eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaInwestycje › Inwestycje w nieruchomości komercyjne: wynik bez precedensu

Inwestycje w nieruchomości komercyjne: wynik bez precedensu

2019-03-22 10:16

Inwestycje w nieruchomości komercyjne: wynik bez precedensu

Biuro © Production Perig - Fotolia.com

Jak szacuje Savills, do końca bieżącego roku wolumen transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych ma szansę wzrosnąć do poziomu 230 mld euro, co będzie oznaczać, że już szósty rok z rzędu zdołał przewyższyć barierę 200 mld euro. To wynik bez precedensu i dobitne potwierdzenie, że Europa traktowana jest przez inwestorów w kategoriach bezpiecznej przystani.

Przeczytaj także: Nieruchomości komercyjne w Polsce. Jest rekord wszechczasów

Prognozy zakładają, że tym roku największa część kapitału nadal napływać będzie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Szanse na pokaźne, przekraczające średnią z ostatnich 5 lat, wzrosty wolumenów transakcji inwestycyjnych mają również Polska, Dania, Finlandia oraz Portugalia, którym już w zeszłym roku udało się wypracować solidne wyniki na poziomie odpowiednio: +46%, +38%, +32%) i +27%. Okazuje się, że najliczniejszą reprezentację w gronie inwestorów miały Stany Zjednoczone, Singapur i Korea Południowa. Przewidywania zakładają, że ten skład utrzyma swoją dominację również w nadchodzących miesiącach.
„Znaczny udział w obrotach na europejskim rynku nieruchomości mieli ponownie inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, na których w 2018 roku przypadło 48% wolumenu transakcji z udziałem kapitału spoza Europy (27,4 mld euro), a ich największym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości we Francji oraz w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jednocześnie wartość inwestycji kapitału singapurskiego w Europie wzrosła niemal dwukrotnie z 2,9 mld euro w 2017 roku do ponad 5,6 mld euro w 2018. Z 10-procentowym udziałem w łącznym wolumenie zagranicznych transakcji inwestycyjnych inwestorzy z Singapuru stanowili drugą pod względem wielkości grupę aktywnych graczy na rynku spoza Europy. Na trzecim miejscu znaleźli się inwestorzy z Korei Południowej, którzy w ubiegłym roku zainwestowali 5,4 mld euro (4,89 mld euro w 2017 roku). W kręgu ich zainteresowań pozostają nieruchomości biurowe zlokalizowane w ramach Centralnych Obszarów Biznesowych na głównych rynkach, ale ostatnio poszerzają horyzonty inwestycyjne o kraje, takie jak Belgia, Polska, Włochy, Irlandia, Dania i Hiszpania” - mówi Lydia Brissy, dyrektor, dział badań rynków europejskich w Savills.

„Oprócz obiektów logistycznych, wysoką pozycję na liście życzeń inwestorów będą zajmowały w tym roku także nieruchomości wielorodzinne w największych miastach charakteryzujących się dobrymi wskaźnikami demograficznymi. Przewidujemy, że na przykład w Holandii łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze mieszkaniowym będzie zbliżony do obrotów na rynku nieruchomości biurowych. Jednocześnie prognozujemy wzrost udziału biur i mieszkań w oddawanych do użytku obiektach wielofunkcyjnych z uwagi na zainteresowanie wynajmujących dywersyfikacją źródeł przychodów” - dodaje Mike Barnes, Associate, dział badań rynków europejskich w Savills.

fot. Production Perig - Fotolia.com

Biuro

W 2019 roku nieruchomości biurowe będą nadal preferowaną klasą aktywów, ale uwagę inwestorów, zwłaszcza z USA, przyciągają obiekty przemysłowe i logistyczne na terenie całej Europy.


Savills wskazuje na dużą - według standardów historycznych - różnicę pomiędzy średnimi stopami kapitalizacji dla najlepszych europejskich nieruchomości biurowych w COB a rentownością dziesięcioletnich obligacji rządowych (212 pb w 2018 roku w porównaniu ze 185 pb w latach 2008/2009). Jeżeli ta dysproporcja utrzyma się, inwestorzy będą nadal chętnie lokowali kapitał w nieruchomościach komercyjnych, aby uzyskać wyższy zwrot z inwestycji.
„Przewidujemy, że w najbliższych sześciu miesiącach stopy kapitalizacji dla większości nieruchomości komercyjnych w Europie utrzymają się na dość stabilnym poziomie. Obserwujemy wzrost udziału w wolumenie transakcji inwestycyjnych inwestorów z Korei Południowej i Singapuru; według naszych prognoz, w 2019 roku Koreańczycy zwiększą swoją aktywność w Europie kontynentalnej i poszerzą ją o nowe kraje. Nieruchomości biurowe będą nadal preferowaną klasą aktywów, ale uwagę inwestorów, zwłaszcza z USA, przyciągają obiekty przemysłowe i logistyczne na terenie całej Europy. Przychody i wzrost stawek czynszowych to dwa główne czynniki wpływające na wysokość zysków inwestorów we wszystkich sektorach, ale uzależnione one są od potencjału poszczególnych lokalizacji, który musi być szczegółowo przeanalizowany” - mówi Marcus Lemli, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego na Europę i dyrektor generalny Savills w Niemczech.

„Rok 2018 był rekordowy dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych przekroczył 7,2 mld euro, co świadczy o imponującym wzroście. Przewidujemy, że dobre nastroje na rynku inwestycyjnym utrzymają się również w 2019 roku. W ubiegłym roku liczba transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości magazynowych wzrosła prawie trzykrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem, a wartość obrotów wzrosła do aż 1,84 mld euro. Nieruchomości magazynowe stają się najbardziej pożądaną klasą aktywów na całym świecie, ale rozwojowi tego sektora w Polsce sprzyja wyjątkowo dobra kondycja rynku. Strategiczna lokalizacja, silna gospodarka, prognozy długofalowego wzrostu, liczne przewagi konkurencyjne związane przede wszystkim z kosztami prowadzenia działalności oraz inwestycje infrastrukturalne stwarzają bardzo dobre fundamenty umożliwiające dynamiczny i trwały wzrost rynku logistycznego” - dodaje John Palmer, dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych, Savills Polska.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: