eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak zwiększyć uczestnictwo w PPK? Są na to sposoby

Jak zwiększyć uczestnictwo w PPK? Są na to sposoby

2020-06-26 11:37

Jak zwiększyć uczestnictwo w PPK? Są na to sposoby

Poziom uczestnictwa w PPK można podnieść © dundersztyc - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Z badania zrealizowanego przez IZFiA i IGTE wynika, że instytucje finansowe sprostały wymaganiom, jakie postawili przed nimi pracodawcy w zakresie wsparcia we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To samo badanie pokazuje również, że poziom partycypacji pracowników w PPK mógłby być większy od osiągniętego. Dlaczego tak się nie stało i co zrobić, aby to poprawić?

Przeczytaj także: Pracodawcy zadowoleni: I tura wdrożenia PPK poszła gładko

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


 • Czy możliwe było uzyskanie wyższego ogólnego poziomu partycypacji w PPK?
 • Który z elementów regulacyjnych można uznać za największą wadę?
 • Jakie działania pomogłyby zwiększyć poziom partycypacji w PPK?


Czy możliwe było uzyskanie wyższego ogólnego poziomu partycypacji pracowników w PPK? Badanie zrealizowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w których zrzeszone są instytucje prowadzące PPK, pokazało, że 2/3 reprezentantów instytucji finansowych (66,7%) jest przekonanych, że tak właśnie mogło się stać. Odmienną opinię sformułowało 13,3% badanych, a co 5. nie miał w tej kwestii ugruntowanej opinii.

fot. mat. prasowe

Czy możliwe było uzyskanie wyższego ogólnego poziomu partycypacji w PPK?

Większość badanych jest przekonana, że uczestnictwo w PPK mogłoby być większe.


Negatywnymi czynnikami, które w największym stopniu zaważyły na niedostatecznej partycypacji, były według ankietowanych:
 • brak zaufania pracowników do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego (100%),
 • zbyt małą kampanię informacyjną ze strony rządu (60%) oraz
 • brak kultury oszczędzania i inwestowania w Polsce (33,3%).
W mniejszym stopniu (po 20%) wpływ miały niski poziom wiedzy i sprawności finansowej wśród pracowników, brak pozytywnego zaangażowania pracodawców w promowanie PPK w swojej firmie oraz zbyt niskie pensje. Jeszcze rzadziej, zaledwie po jednym wskazaniu (6,7%), jako przyczyny niskiego uczestnictwa w programie wskazywane były: brak dobrej znajomości produktu (PPK), zbyt krótki okres na wdrożenie PPK, brak możliwości komunikowania historii oszczędzania i inwestowania w PPK, bieżąca koniunktura na polskim rynku kapitałowym oraz niechęć do obniżenia bieżących dochodów.
– Kolejny raz potwierdza się, że na poziom partycypacji w PPK wpływ ma wiele czynników, niemniej jednak mocno rzutują na niego negatywne doświadczenia oraz zawiedzione zaufanie. Pomimo to warto zidentyfikować potrzebne usprawnienia w programie i podjąć działania wspierające rozwój systemu. Dzięki temu będzie można podnieść poziom uczestnictwa. Jednocześnie musimy pamiętać o konieczności uwzględnienia aktualnej sytuacji epidemicznej i gospodarczej w następnych etapach wdrożenia – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

fot. mat. prasowe

Który z elementów regulacyjnych można uznać za największą wadę?

Na pierwszym miejscu badani wskazali brak obowiązku przekazywania danych kontaktowych umożliwiających instytucjom zarządzającym sprawnym komunikację z uczestnikami.


Wśród największych zagrożeń dla rozwoju PPK oraz wzrostu liczby uczestników programu wskazane zostały brak obowiązku przekazywania danych kontaktowych instytucjom zarządzającym umożliwiających sprawną komunikację z uczestnikami (46,7%) oraz brak zwolnień podatkowych dla pracowników od wpłat pracodawców (26,7%). W zdecydowanie mniejszym stopniu jako zagrożenie (po 6,7%) postrzegane są jednoczesna transformacja OFE z opłatą przekształceniową 15%, wpływająca na negatywne postrzeganie stabilności systemu emerytalnego, finansowanie przez pracownika swojej składki plus konieczność zapłaty podatku od składki pracodawcy oraz brak standardów prezentacji wyników inwestycyjnych.
- Kluczową kwestią w profesjonalnym wdrożeniu PPK jest identyfikacja klienta, zrozumienie potrzeb pracodawców i dobre przygotowanie przez zespoły wdrożeniowe stosownej propozycji współpracy dla określonego segmentu klientów. Oferujemy bezpłatne wsparcie Ekspertów Regionalnych PPK w postaci konsultacji oraz szkoleń dla pracowników i pracodawców. Dzięki ścisłej współpracy jesteśmy w stanie pomóc instytucjom finansowym w kolejnych etapach wprowadzenia PPK, aby poziom partycypacji był zgodny z oczekiwanym – komentuje Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

fot. mat. prasowe

Jakie 3 działania najbardziej pomogłyby zwiększyć poziom partycypacji w PPK?

Badani uważają, że dobrym pomysłem byłaby duża kampania informacyjna rządu lub większe zaangażowanie pracodawców w promocję PPK.


Zdaniem badanych wyższy poziom partycypacji w największym stopniu mógł zostać uzyskany dzięki dużej kampanii informacyjnej ze strony rządu (66,7%), większemu zaangażowaniu pracodawców w promowanie PPK w swojej firmie (53,3%), zwiększeniu ulg podatkowych dla uczestników PPK (53,3%), oraz dopracowaniu legislacji i jasnym wytycznym dotyczącym stosowania jej przepisów (46,7%). Nieco częściej niż co czwarty badany (26,7%) uważał, że partycypacja byłaby wyższa, gdyby rząd bardziej wspierał pracodawców we wdrażaniu PPK. Pojedynczy respondenci (6,7%) spodziewaliby się większego powodzenia programu m.in. w przypadku znaczniejszego zaangażowania reprezentacji pracowników w promowanie PPK u swojego pracodawcy, wydłużenia okresu wdrożenia, czy zwiększenia udziału pracodawców we wpłatach do PPK.

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków ww. izb.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (4)

 • wpłaty dodatkowe

  aurelinowa / 2020-08-08 15:45:28

  W wielu firmach pracodawcy decydują się na wpłacanie wpłat dodatkowych na ppk dla swoich pracowników w ramach benefitów pracownicznych. Poza tym pracownik sam moze zgłosić inicjatywę chęci podwyższenia %wpłat od własnej pensji odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: Jak zwiększyć uczestnictwo w PPK? Są na to sposoby

  ksia3 / 2020-08-11 13:18:46

  u nas pracodawca dopłaca więcej do ppk niż minimalna obowiązkowa stawka a to też zachęca pracowników do pozostania w firmie, można powiedzieć że to się nawet u nas dość dobrze sprawdza odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: Jak zwiększyć uczestnictwo w PPK? Są na to sposoby

  narinea / 2020-09-11 10:59:44

  w naszej firmie nie trzeba było nikogo namawiać do uczestnictwa w programie, każdy teraz wie że od niego wyłącznie zależy czy zadba o swoją przyszłość finansową czy nie odpowiedz ] [ cytuj ]

 • czarnamatka / 2020-09-14 20:57:24

  Moim zdaniem to świetny pomysł wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w kraju, bo mamy dzięki temu prosty sposób na skuteczne oszczędzanie. Dodatkowa pomoc pracodawcy tylko podnosi atrakcyjność całości. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: