eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › członkowie zarządów
 • Członek zarządu odpowiada za wynagrodzenia pracowników

  Członek zarządu odpowiada za wynagrodzenia pracowników

  12:48 10.01.2011

  ... egzekucja wobec spółki z o.o. okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Członek zarządu może jednak uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże ... pracowników należnych od spółki. Po drugie sąd uznał, że jeżeli członkowie zarządu nie zgłosili we właściwym czasie wniosku o upadłość, to nie ... WIĘCEJ

  Tematy: członkowie zarządów, odpowiedzialność członków zarządu, :odpowiedzialność zarządu spółki, spółka z o.o.
 • Zatrudnienie członka zarządu bez umowy

  Zatrudnienie członka zarządu bez umowy

  12:33 21.12.2010

  Jako członek zarządu możesz wykonywać obowiązki związane z pełnioną funkcją w spółce na podstawie różnych stosunków prawnych - powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego. Sprawdź, czy zawsze do powstania stosunku pracy konieczna będzie umowa pisemna. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na ... WIĘCEJ

  Tematy: członkowie zarządów, członek zarządu, zarząd spółki, odpowiedzialność członków zarządu
 • Zakaz łączenia funkcji w spółce z o.o.

  Zakaz łączenia funkcji w spółce z o.o.

  13:03 08.10.2010

  ... opisanej funkcji p.o. dyrektora produkcji jego mandat wygasł. Podstawa prawna: art. 214 Kodeksu spółek handlowych. Portal SpolkaZoo.pl - serwis dla członków zarządów spółek z o.o. Praktyczne porady z zakresu prawa handlowego i zarządzania spółką, przydatne wzory dokumentów, informacje o zmianach w prawie.WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., członkowie zarządów, Rada nadzorcza, członek rady nadzorczej
 • Spółki z o.o. - prawa członków zarządu

  Spółki z o.o. - prawa członków zarządu

  00:55 24.10.2009

  Niniejszy artykuł należy traktować jako wskazówkę dla członków zarządów spółek kapitałowych, którzy zobowiązani są do przestrzegania statutowych i ustawowych zasad ich reprezentacji. Dotyka on szczegółowego zagadnienia reprezentacji spółki z o. o. w organizacji, jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, spółka z o.o., członkowie zarządów, spółka kapitałowa
 • System wynagrodzeń prezesów nieścisły

  System wynagrodzeń prezesów nieścisły

  09:33 07.07.2009

  ... mniejszy niż zalecany przez Komisję Europejską i to, co prezentują firmy notowane na dojrzałych rynkach finansowych. Bez lepszej informacji o wynagrodzeniach zarządów trudno będzie o dalszą poprawę zaufania inwestorów do zarządzających spółkami” - komentuje Dariusz Kraszewski, partner zarządzający działem konsultingu w Deloitte. Prezesi polskich ... WIĘCEJ

  Tematy: pensje prezesów spółek, zarobki prezesów spółek giełdowych, zarobki zarządu, płace członków zarządu
 • Ingerencja ZUS w wynagrodzenia członków zarządu

  Ingerencja ZUS w wynagrodzenia członków zarządu

  14:11 09.06.2009

  ... (sygn. akt I UK 19/09). Sąd oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez członków zarządu spółki i podtrzymał tym samym stanowisko Sądu Apelacyjnego, że członkowie zarządu, ustalając sobie bardzo wysokie wynagrodzenia, naruszyli zasady współżycia społecznego, ponieważ zarobki nie były związane z ich umiejętnościami jako pracowników, doświadczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: zaświadczenia ZUS, członkowie zarządów, zarobki zarządu, płace członków zarządu
 • Zakaz konkurencji a Kodeks spółek handlowych

  Zakaz konkurencji a Kodeks spółek handlowych

  14:11 13.03.2009

  Kodeks pracy ujmuje kwestię zakazu konkurencji dość ogólnie. Wiele postanowień z tego zakresu, dotyczących poszczególnych grup pracowniczych, wynika z innych aktów prawnych. Chodzi tu m.in. o Kodeks spółek handlowych (dalej: "ustawa"), w którym ujęto szczegółowe regulacje dotyczące zakazu konkurencji w różnych rodzajach spółek. Zakaz konkurencji ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, konkurencja, kodeks spółek handlowych, członkowie zarządów
 • Kadra zarządzająca a składki od nagrody

  Kadra zarządzająca a składki od nagrody

  13:52 04.06.2008

  ... rentowych nie zostali wymienieni członkowie zarządu. Wobec tego członek zarządu, który swoje obowiązki wykonuje na podstawie powołania bez zawierania ... jej towarzyszyć podpisanie umowy o pracę. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku członków zarządów spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Uwaga W przypadku członków rady nadzorczej ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa wymiaru składek, składki na ubezpieczenie społeczne, nagrody i wyróżnienia, składki od nagrody


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: