eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › II i III etap wdrożenia PPK bez problemów

II i III etap wdrożenia PPK bez problemów

2021-05-04 09:35

II i III etap wdrożenia PPK bez problemów

II i III etap wdrożenia PPK bez problemów © fot. mat. prasowe

II i III etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przebiegał bez zakłóceń - wynika z badania przeprowadzonego przez IZFiA i IGTE.

Przeczytaj także: PPK na ostatniej i najdłuższej prostej

W czasie wdrażania II i III etapu PPK nie obyło się bez trudności, przede wszystkim tymi związanymi z pandemią koronawirusa, ale także przekonaniem pracodawców do wyboru określonej oferty. Niemniej jednak doświadczenia instytucji finansowych zajmujących się wdrażaniem PPK, jak wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, były pozytywne.

Wszystkie badane instytucje oceniły swoje zaangażowanie we wdrażanie PPK jako przekraczające zakres obowiązków ustawowych. 71,4% ankietowanych oceniło zakres wsparcia jako znacząco większy, a 28,6% jako większy od obowiązków ustawowych.

W badaniu dotyczącym I etapu wdrożenia PPK przeprowadzonym w 2020 roku 86,7% badanych uważało, że zakres wsparcia udzielony pracodawcom był większy od wymaganego ustawą, przy czym 66,7% uznało ten zakres za znacząco większy, a 20% za większy (13,3% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie). To pokazuje, że w II i III etapie wdrożenia instytucje finansowe były mocniej zaangażowane w pomoc pracodawcom, co wymagało od nich poświęcenia większych nakładów i środków. Jednocześnie to także dzięki ich ponadnormatywnym działaniom kolejne etapy wdrożenia planów przebiegły w terminie i bez problemów.

fot. mat. prasowe

II i III etap wdrożenia PPK bez problemów

II i III etap wdrożenia PPK odbył się w terminie i bez problemów dzięki zaangażowaniu instytucji finansowych.


Budowa powszechnego, perspektywicznego systemu długoterminowych oszczędności, który będzie cieszył się zaufaniem i dobrą oceną uczestników, wymaga skoordynowanej współpracy i wysiłków wielu podmiotów. Instytucje finansowe doskonale rozumieją, jak potrzebny jest w Polsce taki system, a także swoją rolę w jego tworzeniu. Wykorzystując swoje zasoby, angażują się w ten proces i podejmują wiele inicjatyw, które wychodzą poza nałożone na nich prawem obowiązki – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA i prezes IGTE.

Badane instytucje zidentyfikowały największe wyzwania, z jakimi spotkały się podczas II i III etapu wdrażania PPK. W opinii połowy ankietowanych największą trudność stanowiły – przekonanie pracodawców do wyboru swojej oferty, zaspokojenie potrzeb lub spełnienie oczekiwań pracodawców w zakresie wsparcia wdrożenia oraz niepewność i ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i jej następstwami. Blisko połowa ankietowanych (42,9%) za wyzwanie uznała przekonanie pracodawców do PPK. Co piąta instytucja (21,4%) wskazała na krótki czas na sprzedaż i wdrożenie planów, wygospodarowanie odpowiednich zasobów do skutecznego konkurowania o pozyskanie pracodawców, uzyskanie aprobaty oferty przez reprezentację pracowników i praktyczne stosowanie przepisów o PPK lub inny aspekt, jako na kwestię problematyczną.

Instytucje finansowe określiły również czas, w którym przy założeniu utrzymania posiadanych udziałów w rynku, będą osiągały zysk z prowadzenia PPK. Ponad połowa ankietowanych podmiotów (54,5%) wskazała, że spodziewa się osiągnięcia zysku w ciągu 5-7 lat. Co czwarta badana instytucja (27,3%) będzie musiała czekać 8-10 lat, a co dziesiąta (9,1%) jeszcze dłużej, by inwestycja jej się opłaciła. Najszybciej, czyli w ciągu 4 lat, zysk z PPK osiągnie co dziesiąty badany podmiot (9,1%).
Deklaracje towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych wskazują, że rentowność świadczenia usług w ramach PPK jest znacząco odłożona w czasie. Wynika z tego, że instytucje finansowe wierzą w rozwój i dobre perspektywy programu, a poziom kosztów uczestnictwa jest dostosowany do potrzeb klientów. Przy uwzględnieniu faktu dopłat od pracodawców i państwa do prywatnych wpłat, można mieć nadzieję, że z upływem czasu program będzie obejmował swoim zasięgiem coraz większe grupy oszczędzających, a tym samym rósł będzie w społeczeństwie odsetek osób przygotowujących się do finansowania życia po okresie aktywności zawodowej – dodaje Małgorzata Rusewicz.

Badanie „Wdrożenie PPK w II i III etapie” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 22 lutego do 22 marca 2021 roku na próbie 14 instytucji finansowych, TFI i PTE, członkach ww. izb.


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: