eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja praw do znaku towarowego

  Amortyzacja praw do znaku towarowego

  13:53 29.04.2020

  ... prawnych wśród praw podlegających amortyzacji ... amortyzacja może być rozpoczęta. Nie sposób nie wspomnieć, że amortyzacja wartości niematerialnych może być realizowana co do zasady wyłącznie metodą liniową, sprowadzającą się do dokonywania cyklicznych, comiesięcznych odpisów o równych wartościach. Jeśli chodzi zaś o okres, w którym amortyzacja ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

  Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

  12:03 12.07.2018

  ... (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 art. 16g ustawy o PDOP, uważa się - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Znak towarowy amortyzujemy jako wartość niematerialną i prawną

  Znak towarowy amortyzujemy jako wartość niematerialną i prawną

  12:27 08.04.2016

  ... dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3 tego przepisu, wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie nabycia na podstawie umowy sprzedaży, jest cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych, poniesione do dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Internetowa strona firmowa jest kosztem uzyskania przychodu

  Internetowa strona firmowa jest kosztem uzyskania przychodu

  13:51 19.08.2015

  Na samym starcie lub już w trakcie prowadzenia działalności – przedsiębiorcy decydują się, że „wyjdą” do klienta i założą wielofunkcyjną stronę internetową. Zakup adresu www reklamującego własną działalność można rozliczyć w kosztach firmowych, zmniejszając należny fiskusowi podatek dochodowy. Przy rozkręceniu biznesu pomaga dobra reklama, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Znaki towarowe czyli amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

  Znaki towarowe czyli amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

  13:18 14.08.2015

  ... wartości początkowej w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym. Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ... amortyzacja w związku z niskocenną ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Znaki towarowe z amortyzacją jako wartości niematerialne i prawne

  Znaki towarowe z amortyzacją jako wartości niematerialne i prawne

  13:22 23.06.2015

  ... indywidualne dotyczą konkretnego podatnika. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - znaku towarowego W przypadku wartości niematerialnych i prawnych nabytych np. w drodze kupna, za wartość początkową uznaje się cenę ich nabycia, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

  Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

  11:24 14.06.2015

  ... 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. Podatnik ma zatem możliwość wyboru pomiędzy jednorazowym zaliczeniem wydatków na koszty rozwojowe lub rozliczaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, prace rozwojowe, ulgi podatkowe
 • Zakup przedsiębiorstwa: amortyzacja środków trwałych i wartości firmy

  Zakup przedsiębiorstwa: amortyzacja środków trwałych i wartości firmy

  13:40 03.07.2014

  ... niezaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych) nie była wyższa od ceny, którą za przedsiębiorstwo zapłacił. Wartość początkową poszczególnych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych ustala się tutaj podobnie jak przy występowaniu dodatniej wartości firmy, a więc w oparciu o wartości rynkowe. Przykład 1 Spółka kupiła ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość firmy, środki trwałe, amortyzacja, amortyzacja środków trwałych
 • Programy komputerowe jako wartości niematerialne i prawne

  Programy komputerowe jako wartości niematerialne i prawne

  12:59 14.05.2014

  ... interpretacjach. Amortyzacja oprogramowania komputerowego Podobnie jak w przypadku środków trwałych, także wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych co do zasady nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lecz poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane przez odpowiedni okres czasu od wartości początkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Znak towarowy: amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej

  Znak towarowy: amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej

  12:04 12.04.2013

  ... pierwotne (poprzez wytworzenie ich we własnym zakresie przez podatnika). Przepisy określające wartość początkową, będącą podstawą amortyzacji, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych nakazują uwzględnić jedynie koszty nabycia. Stąd w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, że wytworzonych we własnym zakresie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: