eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jakie wartości etyczne są ważne dla specjalisty PR?

Jakie wartości etyczne są ważne dla specjalisty PR?

2019-05-15 11:10

Jakie wartości etyczne są ważne dla specjalisty PR?

Jakie wartości etyczne są ważne dla specjalisty PR? © Jérôme Rommé - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Zgodność przekazywanych informacji ze stanem rzeczywistym. To jedna z najważniejszych wartości etycznych, którym hołduje współczesny specjalista PR - wynika ze zrealizowanego w lutym i marcu br. badania „Profesjonalizm public relations w Polsce”. Co jeszcze jest ważne?

Przeczytaj także: Etyka w public relations - szansa czy problem?

Przeprowadzone badanie objęło swoim zasięgiem 500 specjalistów PR reprezentujących całą Polskę. Jego celem było pozyskanie opinii odnośnie funkcjonowania tego środowiska zawodowego. Pod lupę wzięto zarówno osoby pracujące dla dużych podmiotów publicznych i prywatnych, jak i pracowników agencji PR i organizacji pozarządowych. W każdej firmie przeprowadzono maksymalnie jedną ankietę.
– Hierarchia wartości etycznych współczesnego specjalisty PR to zaledwie jeden z wielu obszarów przeanalizowanych w ramach badania. Rezultaty oraz wnioski mają pomóc w dokonaniu krytycznej oceny aktualnych problemów środowiska zawodowego specjalistów public relations w Polsce, a także zaktualizowania istniejących kodeksów etycznych w kontekście szybko rozwijających się mediów cyfrowych – wyjaśnia prof. dr hab. Jerzy Olędzki, przewodniczący Społecznego Zespołu Ekspertów PR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Dodatkowo, wyniki mogą posłużyć do identyfikacji przyczyn obniżającego się zaufania społecznego do branży public relations. Badania mają charakter pionierski z uwagi na wybór miejsca zatrudnienia specjalistów PR jako kluczowej zmiennej, która może mieć wpływ na bogactwo zakresu pojęcia PR i rolę etycznego zachowania.

Respondentów badania poproszono o ocenę znaczenia pięciu wartości etycznych. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że dla współczesnego specjalisty PR najistotniejszą kwestią jest prawdziwość przekazywanych informacji, która otrzymała 4,74 w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało "nieważne", a 5 - "bardzo ważne". Drugie miejsce przypadło w udziale uczciwości w nawiązywaniu relacji z - innymi niż klienci - grupami interesariuszy (4,65). Taki wynik może być dowodem na to, że dla polskich PR-owców kwestią najwyższej wagi jest budowanie wizerunku bazującego na rzetelności, szczerości i kompletności informacji. Tego rodzaju podejście ma pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe danej organizacji, ponieważ jest ona postrzegana jako wiarygodny partner, z którym warto realizować wspólne interesy.

fot. mat. prasowe

Wartości etyczne

Nadrzędną wartością jest prawdziwość przekazywanych informacji.


Dopiero na trzecim miejscu w hierarchii uplasowała się skuteczność działania specjalisty PR (4,53). Może to wynikać z faktu, iż działania o charakterze PR mają mieć przede wszystkim charakter informacyjno-komunikacyjny i tym samym nie zawsze muszą przekładać się na wzrost słupków sprzedaży lub rozpoznawalności marki, produktu czy organizacji. Nieco niepokojący może wydawać się wynik jawności / przejrzystości działań (4,52), a więc wartości zdającej się być szczególnie ważną w kontekście etyki pracy, jednak różnica między nią a skutecznością działań jest minimalna.

Lojalność wobec zleceniodawcy / organizacji osiągnęła wartość 4,46, czyli najniżej wśród ocenianych, ale jest niepokojąco wysoka na pięciostopniowej skali. Dla praktyków PR stanowi więc także kluczową rolę w ich codziennej pracy.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: