eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzęt › Jaką rolę pełni refurbishing elektroniki użytkowej?

Jaką rolę pełni refurbishing elektroniki użytkowej?

2023-05-24 11:58

Jaką rolę pełni refurbishing elektroniki użytkowej?

Jaką rolę pełni refurbishing elektroniki użytkowej? © fot. mat. prasowe

Odnawianie sprzętu elektronicznego nie jest jedynie konsumenckim trendem. Refurbishing to istotny element proekologicznej działalności realizowanej na poziomie międzynarodowym przez wiele firm. To rodzaj nowoczesnych usług, które realnie wspierają Unię Europejską, tak aby do 2050 roku osiągnęła neutralność klimatyczną.

Przeczytaj także: Czy prawo do naprawy pobudzi europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Rola refurbishingu w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym


Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny stanowi najszybciej rosnący strumień odpadów w Unii Europejskiej. A urządzenia telekomunikacyjne i IT należą do niemałego odsetka - aż 14% - wszystkich e-odpadów generowanych przez obywateli UE1. Dzieje się tak dlatego, że produkty elektroniczne spełniają obecnie bardzo ważne funkcje związane z pracą zawodową, nauką, spędzaniem wolnego czasu. Trudno wyobrazić sobie, aby w państwach członkowskich UE zabrakło w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz przedsiębiorstwach m.in. komputerów stacjonarnych lub laptopów, drukarek, telefonów komórkowych czy telewizorów. Są to jednak sprzęty, które jak wszystkie inne produkty po pewnym czasie starzeją się i psują. Dlatego Parlament Europejski chce, aby Unia promowała możliwość naprawy oraz ponownego użycia produktów elektronicznych na drodze do wydłużenia ich żywotności2.

Z pomocą dla unijnych planów przychodzą firmy świadczące usługi refurbishingu, czyli renowacji zużytych urządzeń elektronicznych. Dzięki szeregowi świadczeń, które oferują klientom biznesowym i indywidualnym, wspierają europejskie założenia gospodarki o obiegu zamkniętym3, w tym ochronę środowiska naturalnego.
Odnawianie zużytego sprzętu elektronicznego niesie ze sobą wiele dobrego, od wydłużenia cyklu życia produktów, oszczędności finansowych i materiałowych, aż po zmniejszenie liczby e-odpadów. Dla przykładu do wyprodukowania jednego komputera potrzebnych jest aż 26 tys. litrów wody. Dlatego inwestycja w odnawianie starego sprzętu elektronicznego realnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego - mówi Mariusz Ryło, CEO w Fixit.

The Circularity Gap Report 20234 jasno wskazuje, że globalna gospodarka jest tylko w 7,2% cyrkularna. Oznacza to, że świat zbyt mocno polega na nowych surowcach/materiałach. Refurbishing elektroniki użytkowej jest niezwykle ważny podczas realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Konsumpcja produktów pochodzących z procesu odnawiania redukuje emisję gazów cieplarnianych, chroni surowce naturalne, a nawet generuje nowe miejsca pracy.

fot. mat. prasowe

Jaką rolę pełni refurbishing elektroniki użytkowej?

Odnawianie zużytego sprzętu elektronicznego niesie ze sobą wiele dobrego, od wydłużenia cyklu życia produktów, oszczędności finansowych i materiałowych, aż po zmniejszenie liczby e-odpadów.


Refurbishing - dobra odpowiedź na aktualną sytuację środowiskową


Odnawianie sprzętu elektronicznego nie zawsze było rozwiązaniem znanym i stosowanym, zwłaszcza w relatywnie nowych państwach członkowskich UE. Jednak obecna, trudna sytuacja ekologiczna wymusiła nie tylko promowanie “remontu elektroniki” na skalę europejską, a nawet światową, ale i edukowanie społeczeństwa do podejmowania prośrodowiskowych decyzji w kwestii odnawiania zużytych urządzeń.

Zgodnie z unijnymi priorytetami dotyczącymi zarządzania odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne wykorzystanie są najbardziej oczekiwanymi rozwiązaniami z wszystkich istniejących (m.in. recykling, spalanie czy składowanie)5.
Obecnie gospodarka UE jest nadal w dużej mierze linearna. Aby to zmienić i przekształcić ją w gospodarkę o obiegu zamkniętym, potrzebny jest wysiłek nie tylko osób stanowiących prawo, ale i przedstawicieli biznesu oraz obywateli zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego.
Trud, jaki wkładają poszczególni przedsiębiorcy w planowanie, przygotowanie, realizację i promocję usług refurbishingu, jest znaczący. Należy nie tylko zbudować świadomość ekologiczną u konsumentów i przekonać ich do wartości, jakie niesie ze sobą odnawianie zużytych urządzeń. Trzeba też rozumieć rodzimy rynek i dostosować ofertę do potrzeb zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych - zaznacza Mariusz Ryło z Fixit.

Refurbishing ma przy tym przynieść korzyści nie tylko konsumentom, ale i całemu społeczeństwu oraz środowisku. W aktualnej sytuacji, gdzie nadal wyrzuca się urządzenia, a gospodarstwa domowe mają niemały udział w generowaniu odpadów elektronicznych, renowacja elektroniki użytkowej bardzo nabiera na znaczeniu.
Wspomnieć należy także o biznesie i producentach, którzy świadomie korzystają z usług refurbishingu celem przywrócenia swoich produktów z powrotem do obiegu. Jest to niezwykle cenne działanie, gdyż oprócz zmniejszenia wytwarzanego śladu węglowego, mogą zaoferować odnowione produkty w atrakcyjnych cenach lub też uczynić procesy serwisu i napraw bardziej ekologicznymi, stosując w nich komponenty pochodzące z rozbieranych w procesie refurbishingu urządzeń. Zastosowanie już istniejącego komponentu, bez konieczności jego wyprodukowania jako części zamiennej, oszczędza zasoby planety, w szczególności metali ziem rzadkich - kontynuuje Mariusz Ryło z Fixit.

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w którym wytwarza się najmniej odpadów komunalnych (w wartościach bezwzględnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca)6. Nie oznacza to jednak, że problem zanieczyszczenia środowiska nie istnieje, a sprzęty elektroniczne nie są usuwane poprzez składowanie. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o dobrym dla wszystkich rozwiązaniu, jakim jest refurbishing. Pozwala on nie tylko na nadanie nowej wartości i znaczenia starszym produktom, ale i wzmacnia pozycję konsumentów, którzy dokonują zrównoważonych wyborów dla dobra własnego i dla środowiska. Proekologiczni przedstawiciele biznesu mają też szansę na duże oszczędności.

  1. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201208STO93325/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-w-ue-fakty-i-liczby-infografika
  2. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210128STO96607/jak-ue-chce-osiagnac-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-do-2050-r
  3. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo
  4. https://www.circularity-gap.world/2023
  5. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika
  6. Ibid.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: