eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › biegły rewident
 • Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  Obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej będzie testem dla rynku

  10:39 06.03.2023

  ... badanie, o terminie posiedzenia, na którym będzie dokonywana ocena tych sprawozdań. Jak wynika z dalszej części artykułu „w trakcie posiedzenia, kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej, przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, posiedzenie rady nadzorczej, rada nadzorcza, Kodeks spółek handlowych
 • Potrzebny ci biegły rewident? Zobacz, o czym warto wiedzieć

  Potrzebny ci biegły rewident? Zobacz, o czym warto wiedzieć

  00:36 26.01.2020

  ... o obligacjach. Może wynikać także z umów zawartych przez firmę, np. umowy kredytowej z bankiem, umowy pożyczki czy inwestorskiej lub z umowy dofinansowania (dotacji). Biegły rewident partnerem dla Twojego biznesu Jednym jest obowiązek badania sprawozdania finansowego, przed którym nie warto się uchylać, a innym dobrowolne zlecenie badania ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, audyt, sprawozdanie finansowe, rewizja finansowa
 • Audyt finansowy: na nowych przepisach skorzystają przedsiębiorcy i biegli rewidenci

  Audyt finansowy: na nowych przepisach skorzystają przedsiębiorcy i biegli rewidenci

  10:43 01.03.2016

  ... dotyczącą kluczowych zagadnień badania – a więc kwestii, które zgodnie z profesjonalnym osądem biegłego rewidenta były najbardziej istotne z punktu widzenia badania sprawozdania finansowego. Biegły rewident będzie musiał wskazać na metodologię, którą przyjął, techniki które zastosował i prace jakie wykonał, żeby się odnieść do obszaru, który uznał ... WIĘCEJ

  Tematy: audyt, rewizja finansowa, biegły rewident, sprawozdawczość finansowa
 • Badanie sprawozdania finansowego: wybór biegłego rewidenda

  Badanie sprawozdania finansowego: wybór biegłego rewidenda

  13:11 20.03.2015

  Świadomy, poprzedzony zebraniem informacji o potencjalnych wykonawcach badania sprawozdania finansowego – tym powinien cechować się wybór biegłego rewidenta. Kierowanie się ceną jako jedynym kryterium jest niewłaściwe i pozbawia korzyści płynących ze współpracy z audytorem. Przemyślany wybór audytora to korzyść dla przedsiębiorcy Dopasowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, wybór biegłego rewidenta, audyt finansowy, corporate governance
 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  09:46 05.11.2013 PORADA

  Witam, jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej badaniu biegłego rewidenta za niezbadanie sprawozdania finansowego? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, osoba fizyczna, kara pieniężna, sprawozdanie finansowe
 • Deregulacja: kolejne uwolnione zawody

  Deregulacja: kolejne uwolnione zawody

  19:20 25.06.2013

  ... . Obejmuje on między innymi takie zawody jak usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy, agent i broker ubezpieczeniowy, aktuariusz, biegły rewident, pilot samolotowy, pilot śmigłowcowy, mechanik pokładowy, nawigator lotniczy, inżynier energetyk, inżynier elektroniki i telekomunikacji, architekt, urbanista, inżynier budowlany ... WIĘCEJ

  Tematy: deregulacja, zawody, praca, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Druga odsłona deregulacji: ułatwienia w 91 zawodach

  Druga odsłona deregulacji: ułatwienia w 91 zawodach

  01:33 03.10.2012

  ... łącznie 91 profesji z obszaru finansów, bankowości, budownictwa i transportu. Są to m.in. takie zawody jak agent celny, agent ubezpieczeniowy, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane, urbanista, kapitan żeglugi śródlądowej, pilot balonu, pilot ... WIĘCEJ

  Tematy: deregulacja, zawód regulowany, agent celny, agent ubezpieczeniowy
 • Biegły rewident w spółce akcyjnej

  Biegły rewident w spółce akcyjnej

  13:57 19.03.2012

  ... spółkę akcyjną na mocy art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2009.152.1223 j.t.). W tym zakresie biegły rewident pełni funkcję niezależnego audytora badającego poprawność i rzetelność sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd spółki (w praktyce sprawozdanie finansowe jest sporządzane na zlecenie ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, sprawozdania finansowe, spółka akcyjna, roczne sprawozdanie finansowe
 • Poradnik księgowego: rzeczowe aktywa trwałe

  Poradnik księgowego: rzeczowe aktywa trwałe

  12:34 10.06.2011

  ... finansowe jest ujawnienie leasingowanego majątku w obecnym sprawozdaniu finansowym oraz doprowadzenie do porównywalności z danymi prezentowanymi w sprawozdaniu za rok ubiegły. Gdyby biegły wyszedł z założenia, iż badanie ubiegłoroczne ujawniło skutki, które nie wchodzą w zakres obowiązywania art. 3, ust. 6 ustawy o rachunkowości i skupił się ... WIĘCEJ

  Tematy: rzeczowe aktywa trwałe, sprawozdanie finansowe, badanie sprawozdania finansowego, sprawozdania finansowe
 • Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej

  Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej

  13:28 08.06.2011

  ... i kosztowne. Dlatego przystępując do badania, biegły rewident musi oszacować pewien poziom nieprawidłowości, które mogą pozostać niewykryte, lub wykryte i niepoprawione, przy czym nie będą one wprowadzały czytelnika sprawozdania finansowego w błąd. W obecnym momencie biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, sprawozdania finansowe, biegły rewident, rewizja finansowa
 • Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

  Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

  14:00 16.06.2009

  W dniu 6 czerwca 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649; dalej: "Ustawa"). Ustawa zawiera przepisy mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego ... WIĘCEJ

  Tematy: biegły rewident, ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Komisja Nadzoru Audytowego

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: