedmiotowe zwolnienie podatkowe ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: * ekwiwalent ma formę pieniężną, * narzędzia, materiały lub sprzęt stanowią własność pracownika, * fakt używania przez pracownika własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu na potrzeby pracodawcy musi mieć związek z wykonywaną przez ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent dla pracownika, przychody podatkowe, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe z PIT
 • Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

  Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

  13:29 18.05.2009

  ... . Zarówno sposób, w jaki doszło do ustania stosunku pracy, jak i ewentualna perspektywa przywrócenia pracownika do pracy pozostają tu bez znaczenia. Reasumując, pracodawca, o którym mowa we wstępie, powinien wypłacić ciężarnej pracownicy ekwiwalent za urlop i to niezależnie od faktu, że podwładna prawdopodobnie zostanie sądownie przywrócona ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie pracownika do pracy, przywrócenie do pracy, ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: