eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dodatkowe zatrudnienie
 • Ciąża i dwie umowy o pracę

  Ciąża i dwie umowy o pracę

  21:49 22.06.2021 PORADA

  Jestem w ciąży i dowiedziałam się, że firma zgłasza upadłość. Chcę podpisać drugą umowę o pracę, aby w trakcie Urlopu Macierzyńskiego nie zostać bezrobotną. Czy w trakcie 8 godzin dziennie mogę wykonywać pracę dla dwóch różnych pracodawców? Od czasu podpisania drugiej ... WIĘCEJ

  Tematy: dwie umowy o pracę, praca na pełny etat, praca na dwa etaty, ciąża
 • Ciąża a dwie prace

  Ciąża a dwie prace

  06:48 07.05.2021 PORADA

  Witam, obecnie jestem zatrudniona w jednej firmie na umowę o pracę na czas określony, mam lepszą propozycję pracy również na umowę o pracę, ale praca miałaby być zdalna z domu. Podjęłam decyzję o zmianie pracy, ale nie podpisałam jeszcze nowej umowy, ani nie złożyłam ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, zatrudnienie w ciąży, podpisanie umowy o pracę
 • Działalność gospodarcza a umowa o pracę w Niemczech

  Działalność gospodarcza a umowa o pracę w Niemczech

  10:53 16.04.2015 PORADA

  Witam, od 2007 r. prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Zatrudniam 5 pracowników, od listopada wyjeżdżam również do pracy do Niemiec i chciałby tam równocześnie podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Czy można jednocześnie prowadzić działalność w Polsce (gdyż tu ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, praca w Niemczech, Niemcy, obowiązki podatnika
 • Czy potrzebne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy po urlopie macierzyńskim do drugiej placówki?

  Czy potrzebne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy po urlopie macierzyńskim do drugiej placówki?

  21:31 04.11.2013 PORADA

  Od 21 grudnia 2012 byłam na zwolnieniu lekarskim (ciąża). Poród 1 kwietnia 2013. Urlop macierzyński potrwa do 18 sierpnia 2013 r. Wykonałam badania lekarskie do szkoły, w której jestem zatrudniona na stałe. Od 1 listopada 2013 r. podjęłam dodatkową pracę w innej szkole. Czy tam też ... WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenie lekarskie, L4 w ciąży, ciąża, termin porodu
 • Urlop rodzicielski a praca na umowę o dzieło

  Urlop rodzicielski a praca na umowę o dzieło

  10:54 04.10.2013 PORADA

  Witam, po urlopie macierzyńskim, przeszłam na urlop rodzicielski. Moja pensja będzie wynosić 60%. Mam pytanie: czy mogę podjąć pracę na umowę o dzieło u innego pracodawcy i czy muszę to zgłosić obecnemu, że podejmuję taką pracę? WIĘCEJ

  Tematy: prawa pracownika, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, wysokość wynagrodzenia
 • Umowa na czas nieokreślony i umowa zlecenie jednocześnie a zasiłek macierzyński

  Umowa na czas nieokreślony i umowa zlecenie jednocześnie a zasiłek macierzyński

  10:07 07.06.2013 PORADA

  Mam umowę na czas nieokreślony, planuję ciążę i mam propozycję dodatkowej pracy na umowę zlecenie. Czy jeśli zgłoszę (w pracy o umowę zlecenie), dobrowolne ubezpieczenie, to będę miała 2 zasiłki z ZUS-u na macierzyńskim? WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, umowa na czas nieokreślony, umowa zlecenia
 • Kiedy można zawrzeć umowę na zastępstwo?

  Kiedy można zawrzeć umowę na zastępstwo?

  13:12 20.03.2013 PORADA

  Czy z pracownikiem, z którym jest już zawarta umowa na czas nieokreślony na określonym w umowie stanowisku, można w tym samym zakładzie zawrzeć umowę na zastępstwo na inne stanowisko? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo, dodatkowe zatrudnienie, dwie umowy o pracę
 • Jaki ZUS przy drugiej umowie o pracę?

  Jaki ZUS przy drugiej umowie o pracę?

  01:38 15.11.2012 PORADA

  Witam. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dodatkowo mam możliwość podjęcie pracy u innego pracodawcy również na pełny etat i umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji drugi pracodawca musi płacić za mnie pełny ZUS czy wystarczy tylko opłacać ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na dwa etaty, składki ZUS, składki za pracownika, wysokość składek ZUS
 • Praca na dwóch etatach: więcej uprawnień

  Praca na dwóch etatach: więcej uprawnień

  12:23 05.04.2011

  ... zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na mocy odrębnych przepisów podlegają takiemu zaliczeniu. Jeżeli praca w danej jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, nie są w nim uwzględniane okresy zatrudnienia podstawowego. Ponadto w przypadku jednoczesnego zatrudnienia na rzecz kilku pracodawców, zaliczeniu podlega tylko jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce pracy pracownika, praca na dwa etaty, zatrudnienie pracownika, dodatkowe zatrudnienie
 • Skarbnik gminy a praca u innego pracodawcy

  Skarbnik gminy a praca u innego pracodawcy

  12:04 11.03.2011

  ... pojęć nieostrych, w szczególności w przypadku wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych (gdzie nie jest konieczne, aby dodatkowe zajęcia wywoływały uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność) pracodawca (osoba działająca w imieniu pracodawcy) ma dużą swobodę w interpretowaniu tych ... WIĘCEJ

  Tematy: skarbnik gminy, dodatkowe zatrudnienie, pracownicy samorządowi, urzędnicy samorządowi
 • Dodatkowe zatrudnienie bez zakazu ze strony szefa

  Dodatkowe zatrudnienie bez zakazu ze strony szefa

  09:57 30.11.2009

  ... mocy przepisów szczególnych, odnoszących się do określonych rodzajów zatrudnienia. Jeżeli więc w pracowniku drzemią wystarczające ilości sił, pozwalające mu godzić dotychczasowe zatrudnienie z dodatkową praca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby poświęcił się obu zajęciom jednocześnie. Z drugiej strony szef ma prawo wymagać ... WIĘCEJ

  Tematy: praca dodatkowa, dodatkowe zatrudnienie, praca na dwa etaty, zakaz konkurencji
 • Druga umowa z własnym pracownikiem

  Druga umowa z własnym pracownikiem

  00:45 02.04.2009

  ... woli i predyspozycji fizycznych oraz psychicznych. Zastanówmy się jednak, czy możliwe jest zatrudnienie w jednej firmie na podstawie dwóch osobnych umów. Możliwość pracy na ... pracę u innego pracodawcy. Sytuacja nieco się komplikuje, jeżeli chodzi o „podwójne” zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Zgodnie bowiem z opinią SN, z tym samym pracodawcą, ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, dodatkowa umowa o pracę, dodatkowe zatrudnienie, praca dodatkowa
 • Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży a dodatkowe zatrudnienie

  Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży a dodatkowe zatrudnienie

  14:04 03.02.2009

  ... , iż celem zwolnienia lekarskiego wystawionego pracownikowi jest poprawa jego stanu zdrowia i powrót do pracy. Natomiast jeżeli w czasie zwolnienia pracownik podejmuje dodatkowe zatrudnienie, które może wpłynąć na pogorszenie jego stanu zdrowia i tym samym przedłużyć okres niezdolności do pracy u podstawowego pracodawcy - czyli naruszać interes ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie w czasie ciąży, dodatkowe zatrudnienie, zwolnienie lekarskie
 • Urlop pracownika a dodatkowa praca

  Urlop pracownika a dodatkowa praca

  11:47 16.08.2008

  ... celem podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Pracownik może dowolnie dysponować swoim czasem wolnym w trakcie urlopu, a więc może również pracować. Może to być zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub o dzieło) lub stosunku pracy. Pracownik świadczący dodatkową pracę w czasie urlopu musi jednak pamiętać, że ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, urlopy pracownicze, urlopy, praca dodatkowa
 • Praca na więcej niż jeden etat

  Praca na więcej niż jeden etat

  13:34 13.08.2008

  ... odpoczynku, jeżeli pracuje on w podstawowym systemie przy ośmiogodzinnym czasie pracy. Wolnym czasem pracownik może dysponować według uznania tzn. może podjąć dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy. Świadczenie pracy dodatkowej w nowej firmie nie wymaga uzyskania zgody od dotychczasowego pracodawcy, chociaż są pewne wyjątki np. ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatkowe zatrudnienie, praca nadliczbowa, stosunek pracy, praca na dwa etaty
 • Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

  Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

  00:50 29.06.2008

  Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma możliwość podjęcia w tym czasie pracy zarobkowej u dotychczasowego lub nowego pracodawcy. Może również otworzyć własną działalność gospodarczą, a także rozpocząć naukę lub odbyć szkolenie. Nie może jednak dojść do sytuacji, w której zaprzestałaby ona sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, urlopy pracownicze, urlopy, dodatkowe zatrudnienie
 • Praca na dwa etaty a zasiłek macierzyński

  Praca na dwa etaty a zasiłek macierzyński

  12:34 21.12.2007

  ... niezdolności do pracy z powodu choroby ma prawo do zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnienia u każdego pracodawcy. W przypadku, gdy pracownik w trakcie roku podejmuje dodatkowe zatrudnienie, do okresu 33 dni niezdolności do pracy, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia określonego w art. 92 Kodeksu pracy, wlicza się ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na dwa etaty, zasiłek macierzyński, dodatkowe zatrudnienie, praca dodatkowa
 • Dodatkowe zatrudnienie = dodatkowy zasiłek chorobowy?

  Dodatkowe zatrudnienie = dodatkowy zasiłek chorobowy?

  12:18 19.10.2007

  ... do pracy z powodu choroby - zasiłku chorobowego, a po urodzeniu dziecka będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Dodatkowe zatrudnienie w ciągu roku Warto pamiętać, że jeżeli pracownik w trakcie roku podejmuje dodatkowe zatrudnienie, to do okresu 33 dni niezdolności do pracy, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia określonego ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, świadczenie chorobowe, praca na dwa etaty, wynagrodzenie chorobowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: