eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › Rada nadzorcza
 • Za brak współpracy z radą nadzorczą odpowiedzialność karna

  Za brak współpracy z radą nadzorczą odpowiedzialność karna

  00:22 29.03.2023

  ... jasne, z kim taka osoba może się komunikować w ramach organizacji, w zakresie żądania rady nadzorczej. Wątpliwości mogą również wynikać z treści żądania, gdyż rada nadzorcza może zwrócić się również o sporządzenie dodatkowych opracowań. Powstaje w takim przypadku pytanie, jak traktować takie polecenie i czy spółka wynagrodzi współpracownika, który ... WIĘCEJ

  Tematy: Rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych, prawo holdingowe, spółka
 • Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  10:39 06.03.2023

  ... spółek akcyjnych w art. 382 par. 7 KSH oraz analogicznie brzmiącym art. 219 par 6 KSH, odnoszącym się do spółek z o.o. Zgodnie z tymi przepisami rada nadzorcza jest zobowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie, o terminie posiedzenia, na którym będzie dokonywana ocena ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, posiedzenie rady nadzorczej, Rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... instrumentami finansowym. Zgodnie z normą wyrażoną w § 1 nadzór ma charakter stały, a więc nie jest sprawowany ad hoc i nie można zasadnie twierdzić, że rada nadzorcza powinna korzystać ze swych uprawień wobec spółki zależnej tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie pojawienia się wątpliwości, czy spółka zależna realizuje ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Rada Nadzorcza w spółce kapitałowej z nowymi uprawnieniami

  Rada Nadzorcza w spółce kapitałowej z nowymi uprawnieniami

  13:32 05.09.2022

  13 października bieżącego roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.807 z dnia 2022.04.12). Powyższa zmiana kodeksu spółek handlowych w większości dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego szeroko już komentowanego tzw. Prawa holdingowego. ... WIĘCEJ

  Tematy: Rada nadzorcza, spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, prosta spółka akcyjna
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... , jak w przypadku wykonania wiążącego polecenia, dostęp do informacji o spółce zależnej może być ograniczony przepisami szczególnymi, np. w zakresie tajemnicy bankowej. Rada nadzorcza może ustanowić doraźny, lub stały komitet rady nadzorczej, w którego skład wejdą jej członkowie, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. W umowie spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Jak dobrać skład rady nadzorczej? Postaw na 4 style działania

  Jak dobrać skład rady nadzorczej? Postaw na 4 style działania

  15:10 05.12.2019

  ... organu. Jak powinna być skomponowana rada nadzorcza? Czym wyróżniają się wskazane style pracy osób wchodzących w jej skład? Rada nadzorcza musi składać się z nie ... szczególnie istotne z perspektywy biznesowej. Antystyl – Figurant i Branżowiec Figurant to osoba, której rada nadzorcza powinna się z kolei wystrzegać - to ktoś bez wiedzy, doświadczenia i ... WIĘCEJ

  Tematy: Rada nadzorcza, członek rady nadzorczej, skład rady nadzorczej
 • Rada nadzorcza. Dobre praktyki to już konieczność?

  Rada nadzorcza. Dobre praktyki to już konieczność?

  10:39 19.11.2019

  ... planów finansowych – mówi Dorota Snarska-Kuman, Partner odpowiedzialny za grupę Audit & Assurance w Sektorze Instytucji Finansowych, Deloitte. Rada nadzorcza. Dobre praktyki - kluczowa "ósemka" Współpraca na linii rada nadzorcza - komitet audytu Dobre praktyki zalecają stałą współpracę komitetu audytu ze wszystkimi członkami rady nadzorczej, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: Rada nadzorcza, zarząd spółki, ład korporacyjny
 • Zarząd firmy ciągle nie dla kobiet?

  Zarząd firmy ciągle nie dla kobiet?

  11:47 12.03.2019

  Wprawdzie dane Eurostatu dowodzą, że nasz kraj może poszczycić się najwyższym w UE odsetkiem kobiet na kierowniczych stanowiskach (41,8 proc.), to jednak na huraoptymizm w tej kwestii jest nieco za wcześnie. Analizy firmy Deloitte wskazują bowiem, że w radach nadzorczych udział ten to już tylko nieco ponad 15 proc., a w zarządach firm (500 spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: kobiety, kobiety w biznesie, sytuacja kobiet na rynku pracy, Rada nadzorcza
 • Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

  Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

  00:44 29.12.2018

  Co do zasady, rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Jest ona co prawda uprawniona do delegowania swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji, nie zmienia ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała rady nadzorczej, Rada nadzorcza, Rada nadzorcza spółki, nieważność uchwały
 • Nieważna uchwała rady nadzorczej w niepełnym składzie

  Nieważna uchwała rady nadzorczej w niepełnym składzie

  13:05 25.06.2018

  Zasady obradowania i podejmowania uchwał przez rady nadzorcze w spółkach prawa handlowego szczegółowo określa kodeks spółek handlowych. Stosowne zapisy znajdują się także w umowach spółki, statutach czy regulaminach. Praktyka przynosi jednak wiele sytuacji spornych, takich w których powstają wątpliwości co do sposobu postępowania i skuteczności ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała rady nadzorczej, Rada nadzorcza, Rada nadzorcza spółki, nieważność uchwały
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Obciążenie nieruchomości

  Obciążenie nieruchomości

  15:07 30.07.2015 PORADA

  Obciążenie nieruchomości ujęte w par. 46 prawa spóldzielczego - czego to dotyczy? Czy np. położenia pod ziemią kilku metrow rurociągu zimnej wody? WIĘCEJ

  Tematy: obciążenie nieruchomości, prawo spółdzielcze, spółdzielnia mieszkaniowa, rada nadzorcza
 • Jak rozliczyć Radę Nadzorczą w spółdzielni mieszkaniowej?

  Jak rozliczyć Radę Nadzorczą w spółdzielni mieszkaniowej?

  13:55 24.02.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie związane z nowymi przepisami dotyczącymi oskładkowania Rad Nadzorczych. Mamy w swojej spółdzielni mieszkaniowej Radę Nadzorcza powołaną przez walne zgromadzenie członków spółdzielni. Powyższa rada otrzymuje wynagrodzenie ustalone w wysokości: 50 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza spółdzielni, rada nadzorcza, zasiłek pielęgnacyjny, spółdzielnia mieszkaniowa
 • Koszt delegacji a rada nadzorca

  Koszt delegacji a rada nadzorca

  22:36 21.01.2014 PORADA

  Pracownik spółki X jest oddelegowany na posiedzenie rady nadzorczej spółki Y (córki). Z umowy wynika, że koszty delegacji pokrywa spółka X. Czy koszt delegacji może stanowić koszt podatkowy dla spółki X? Czy pokrycie kosztów podróży służbowej stanowi dla pracownika dochód do ... WIĘCEJ

  Tematy: delegacja, podróż służbowa, rozliczenie delegacji, rada nadzorcza
 • Druki KRS-ZK a spółka z o.o.

  Druki KRS-ZK a spółka z o.o.

  10:06 29.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. wykreśliła całą radę nadzorczą. Czy wypełniając druk KRS-ZK należy wykreślać każdą osobę na oddzielnym druku, czy wystarczy złożyć jeden druk KRS-ZK z wykreśleniem tylko organu nadzoru? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza, KRS-ZK
 • Czy rada nadzorcza może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości sp. z o.o.?

  Czy rada nadzorcza może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości sp. z o.o.?

  21:42 09.09.2013 PORADA

  Witam, Proszę o informację w kwestii sprzedaży nieruchomości przez spółkę z o.o.: czy rada nadzorcza podejmując uchwałę o sprzedaży może jednocześnie w uchwale zawrzeć zapis o tym, że ewentualnymi nabywcami mogą być tylko oni, tj. członkowie rady nadzorczej? czy nie jest to ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza

 

1 2 ... 5

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: