eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sytuacja na rynku pracy w II 2010

Sytuacja na rynku pracy w II 2010

2010-04-29 09:15

Sytuacja na rynku pracy w II 2010

Zmiana wielkości zatrudnienia według sektorów w % © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Firma Syntetos. New Market Research przygotowała raport dotyczący rynku pracy w Polsce w lutym 2010 r. Raport zawiera informacje dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, bezrobocia, świadczeń społecznych oraz serwisów rekrutacyjnych.

Przeczytaj także: PARP: na bezrobociu o 20% Polaków więcej niż rok temu

ZATRUDNIENIE

Z raportu wynika, że informacje z rynku pracy nie są zbyt optymistyczne.

Wzrosty zatrudnienia dotyczą głównie sfery budżetowej, w sektorze przedsiębiorstw nadal dominują redukcje stanowisk. Rząd opiera się najwyraźniej na keynsowskiej (popytowej) teorii wzrostu gospodarczego. W modelu tym zwiększa się udział liczby osób zatrudnionych w sferze budżetowej w stosunku do zatrudnionych w sferze prywatnej.

Syntetos podaje, iż wraz ze obniżaniem stopy bezrobocia (związanym z rosnącym zatrudnieniem w sferze budżetowej) rośnie nieznacznie popyt, jednocześnie jednak w sposób trwały rosną wydatki budżetowe (raz utworzone stanowiska finansowane z budżetu państwa są praktycznie niemożliwe do zlikwidowania). W konsekwencji lawinowo wzrośnie deficyt budżetowy i z konieczności wzrosną obciążenia podatkowe. W dłuższym więc czasie takie działanie zahamuje (zamiast pobudzić) wzrost wielkości zatrudnienia.

W branżach powiązanych z budżetem zatrudnienie wzrosło w administracji publicznej, obronie narodowej, obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji. Odnotowano również wzrosty zatrudnienia w branżach pośrednio powiązanych z budżetem. Wzrosło zatrudnienie w branży budowlanej (w której duży udział mają projekty publiczne), poborze uzdatnianiu i dostarczaniu wody (przedsiębiorstwa komunalne), gospodarce odpadami i odzysku surowców (sektor wyjątkowo mocno uregulowany prawnie).

fot. mat. prasowe

Zmiana wielkości zatrudnienia według sektorów w %

Zmiana wielkości zatrudnienia według sektorów w %

W raporcie czytamy, iż ciekawym wyjątkiem jest sektor magazynowania i usług wspierających transport. Wzrost zatrudnienia (w skali roku) osiągnął tu prawie 80%. Po kilka procent wzrosło również zatrudnienie w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz zakwaterowaniu i gastronomii.

O ile w sektorze magazynowania zatrudnienie wzrosło najbardziej, o tyle w sektorze transportu i produkcji sprzętu transportowego zatrudnienie spadło również najmocniej. Dość poważną redukcję zatrudnienia można było odnotować również w branży tytoniowej oraz produkcji odzieży i wyrobów ze skóry.

Ogólnie w przemyśle firmy dokonały największych redukcji. Pracę w przemyśle straciło prawie 170 tys. osób.

WYNAGRODZENIA

Syntetos podaje, iż wynagrodzenia właściwie stoją w miejscu. Wzrosty nie przekraczają zazwyczaj nawet stopy inflacji. W sektorach w których wzrost średniego wynagrodzenia był większy zmiana ta spowodowana była najprawdopodobniej jednoczesną redukcją zatrudnienia.

W czasie kryzysu w pierwszej kolejności redukowane są stanowiska najniżej wynagradzane, gdy kryzys w branży mija wzrost zatrudnienia również dotyczy w pierwszej kolejności stanowisk nisko płatnych. Wzrost zatrudnienia osób na nisko płatnych stanowiskach obniża średnie wynagrodzenie, a redukcja nisko płatnych stanowisk automatycznie podnosi średnią wynagrodzeń.

fot. mat. prasowe

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia wg sektorów

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia wg sektorów

Z raportu wynika, że takie zjawisko można było zaobserwować w lutym tego roku. Dla przykładu w sektorze magazynowania i działalności usługowej wspomagającej transport zatrudnienie (w stosunku do lutego 2009) wzrosło o 70%, a jednocześnie średnie wynagrodzenie spadło o 20%. O 15% spadło zatrudnienie w branży tytoniowej, średnie płace natomiast wzrosły o 20%.

O dobrej kondycji branży w sektorze przedsiębiorstw można mówić, gdy rośnie zarówno zatrudnienie jak i średnie wynagrodzenie. Taka sytuacja dotyczy trzech sektorów przedsiębiorstw, z czego dwa sektory powiązane są w pewien sposób z budżetem.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: