eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Szefowie doceniają PR

Szefowie doceniają PR

2003-11-18 11:13

Przeważająca większość menedżerów Public Relations i rzeczników prasowych przebadanych przez Instytut SMG/KRC uważa, że szefowie firm i przedsiębiorstw przywiązują duże znaczenie do działań PR.

Przeczytaj także: Praca w marketingu i PR: satysfakcja plus stres

"W tym roku interesowała nas przede wszystkim ocena menedżerów komunikacji, zarówno dotycząca skuteczności stosowanych przez nich technik PR, jak i stopnia świadomości ich szefów ścisłej kadry zarządzającej największymi przedsiębiorstwami w Polsce odnośnie celów, jakie firma może przy pomocy narzędzi Public Relations skutecznie realizować. A więc, w jakim stopniu PR pomaga w budowaniu wizerunku firmy i jej produktów bądź usług, jak częste znajduje zastosowanie w sytuacjach kryzysowych, wreszcie, jak oceniane są perspektywy i kierunki rozwoju PR w Polsce" - wyjaśnia Andrzej Stolarczyk, Dyrektor Programowy Konferencji PUBLICON.

Badanie zostało przeprowadzone na starannie wyselekcjonowanej grupie docelowej, obejmującej menedżerów PR i rzeczników prasowych kilkuset największych polskich przedsiębiorstw za pomocą metody CATI komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych.

Badani liderzy komunikacji PR-owskiej są, jak wynika z badań, generalnie zadowoleni ze współpracy z kierownictwem firm. Aż trzy czwarte badanych uważa, że dział PR w ich firmie jest traktowany przez zwierzchników jako partner w kreowaniu polityki informacyjnej, a tylko 25% ankietowanych postrzega swoją rolę przede wszystkim jako wykonawcy odgórnych poleceń. Ponad 80% badanych uważa także, iż ich zwierzchnicy rozumieją i doceniają rolę działu PR w firmie. Nie zgodziło się z tym stwierdzeniem 12% ankietowanych.

Nadspodziewanie pozytywnie wypadła również ocena zrozumienia wielokierunkowości zastosowania technik Public Relations, którą menedżerowie komunikacji przypisują swoim szefom. Na 5-stopniowej skali aż 4,46 pkt uzyskały odpowiedzi: Kierownictwo firmy uważa, że działania PR są ważnym narzędziem komunikacji firmy z grupami docelowymi oraz Kierownictwo firmy uważa, że działania PR są koniecznością w czasach rosnącej konkurencji. Szefowie badanych PR-owców w większości wypadków dostrzegają potrzebę ciągłości działań PR, dbając jednocześnie o ich dostosowanie do strategii firmy, a także uważają PR za ważną i integralną część zarządzania firmą. Tylko 1,61 pkt uzyskała odpowiedź, sugerująca pożyteczność technik PR jedynie w sytuacjach kryzysowych. Nieco ponad 1/5 odpowiedzi twierdzących dotyczyła stwierdzeń, iż Public Relations to niepotrzebna strata czasu i pieniędzy oraz że PR jest generalnie niepotrzebny i firma może się bez niego obyć.

Równie interesujące wyniki przyniosły odpowiedzi na pytanie: Co stanowi dla Pani/a najważniejsze kryterium wyboru agencji do obsługi PR, gdzie badani mogli wskazać trzy najistotniejsze w ich ocenie cechy, decydujące o wyborze oferty. Efektywne relacje mediowe znalazły się dopiero na czwartym miejscu, uzyskując łącznie 33% wskazań. Najczęściej respondenci wskazywali na: Kreatywny projekt (52%), Rozumienie strategii marketingowej klienta (48%) oraz Wcześniejsze doświadczenia w branży klienta (36%). Na dalszych miejscach znalazły się: Wiarygodne referencje (23% wskazań), Skład zespołu, proponowanego do współpracy (21%) oraz Konkurencyjne wynagrodzenie (17%). Najmniejsze znaczenie przy wyborze agencji PR ma według badanych Kilkuletni staż agencji na rynku (istotny dla 14%), Ciekawa prezentacja (10% wskazań), Dobra opinia (8%) i wreszcie Wskazania z centrali firmy (tylko 4%).

Struktura płci w badaniu wyniosła: 111 kobiet oraz 89 mężczyzn. Najwięcej respondentów (89) to osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat oraz do 30 roku życia (66); aż 194 osoby legitymowały się wyższym wykształceniem. badanych PR-owców ukończyło specjalistyczne szkolenia, a ponad połowa dokształcała się na kursach zawodowych. 1/3 respondentów to osoby pracujące samodzielnie, w jednoosobowym dziale, pozostałe 2/3 pracuje w większych zespołach lub działach.

Interesująco kształtuje się również podległość służbowa respondentów: aż połowa deklarowała, iż ich bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu bądź Dyrektor Generalny. W 42 przypadkach natomiast rolę szefa PR-owca sprawował Dyrektor Marketingu.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane 28 listopada br. w Hotelu Sheraton w Warszawie na II Ogólnopolskiej Konferencji PUBLICON Biznes, Media, Public Relations, organizowanej przez Związek Firm Public Relations.

Tegoroczny PUBLICON jest kontynuacją konferencji, która odbyła się dwa lata temu. Poprzedniemu PUBLICONOWI również towarzyszyły badania instytutu SMG/KRC: Dlaczego nie drukują?, poświęcone ocenie relacji pomiędzy mediami i PR-owcami, których pełną wersję w pliku .exe można pobrać ze strony . Były to pierwsze profesjonalne badania sektora PR w Polsce. "Badanie tegoroczne jest w pewnym sensie kontynuacją tej tradycji. Chcemy, aby co roku Konferencji PUBLICON towarzyszyły nowe, ciekawe badania sektora PR". - deklaruje Kuba Antoszewski z SMG/KRC.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: public relations, pr

Przeczytaj także

Kobiety dyskryminowane

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: