eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Czy feedback w pracy ma znaczenie?

Czy feedback w pracy ma znaczenie?

2019-08-13 12:12

Czy feedback w pracy ma znaczenie?

Komunikacja w firmie © contrastwerkstatt - Fotolia.com

Informacje zwrotne od szefa nie są w polskich firmach rzadkością. Otrzymuje je 2 na 3 pracowników. To dobrze, ponieważ - jak wynika z opracowanego przez Randstad badania Workmonitor - dla ponad połowy zatrudnionych jest to baza dla zrozumienia stawianych przed nimi celów i metod ich realizacji. Feedback jest zatem koniecznością, ale warto pamiętać, że powinien on działać w dwie strony - dobra komunikacja w firmie to także możliwość prowadzenia dialogu z przełożonymi. Okazuje się, że i pod tym względem jest całkiem nieźle. Nieco pracy wymaga natomiast oswajanie personelu z informacjami zwrotnymi oraz wskazywanie, jak z nich korzystać, aby rozwijać się zawodowo.

Przeczytaj także: Efektywna informacja zwrotna w 5 krokach

Gdy szef ocenia pracownika: feedback połowie badanych pozwala lepiej realizować zadania


Jak wynika z badania, informacje zwrotne od pracodawcy otrzymuje regularnie niemal 2 na 3 polskich pracowników. 27% deklaruje, że z przełożonymi spotyka się na corocznym podsumowaniu, 22% takie spotkania ma co kwartał, 18% osób jest ocenianych co miesiąc, 9% - co pół roku, a 4% - co tydzień. Co piąty z badanych przyznaje, że feedback w jego miejscu pracy nie istnieje. Takie wyniki oznaczają, że w 58% przypadków informacje zwrotne mają charakter raczej incydentalny i można ich oczekiwać rzadziej niż raz w miesiącu.
— Tymczasem znaczenie bieżącej, częstej oceny postępów w pracy zatrudnieni docenią szczególnie, bo pozwala im od razu zastosować sugestie i rady w praktyce, osiągać lepsze wyniki i uniknąć tych samych błędów – podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska. Jak dodaje ekspertka, taka bieżąca komunikacja to nie tylko przestrzeń doceniania pracowników i budowania ich zaangażowania, ale też element wspierający ustawiczny rozwój zespołu.

I rzeczywiście - aż 55% badanych wskazuje, że otrzymywane na bieżąco informacje zwrotne wykorzystuje przy pełnieniu swoich obowiązków. Przeszło połowa badanych (51%) uważa, że pozwalają im one w pełni zrozumieć cele stawiane przez przełożonych oraz sposoby ich realizacji. Co z trzeci z respondentów jest zdania, że prawidłowy feedback stanowi wsparcie dla otwartej komunikacji w firmie, a 32% czuje się dzięki niemu częścią zespołu. Dla 27% ankietowanych takie informacje są zachętą do rozwoju i nauki. Podobny odsetek czuje dzięki nim większą motywację. 20% respondentów może dzięki informacjom zwrotnym zwiększyć swoją efektywność na danym stanowisku.

Wśród polskich pracowników nie brakuje jednak oporu przed informacjami zwrotnymi w miejscu pracy. 40% ankietowanych ma trudności w odbiorze negatywnych komunikatów, 32% nie wie, jak zareagować na feedback, 20% nie czuje się komfortowo, a ponad 9% przyznaje, że czuje w takiej sytuacji urazę do przełożonego.

Częściowo może to wynikać z braku praktyki pracy z feedbackiem w polskich firmach. 55% uczestników badania sygnalizuje, że ich obecny pracodawca nie organizuje szkoleń, które uczyłyby przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnych.
– Umiejętność dawania feedbacku to jedno z najtańszych i najprostszych narzędzi menedżera, trzeba uwierzyć w jego moc i włączyć w zestaw swoich służbowych nawyków – komentuje Iwona Grochowska, CEO Nais, platformy do doceniania, nagradzania i motywowania pracowników. – Gdy szef zespołu będzie na bieżąco rozmawiał z ludźmi, dawał informację zwrotną od razu, to feedback przestanie być uznawany za rozmowę oceniającą, często roczną lub w najlepszym razie kwartalną. Konkretny, rzeczowy i częsty ma szanse stać się bardzo dobrym narzędziem rozwojowym, które powoduje, że zespoły działają szybciej i skuteczniej. Pomaga też budować dobrą atmosferę w zespole. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że pracownicy zechcą zostać w firmie na dłużej.

fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com

Komunikacja w firmie

2/3 Polaków dostaje w pracy informację zwrotna od szefa, 4 na 10 nie radzi sobie, gdy sygnały od przełożonego nie są wyłącznie pozytywne


Informacja w jednym kierunku? Czy polscy pracownicy mogą przedyskutować oceny z szefem?


Polacy utrzymują się nieco powyżej europejskiej średniej, ale wciąż brakuje im wiele do pracowników z Niemiec (88%), Danii (88%) czy Szwajcarii (87%), którzy mogą liczyć na bardziej swobodny, ukierunkowany na dialog, przebieg spotkań oceniających pracownika. Z drugiej strony są takie państwa, gdzie swobodna dyskusja jest znacznie rzadsza niż w naszym kraju. Zaledwie 61% Greków może szczegółowo omówić i przedyskutować ocenę wystawioną przez przełożonego. Najczęściej możliwość swobodnej dyskusji z pracodawcą deklarują w Polsce pracownicy branży budowlanej (96%), administracji publicznej (90%) i przetwórstwa chemicznego (89%). Najrzadziej natomiast w służbie zdrowia (67%), sektorze IT (62%) i sektorze motoryzacyjnym (60%).

Gdy uwagami o swojej pracy dzielą się ze sobą pracownicy: naturalna przestrzeń feedbacku


Polacy relatywnie często (72%) dostają w firmach zachęty do dzielenia się informacją zwrotną między sobą w zespołach. Częściej doświadczają tego jedynie Holendrzy (72%) i Szwedzi (73%). Takich zachęt znacznie rzadziej mogą spodziewać się natomiast Austriacy (47%), Niemcy (54%) i Portugalczycy (54%).

Z kulturą stałego dzielenia się informacjami zwrotnymi między kolegami z pracy w Polsce spotykają się najczęściej pracownicy hotelarstwa i gastronomii (93%), branży motoryzacyjnej (86%) oraz firm zajmujących się produkcją żywności (82%). Jest to najrzadsza praktyka w logistyce i dystrybucji (64%), sektorze IT (60%) i szkolnictwie (60%).

Gdy pracownik ocenia szefa: przełożeni nie mogą zamykać się na feedback


Blisko 3/4 Polaków ma w pracy stworzone warunki, aby informacje zwrotne przekazywać swojemu przełożonemu. W Europie jesteśmy w czołówce narodów, które mogą w pracy swobodnie rozmawiać o tym, co im się podoba, a co należałoby ulepszyć. Częściej od nas taką możliwość mają tylko Norwegowie (76%) i Duńczycy (74%).

Najczęściej o takiej swobodzie mówią w Polsce osoby zatrudnione w przetwórstwie chemicznym (90%) i produkcji żywności (88%) oraz branży hotelarskiej i gastronomicznej (86%). Najrzadziej komfort odczuwają Polacy pracujący w służbie zdrowia (68%), sektorze finansowym (60%) i IT (60%).

Gdy porównujemy się z innymi krajami Europy, to okazuje się, że Polacy najczęściej (73%) są przez pracodawców zachęcani do przekazywania feedbacku przełożonemu na bieżąco, nie tylko w trakcie rozmów rocznych, półrocznych czy kwartalnych. Najrzadziej z taką zachętą spotykają się Austriacy (40%), Luksemburczycy (45%), Niemcy (47%) i Węgrzy (47%).

Najczęściej z bieżącym feedbackiem spotykają się pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej (86%), firm transportowych (80%) i sektora IT (80%). Najrzadziej natomiast respondenci zatrudnieni w budownictwie (66%), służbie zdrowia (63%) i szkolnictwie (56%).

W Polsce pracownicy najczęściej przekazują informacje zwrotne przełożonym w cztery oczy (70%). 14% twierdzi, że nikt ich nie prosi o feedback, 10% korzysta z ankiet on-line, a 6% przekazuje je pisemnie.

Informacje o badaniu
Globalne badanie Randstad Workmonitor realizowane jest od 2003 roku, obecnie w 34 krajach świata (w Europie, rejonie Azji i Pacyfiku oraz obu Amerykach). Przedstawia aktualną sytuację na lokalnym i globalnym rynku pracy w ocenie uczestniczących w badaniu pracowników w wieku od 18 do 65 lat, którzy pracują minimum 24 godziny w tygodniu (bez uwzględniania samozatrudnionych). Wywiady realizowane są on-line. Dla każdego kraju minimalna liczba respondentów wynosi 400 osób. Badanie poświęcone kulturze feedbacku zostało przeprowadzone w okresie od 30 stycznia do 15 lutego 2019 roku.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: