eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Mazowieckie firmy tną wydatki na szkolenia

Mazowieckie firmy tną wydatki na szkolenia

2010-04-02 09:45

Mazowieckie firmy tną wydatki na szkolenia

Tabela 1. Spadek inwestycji w mazowieckich przedsiębiorstwach w porównaniu do roku 2008 © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją w Polsce, dopiero od niedawna obecną w publicznym dyskursie. Powszechnie uznaje się, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CRS) odnosi się do dobrowolnego uwzględniania przez organizacje aspektów społecznych i ekologicznych.

Przeczytaj także: Strategia CSR wciąż mało znana firmom

Zgodnie z tą koncepcją, działalność gospodarcza powinna być prowadzona także w interesie społecznym. Niezależnie od korzyści osób i grup związanych z przedsiębiorstwem, w działalności przedsiębiorstwa uwzględnia się także interes społeczny ogólny lub lokalny. CRS można zdefiniować jako zbiór powinności przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa, w którym ono działa oraz obowiązek uwzględniania przez nie interesów i oczekiwań ludzi, którzy w nim pracują, z nim współpracują, konsumują jego produkty, powierzają mu swoje pieniądze, bezpośrednio lub pośrednio odczuwają skutki jego działań i zaniechań.

Raporty Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczące badań z zakresu odpowiedzialności społecznej w Polsce sugerują niewielkie, ale stale wzrastające znaczenie, jakie przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce przywiązują do aktywności w tej sferze oraz deklaratywną wysoką wrażliwość etyczną kadr kierowniczych największych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Wyników badań nie potwierdza badanie przeprowadzone w 2009 roku na Mazowszu. Badanie jest częścią projektu „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem wraz z SMG/KRC, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu POKL, Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki. Badanie objęło 600 przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

W 2009 roku można było odnotować drastyczny spadek inwestycji na szkolenia i rozwój pracowników na Mazowszu, a także na dodatkowe świadczenia socjalne. Z punktu widzenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw interesujące wydaje się pytanie, jak kształtował się od stycznia 2009 roku poziom inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników oraz dodatkową opieką socjalną od kiedy społeczna odpowiedzialność biznesu konsumowana jest poprzez finansowanie szkoleń pracowników i dodatkową opiekę socjalną, i czy dodatkowa to ta, która wykracza poza świadczenia z ZFŚS. Wyniki badań pokazują, że mazowieccy przedsiębiorcy w 2009 roku najczęściej inwestowali w maszyny i urządzenia – 44%, szkolenia i rozwój pracowników – 39.5%, rzadziej w nowe technologie – 26.2%. Najrzadziej inwestowali w budynki i nieruchomości – 13.7%. W porównaniu do 12 miesięcy poprzedzających badanie można zauważyć w drugiej połowie 2009 roku wyraźny spadek inwestycji we wszystkich wymienionych obszarach.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Spadek inwestycji w mazowieckich przedsiębiorstwach w porównaniu do roku 2008

Tabela 1. Spadek inwestycji w mazowieckich przedsiębiorstwach w porównaniu do roku 2008

Badania przeprowadzone w pierwszej połowie 2009 roku pokazują, że 85% mazowieckich przedsiębiorstw inwestowało w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najczęściej były to inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników. Finansowało je 60% badanych przedsiębiorstw. W roku 2009 widoczny jest wyraźny spadek o 20.5% i tendencja spadkowa będzie utrzymywała się w najbliższym czasie. Mazowieckie przedsiębiorstwa inwestowały w nie od początku 2009 roku dużo rzadziej niż w roku 2008. W okresie od stycznia do sierpnia/września 2009 roku firmy inwestowały w szkolenia i rozwój pracowników niezależnie od poziomu zatrudnienia. Nieznacznie częściej inwestowały w szkolenia i rozwój pracowników firmy wymagające restrukturyzacji zatrudnienia – 41% niż firmy deklarujące optymalny poziom zatrudnienia – 37.9%.

W roku 2009 mazowieckie przedsiębiorstwa ograniczyły także inwestycje w dodatkowe świadczenia socjalne. W 2008 roku 21% mazowieckich przedsiębiorstw inwestowało w dodatkowe świadczenia socjalne, a od początku 2009 już tylko 14.3% (spadek o 6.7%). Tendencja spadkowa obserwowalna jest niezależnie od poziomu zatrudnienia i można przypuszczać, że będzie utrzymywała się w ciągu najbliższych miesięcy.

Analizowano, czy tendencja spadkowa inwestycji utrzyma się w ciągu najbliższych 12 miesięcy we wszystkich wymienionych obszarach. Okazuje się, że plany inwestycyjne mazowieckich przedsiębiorców zależą od poziomu zatrudnienia. Firmy z optymalnym poziomem zatrudnienia dużo częściej planują ograniczyć inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników (planowany spadek o 27.7%) niż przedsiębiorstwa deklarujące potrzebę restrukturyzacji zatrudnienia (planowany spadek o 16.1%). Również można przypuszczać, że spadną nakłady na inwestycje w dodatkowe świadczenia socjalne.
Przeczytaj także: Czy CSR zmieni polskie firmy? Czy CSR zmieni polskie firmy?

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: