eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › 10 globalnych zagrożeń wg AON. Cyberataki na szczycie rankingu

10 globalnych zagrożeń wg AON. Cyberataki na szczycie rankingu

2021-12-01 12:24

10 globalnych zagrożeń wg AON. Cyberataki na szczycie rankingu

Cyberataki na szczycie rankingu © pixabay.com

Cyberataki znalazły się na szczycie rankingu 10 największych globalnych zagrożeń przygotowanego przez AON. Lista ryzyk odzwierciedla wpływ COVID-19 na organizacje, a ważną częścią krajobrazu biznesowego stały się ryzyka z długim ogonem.

Przeczytaj także: Aon: dlaczego kuleje zarządzanie ryzykiem cybernetycznym?

Firma Aon ogłosiła wyniki „Globalnego badania zarządzania ryzykiem 2021”, które co dwa lata gromadzi dane od tysięcy menedżerów ryzyka z 60 krajów/terytoriów i 16 branż w celu zidentyfikowania kluczowych zagrożeń i wyzwań dla organizacji.

W tegorocznej edycji przebadano ponad 2300 respondentów z firm sektora publicznego i prywatnego. W związku z coraz większym naciskiem na technologię, ryzyko cyber znalazło się na szczycie listy jako najważniejsze ryzyko w skali globalnej – obecnie i przewidywalnie w przyszłości, zajmując najwyższą pozycję od początku istnienia badania. Cyberbezpieczeństwo było również wymieniane na liście 10 największych ryzyk w każdym regionie, branży i wśród respondentów każdego stanowiska.
Świat jest coraz bardziej niestabilny, a znaczenie lepszego podejmowania decyzji nigdy nie było większe, powiedział Lambros Lambrou, CEO Commercial Risk Solutions w Aonie. - Ryzyka związane z długim ogonem nie są pojedynczymi zdarzeniami. Są one w naturalny sposób powiązane ze sobą, jak widzieliśmy w przypadku pandemii COVID-19, która przekształca sposób funkcjonowania świata, ujawniając nowe ryzyka i zmieniając priorytety wśród kadry kierowniczej. Skupienie się na zarządzaniu tymi bezpośrednimi rodzajami ryzyka może ograniczać zdolność firm do inwestowania w ryzyka przyszłości.

fot. pixabay.com

Cyberataki na szczycie rankingu

ryzyko cyber znalazło się na szczycie listy jako najważniejsze ryzyko w skali globalnej – obecnie i przewidywalnie w przyszłości, zajmując najwyższą pozycję od początku istnienia badania.


Podkreślając skutki pandemii COVID-19 i wzajemne powiązania ryzyk, 10 największych globalnych zagrożeń według „Globalnego badania zarządzania ryzykiem 2021” prezentuje się następująco:
 1. Ataki cyber/naruszenie danych
 2. Przerwa w prowadzeniu działalności
 3. Spowolnienie gospodarcze
 4. Ceny towarów/brak dostępności materiałów
 5. Utrata reputacji
 6. Zmiany regulacji prawnych
 7. Pandemia/kryzys zdrowotny
 8. Zakłócenia w procesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw
 9. Wzrost konkurencji
 10. Niezdolność do wdrażania innowacji/odpowiedzi na potrzeby klientów

Historycznie rzecz ujmując, menedżerowie ds. ryzyka oraz ubezpieczyciele uczyli się i podejmowali decyzje, analizując dane dotyczące zdarzeń szkodowych w miarę ich występowania. To podejście musi się zmienić, aby proaktywnie zarządzać pojawiającymi się zagrożeniami, takimi jak złożone łańcuchy dostaw. Nie możemy polegać wyłącznie na przeszłości, jeśli chcemy informować o przyszłych ryzykach – powiedział Rory Moloney, Chief Operating Officer for Enterprise Clients w Aonie. - Kilka z najważniejszych ryzyk wyznaczonych w tegorocznym badaniu podkreśla cztery zidentyfikowane przez nas kluczowe obszary potrzeb klientów, w szczególności te związane z długim ogonem – o długoterminowych skutkach, których nie widać na horyzoncie. Ryzyka te są coraz bliżej. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zajęcia się tymi „znanymi niewiadomymi”. Ponieważ stoimy w obliczu bezprecedensowych wydarzeń, wyzwaniem będzie to, jak najlepiej opracować rozwiązania, które pozwolą nam odpowiednio się do nich przygotować i zarządzać nimi.

Raport przedstawia 10 największych ryzyk w podziale na branże i regiony, jak również gotowość do podjęcia ryzyka, związane z nim straty oraz działania łagodzące. Dodatkowo, w raporcie opisano przewidywania co do 10 największych ryzyk w ciągu najbliższych trzech lat oraz analizę Aonu dotyczącą niedocenianych ryzyk. Najważniejsze wnioski związane z podziałem na regiony i branże to:
 • Ryzyko pandemii/kryzysu zdrowotnego wskoczyło na pozycję siódmą, awansując z pozycji 60 w badaniu z 2019 roku, i znalazło się w pierwszej dziesiątce dla każdego regionu z wyjątkiem Ameryki Północnej.
 • Przerwa w prowadzeniu działalności znalazła się na drugim miejscu wśród największych zagrożeń w skali globalnej, a w niektórych regionach geograficznych (Azja i Pacyfik oraz Europa) respondenci uznali ją za ryzyko numer jeden.
 • Ceny towarów/brak dostępności materiałów będzie według przewidywań najważniejszym ryzykiem przyszłości w skali globalnej.
 • Cztery rodzaje ryzyka konsekwentnie plasowały się w pierwszej dziesiątce w każdym regionie: ataki cyber/naruszenia danych, przerwa w prowadzeniu działalności, spowolnienie gospodarcze oraz zmiany regulacji prawnych.
 • Zakłócenia w procesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw ponownie znalazły się w pierwszej dziesiątce i zajęły najwyższe miejsce w Europie i Ameryce Północnej, w dużej mierze ze względu na powiązanie z pandemią i wpływem geopolitycznym. Niedobór kadry i problemy związane z utrzymaniem pracowników, choć nie należą do najważniejszych czynników ryzyka globalnego, zajęły wysokie pozycje w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Północnej.
 • Branże takie jak energia, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i zasoby naturalne, hotelarstwo, podróże i wypoczynek oraz nauki przyrodnicze wskazały przerwę w prowadzeniu działalności jako ryzyko numer jeden.
 • Ceny towarów/brak dostępności materiałów zostały uznane za najważniejsze ryzyko przez respondentów z branż takich jak rolnictwo, żywność i napoje oraz przemysł i produkcja. Przewiduje się, że do 2024 r. wskoczy ono do pierwszej piątki na świecie i w Europie.

„Globalne badanie zarządzania ryzykiem 2021” obejmuje również szczegółowe omówienie kluczowych kwestii, w tym technik zarządzania ryzykiem i oceny, kontroli i łagodzenia oraz kluczowych ryzyk ubezpieczanych w captive. Dodatkowe wnioski z ankiety:
 • Badanie z 2019 r. wykazało, że globalne firmy miały najniższy wynik gotowości na ryzyko od 12 lat, średnio 53 proc. Zgodnie z badaniem z 2021 r., pomimo wzrostu gotowości do podejmowania ryzyka w przypadku jego tradycyjnych rodzajów, rosnąca zmienność i dynamiczny charakter 10 najważniejszych ryzyk doprowadziły do zgłoszenia największej dotychczas utraty dochodów przez firmy.
 • Chociaż respondenci nie wymienili zmian klimatycznych w gronie najważniejszych ryzyk (miejsce 29), są one nieodłącznie powiązane z innymi, bardziej namacalnymi zagrożeniami, których bezpośredni wpływ można zmierzyć – jak przerwa w prowadzeniu działalności, niedobór materiałów, utrata reputacji, zmiany regulacji prawnych i zakłócenia w łańcuchu dostaw, z których wszystkie mieszczą się w pierwszej dziesiątce rankingu ryzyk. Kolejne niedoceniane ryzyko związane z ESG uplasowało się na 31 miejscu, w porównaniu z 39 w 2019 roku. Przewiduje się, że ESG znajdzie się wśród 15 największych zagrożeń na świecie w ciągu najbliższych trzech lat.
 • Tylko 29 proc. respondentów planuje zwiększyć poziom inwestycji w zarządzanie ryzykiem.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: