eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Wizja firmy

Wizja firmy

2011-08-23 12:15

Wizja przyszłości pomaga rozwijać firmę w jasno określonym kierunku. Gdy wizja opisana jest konkretnie i precyzyjnie, tak że poznać ją może każdy członek organizacji, a przynajmniej wszyscy menedżerowie, daje okazję do dyskusji i innowacyjności, jest płaszczyzną porozumienia i zjednoczenia sił. Wizja potrafi uskrzydlić, porwać ludzi, pobudzić wyobraźnię. Ma głęboki sens.

Przeczytaj także: Misja firmy

Czym jest wizja?


Wizja organizacji odpowiada na pytanie: ” Jak ma wyglądać firma za X lat? Jak wyobrażamy sobie firmę za X lat?”. Wizja to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie. Jest podstawą do opracowania strategii, a jednocześnie motywuje i inspiruje do realizacji celów. Perspektywa wizji to zazwyczaj od 3 do 5 lat.

Poniżej prezentujemy wizje dwóch firm:
  • LOT: „Jako przewoźnik narodowy i członek globalnego aliansu chcemy zdobyć pozycję wiodącej linii lotniczej w regionie”
  • DHL: „Klienci mają zaufanie do DHL Polska jako wiodącego partnera, zapewniającego zintegrowane usługi ekspresowe i rozwiązania logistyczne, będącego integralną częścią międzynarodowej korporacji. DHL Polska jest liderem branży usług logistycznych (TSL) pod względem jakości, rentowności i udziałów w rynku.”
Niewątpliwie mogą to być wizje inspirujące, ale takie ich sformułowanie nie wystarczy. Aby wizja spełniła swoją rolę kierunkowskazu dla zarządzających, powinna precyzyjnie określać wspólny docelowy obraz firmy oraz przedstawiać konkretne liczby, dane i fakty podpierające każdy jego element. Może określać na przykład: udział w rynku, przychód ze sprzedaży czy też liczbę oddziałów. Dzięki temu staje się wyobrażalna dla każdego – tak, że wszyscy ją czytający rozumieją (prawie) to samo.

Wizja może odnosić się zarówno do całej firmy, jak i poszczególnych jej działów. Zawsze jednak jej bardziej szczegółowa część (z liczbami i konkretnymi opisami) skierowana jest do wewnątrz firmy, do kadry i pracowników. Część ogólna wizji, bez liczb, może być skierowana do klientów, pokazując im ambicje firmy i ogólne zamierzenia na przyszłość.

Wizja rozwojowa, podobnie jak misja i wartości realizowane przez firmę, jest definiowana na najwyższym szczeblu zarządzania – przez właścicieli lub zarząd. Z wizji i misji organizacji wynikają jej cele i strategia. Ona sama nie wystarczy, ponieważ współodpowiada na pytanie o to, co firma chce osiągnąć. Odpowiedź na pytanie „Jak to osiągnąć?” należy do strategii.

Dlaczego wizja?


Wizja stanowi źródło motywacji pracowników i pozwala zaangażować ich w realizację celów firmy. Integruje wokół wspólnego celu oraz pozytywnie wpływa na atmosferę panującą w firmie. Komunikacja następuje również w stronę klientów – wizja staje się więc narzędziem marketingu i Public Relations.

Pomaga ona też sprecyzować niekonkretne pomysły na rozwój firmy oraz zakomunikować je wszystkim zainteresowanym (interesariuszom). Dzięki temu niejasne marzenia zarządzających stają się wyraźne, konkretne i osiągalne. Wizja wreszcie pomaga ukierunkować działania przedsiębiorstwa oraz zweryfikować zgodność bieżących działań z długofalowymi celami – zarówno jeśli chodzi o działania całej firmy, jak i poszczególnych jej struktur.

Jak tworzyć wizję?


Tworzenie wizji przedsiębiorstwa polega na przekładaniu marzeń i nadziei dotyczących biznesu na konkretne a jednocześnie inspirujące cele, oraz stojące za nimi liczby. Aby tego dokonać, stosuj się do czterech głównych kroków:

1. Przygotowanie

Określ obszary składające się na wizję firmy (np. sprzedaż, udział w rynku, załoga i oddziały, produkty) oraz stojące za nią szczegółowe wskaźniki (np. obrót, zysk ze sprzedaży, liczba klientów, udział % w rynku poszczególnych towarów lub usług, liczba pracowników i oddziałów)

2. Burza mózgów

Określ wizję docelową stanu firmy za 3 do 5 lat, skupiając się na określonych w punkcie pierwszym obszarach i dobierając do nich odpowiedni poziom wskaźników.

Zadawaj sobie pobudzające pytania, a jeszcze lepiej zbierz całe grono właścicieli oraz zarządzających i przeprowadźcie dyskusję, burzę mózgów, warsztat, odpowiadający na pytania: jaka jest moja wizja przyszłości firmy? W jakim kierunku powinna rozwinąć się firma? Gdzie powinniśmy się znaleźć za 3-5 lat? Jakie zmiany powinniśmy wprowadzić, by odnieść sukces na rynku? Jak będzie wyglądała nasza firma, jeśli w najlepszy sposób wykorzystamy dostępne zasoby i pojawiające się możliwości? Taki warsztat (sesję strategiczną) może poprowadzić doświadczony doradca-trener, ułatwiając wam tę pracę od strony metodologicznej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: