eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › cesja wierzytelności
 • Zakaz cesji wierzytelności w świetle nowych przepisów

  Zakaz cesji wierzytelności w świetle nowych przepisów

  08:43 02.06.2023

  ... wierzytelnościami i utrzymać płynność finansową? Czym jest zakaz cesji wierzytelności? Cesja wierzytelności to przeniesienie praw związanych z wierzytelnością (płatnością wymaganą z tytułu faktury za wykonaną usługę lub sprzedaż produktu) na inną osobę lub podmiot. Zakaz cesji wierzytelności, wynikający z umowy między dwoma podmiotami, polega na ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz cesji, cesja wierzytelności, zaległe płatności, zatory płatnicze
 • Nowelizacja ustawy antyzatorowej nadzieją czy rozczarowaniem?

  Nowelizacja ustawy antyzatorowej nadzieją czy rozczarowaniem?

  10:49 17.02.2023

  ... którego korzystają duże i silne podmioty kosztem małych i słabych. Cesja faktur z długim terminem płatności W mojej ocenie, ... wierzytelności jedynie w momencie braku zapłaty w terminie płatności przez dużego przedsiębiorcę. Jednakże faktoring nie polega na finansowaniu wierzytelności, które są już po terminie płatności, tylko wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, ustawa antyzatorowa, opóźnienia w płatnościach, nieterminowe płatności
 • Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

  Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

  09:47 13.10.2021

  ... do niedawna kwestia możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w kontekście cesji wierzytelności. Niekorzystne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych, stanowiące że przy cesji wierzytelności należy podwyższyć podstawę i podatek o całą kwotę wierzytelności, zostało zakwestionowane przez NSA dopiero w 2019 r. Od tego czasu wydaje ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  13:33 31.08.2021

  ... , a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). (…) W odniesieniu do Państwa (Cedenta) wątpliwości w kwestii opodatkowania sprzedaży wierzytelności własnych stwierdzić należy, że czynności zbycia wierzytelności nie można uznać za dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Czy polski windykator może windykować sprawę miedzy dwoma niemieckimi firmami

  Czy polski windykator może windykować sprawę miedzy dwoma niemieckimi firmami

  17:52 04.09.2020 PORADA

  Sprawa rozgrywa się w Niemczech, mąż w roku 2012 podpisał umowę jako niemiecka firma  na usługi biurowe z firmą ADAM1. Ta firma w międzyczasie zamknęła działalność i otworzyła na nowo pod inną nazwą ADAM2, nie dając aneksu do umowy. Firma ADAM2  w 2017 wystawiła mężowi ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, firma windykacyjna, windykacja należności, wezwanie do zapłaty
 • Zakaz cesji wierzytelności powiększa zatory płatnicze?

  Zakaz cesji wierzytelności powiększa zatory płatnicze?

  13:13 28.08.2020

  ... płatności wcale nie jest oczekiwanie na zapłatę, ale możliwość przekazania wierzytelności do windykacji czy faktoringu. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa często zmuszone są zaakceptować, narzucony w umowie przez większego i silniejszego odbiorcę, zakaz cesji wierzytelności. To praktycznie wiąże ręce – nawet jeśli taki odbiorca spóźnia się ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe płatności, zatory płatnicze, termin płatności, nieterminowe płatności
 • Cesja wierzytelności z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  Cesja wierzytelności z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  00:40 05.11.2019

  ... dni później spółka dokonała cesji wynikającej z tej decyzji wierzytelności na inną spółkę (nazywaną dalej spółką skarżącą lub skarżącą), a w czerwcu 2015 r. dokonała na jej rzecz kolejnej cesji, tym razem z tytułu noty odsetkowej dotyczącej ww. wierzytelności odszkodowawczej. W październiku 2015 r. skarżąca wystąpiła do starosty o odsetki ... WIĘCEJ

  Tematy: wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, cesja wierzytelności
 • Zakaz cesji wierzytelności już nie straszy?

  Zakaz cesji wierzytelności już nie straszy?

  09:20 19.07.2019

  ... stanowisko prezentowane m.in. przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, wskazał, że określony w art. 9 projektu ustawy zakaz przenoszenia wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych nie znajduje uzasadnienia i powinien zostać usunięty z projektu ustawy. W przesłanym Marszałkowi Sejmu stanowisku Rząd słusznie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, likwidacja szkód, szkoda komunikacyjna, odszkodowanie
 • Zakaz cesji wierzytelności skomplikuje likwidację szkód

  Zakaz cesji wierzytelności skomplikuje likwidację szkód

  10:42 14.06.2019

  ... projektu ustawy regulującej rynek kancelarii odszkodowawczych, której przepisy rykoszetem uderzyłyby w warsztaty i pośrednio również w samych kierowców. Mowa w nich o zakazie cesji wierzytelności, którego wprowadzenie w życie znacznie skomplikowałoby sytuację na i tak trudnym rynku likwidacji szkód. I wprawdzie temat ucichł, to jednak nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, likwidacja szkód, szkoda komunikacyjna, odszkodowanie
 • Cesja wierzytelności sposobem na zatory płatnicze?

  Cesja wierzytelności sposobem na zatory płatnicze?

  11:23 20.05.2019

  ... i doświadczenie, żeby odzyskać pieniądze. Tym samym cesja chroni wielu przedsiębiorców przed zatorami i poprawia ich płynność finansową, zapobiegając spirali zadłużenia i bankructwom. Niestety polski Kodeks cywilny pozwala stosować w umowach między przedsiębiorstwami zakaz przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią. Z tej możliwości chętnie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatory płatnicze, bariery przedsiębiorczości, cesja wierzytelności, faktoring
 • Cesja wierzytelności na rzecz banku to ściąganie długów opodatkowane VAT

  Cesja wierzytelności na rzecz banku to ściąganie długów opodatkowane VAT

  13:31 10.01.2019

  ... towarów i usług” (0114-KDIP4.4012.585.2018.3.AKO). Cesja wierzytelności to usługa ściągania długów Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że usługi factoringu polegają na wyręczaniu faktoranta od dokonywania wobec dłużnika czynności zmierzających do odzyskania długu. Nabywca wierzytelności może dokonać ich ściągnięcia, ale i odsprzedać je ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, cesja wierzytelności, zwolnienia podatkowe VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż długów. Czy mam prawo znać treść umowy cesji?

  Sprzedaż długów. Czy mam prawo znać treść umowy cesji?

  11:38 07.03.2018 PORADA

  Chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo wglądu do umowy [cesji] sprzedaży zadłużenia przez bank zewnętrznej firmie? Firma jako nowy wierzyciel domaga się spłaty, a od kilku lat komornik sądowy prowadzi egzekucje na rzecz tego banku z mej pensji, więc prosiłbym o informacje jak powinno ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, cesja umowy, cesja wierzytelności, sprzedaż długów
 • Apelacja i sprzedaż długu

  Apelacja i sprzedaż długu

  13:56 06.01.2018 PORADA

  Mam dośyć dziwną sytuację i bardzo proszę o wyjaśnienie: złożyłam apelację od wyroku sądu rejonowego, rozprawa wyznaczona na 31.01.2018 r. W dniu dzisiejszym otrzymałam informację od firmy windykacyjnej, że właśnie zakupiła mój dług... Sprawa co do poprzedniej firmy nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: apelacja, sąd rejonowy, sprzedaż długów, dług
 • Cesja wierzytelności a VAT

  Cesja wierzytelności a VAT

  22:45 11.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, cesja wierzytelności, podatek VAT, windykacja
 • Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  Cesja wierzytelności a VAT i CIT

  17:23 08.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura VAT, cesja wierzytelności, CIT
 • Jaki podatek od zakupu wierzytelności - cesja wierzytelności - odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

  Jaki podatek od zakupu wierzytelności - cesja wierzytelności - odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

  17:24 30.11.2014 PORADA

  Jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie - na wstępie informuję: prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chciałbym rozszerzyć działalność mojej firmy o zakup praw do odszkodowania OC, a następnie (po zakupie) we własnym zakresie po odpowiednich konsultacjach z prawnikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatnik VAT, cesja wierzytelności, prawa wierzycieli
 • Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  11:46 30.09.2014 PORADA

  Witam, mam zapytanie dotyczące VAT-u w przypadku cesji. Spółka wystawiła fakturę, która została nieopłacona w terminie. Faktura została scedowana do firmy windykacyjnej (umowa cesji powierniczej), następnie dłużnik opłacił fakturę na rachunek firmy windykacyjnej, a firma ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, cesja wierzytelności, windykacja, cesja powiernicza
 • Zakup i potrącenie wierzytelności

  Zakup i potrącenie wierzytelności

  12:28 20.08.2014 PORADA

  Firma A wystawiła mi fakturę za wykonaną usługę, jednocześnie wiem, że firma A ma przeterminowaną fakturę względem firmy mojego znajomego. Czy mogę odkupić fakturę znajomego (cesja wierzytelności) i składając oświadczenie do firmy A potrącić im przeniesioną na mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, prawa wierzycieli, sprzedaż długów
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości. Są inne rozwiązania?

  Zniesienie współwłasności nieruchomości. Są inne rozwiązania?

  22:38 03.11.2013 PORADA

  Witam, jestem współwłaścicielem nieruchomości (dom, działka) wraz z mamą i siostrą. Każdy z nas ma po 1/3 udziałów (wpis w KW). Wszyscy jesteśmy zgodni i chcemy abym ja był jedynym właścicielem całej nieruchomości.  Dodatkowo ta nieruchomość jest obciążona kredytem ... WIĘCEJ

  Tematy: współwłasność nieruchomości, kredyt hipoteczny, zniesienie współwłasności, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Książeczka mieszkaniowa a podatki

  Książeczka mieszkaniowa a podatki

  20:45 15.10.2013 PORADA

  Opiszę sytuację najprościej, jak potrafię. Chcę spieniężyć książeczkę mieszkaniową. Może to zrobić tylko moja ciocia, ponieważ posiada akt własności mieszkania, więc chcę ją scedować najpierw na mamę, a ona sceduje na siostrę (można to robić tylko w pierwszej linii ... WIĘCEJ

  Tematy: książeczka mieszkaniowa, podatek od wzbogacenia, obowiązek podatkowy, wysokość podatku

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: