eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Gospodarka europejska - prognoza rozwoju

Gospodarka europejska - prognoza rozwoju

2007-02-28 13:01

Przeczytaj także: Wzrost gospodarczy w UE w 2007 r.


BusinessEurope spodziewa się, że stopa inflacji w strefie euro obniży się po raz pierwszy w historii wspólnej waluty do celu inflacyjnego 2% w skali roku, zaś w całej Unii pozostanie na tej samej wysokości 2,2%, gdyż presja inflacyjna w większości nowych krajów członkowskich, jak i Hiszpanii jest silniejsza. Niemniej trend stopniowego słabnięcia napięć inflacyjnych będzie kontynuowany w 2008 roku.

Według autorów Raportu bilans ryzyka dla wzrostu gospodarczego w najbliższych dwóch latach jest zrównoważony. O ile dynamika popytu wewnętrznego może sprawić pozytywną niespodziankę w związku z wyższą od oczekiwanej dynamiką zatrudnienia, o tyle pogłębienie się nierównowagi w gospodarce światowej z powodu narastania deficytu w obrotach bieżących USA (ok. 7% PKB) grozi gwałtownymi wahaniami kursów walutowych, w tym nadmierną aprecjacją euro oraz narastaniem protekcjonizmu, co hamowałoby eksport UE.

Jak wynika z raportu, od jesiennego przeglądu poprawiła się kombinacja polityki makroekonomicznej. Środowiska biznesu w UE uważają, że obecny poziom stóp procentowych jest nadal niski po ich dotychczasowych podwyżkach przez ECB i prawidłowy, z wyjątkiem Hiszpanii i Irlandii, gdzie uznawany jest za zbyt niski. Sprzyja on zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych w pobliżu celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego 2% rocznie. Ocena polityki fiskalnej jest gorsza; uznano ją za zbyt luźną w 6 krajach: Belgii, Estonii, Hiszpanii, Irlandii, Polsce i Włoszech.

fot. mat. prasowe


poprzednia  

1 2 3

oprac. : Aleksander Walczak / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: