eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Praca w sobotę? Tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

Praca w sobotę? Tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

2014-11-13 11:10

Praca w sobotę? Tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

Polacy dopuszczają pracę w sobotę za dodatkowe wynagrodzenie © Alexander Shevchenko - Fotolia.com

Czy Polacy pracują w sobotę? Okazuje się, że tak. Z badania zrealizowanego przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 60 procent z nas miało co najmniej jedną zajętą sobotę. Co otrzymaliśmy w zamian? Najczęściej dodatkowe wynagrodzenie - takiej odpowiedzi udzieliło 27 procent respondentów. Co piątemu badanemu praca w sobotę rekompensowana była dniem wolnym.

Przeczytaj także: Praca w sobotę: czy będzie rekompensata finansowa?

W myśl obowiązujących przepisów, za sobotę spędzoną w zakładzie pracy polskiemu pracownikowi należy się dzień wolny. Polscy parlamentarzyści proponują jednak, aby osoba zatrudniona na etacie mogła wybrać formę rekompensaty – dzień wolny albo też dodatkowe wynagrodzenie. W obecnym stanie prawnym nie przewiduje się drugiego z wyjść. Badania pokazują jednak, że Polacy pracujący w sobotę i tak są za to wynagradzani.

- Obecne rozwiązania są fikcją, która zmusza pracowników i pracodawców do omijania prawa – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

W 11% przypadków sobotnia praca nie odbywała się w ramach umowy o pracę, natomiast w 10% pracownicy nie otrzymali żadnej rekompensaty. Mężczyznom częściej niż kobietom zdarzało się w tym roku pracować w sobotę (72% wobec 50%). Również ludzie młodzi (w wieku 18-39 lat) częściej aniżeli starsi pracowali w ten dzień (67% wobec 62% dla ogółu). Częściej w weekend pracowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym niż pozostali badani (72% wobec 62% dla ogółu).

69%, czyli zdecydowana większość pracujących Polaków dopuszcza możliwość pracy w sobotę. Tym, co przekonuje respondentów do tego, by pracować w weekend jest przede wszystkim możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy (34%). Jedna piąta badanych (22%) dopuszcza pracę w sobotę tylko w szczególnych sytuacjach ze względu na nagłą potrzebę pracodawcy. Co ósmy pracujący (13%) akceptuje możliwość pracy w sobotę tylko pod warunkiem, że w zamian zostanie mu przyznany dzień wolny.

fot. Alexander Shevchenko - Fotolia.com

Polacy dopuszczają pracę w sobotę za dodatkowe wynagrodzenie

69% pracujących Polaków dopuszcza możliwość pracy w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Najczęściej za satysfakcjonującą rekompensatę respondenci uznawali pieniądze w formie podwyższonej stawki za pracę wykonaną w dniu wolnym (38%).


Jedna czwarta pracujących Polaków (26%) w ogóle nie bierze pod uwagę pracy w sobotę niezależnie od okoliczności lub formy rekompensaty. Częściej tę postawę można spotkać wśród kobiet niż wśród mężczyzn (31% wobec 21%). Natomiast najmłodsi badani (w wieku 18-29 lat) częściej niż pozostali są skłonni zgodzić się na pracę w sobotę (83% wobec 69% dla ogółu).

Osoby, którym zdarzyło się pracować w ciągu ostatnich 12 miesięcy w sobotę, częściej niż ci, co nie pracowali w ten dzień, dopuszczają w pewnych sytuacjach możliwość pracy w sobotę (74% wobec 62%).

Przydatne linki:
- Kodeks pracy


Zdecydowana większość pracujących Polaków rozważyłaby możliwość pracy w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Najczęściej za satysfakcjonującą rekompensatę respondenci uznawali pieniądze w formie podwyższonej stawki za pracę wykonaną w dniu wolnym (38%) lub system naprzemienny – czasem dzień wolny, a czasem rekompensata pieniężna (37%). W tym wariancie decyzję o tym, która z dwóch form rekompensaty byłaby zastosowana, podejmowałby pracownik. Najmniej osób preferowałoby wyłącznie odbiór dnia wolnego (9%) lub system naprzemienny, ale taki w którym to pracodawca ma „ostatnie słowo” i to on decyduje, która forma rekompensaty zostałaby zaproponowana. Tylko nieliczni badani (7%) nie mają w tej sprawie konkretnej opinii i mówią: „trudno powiedzieć”.

Osoby, którym zdarzyło się pracować w ciągu ostatnich 12 miesięcy w sobotę, częściej niż ci, co nie pracowali w ten dzień, byliby zadowoleni z rekompensaty w formie podwyższonej stawki za pracę wykonaną w dniu wolnym (42% wobec 32%).

Informacje o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone 30-31 października br. na reprezentatywnej grupie 500 osób pracujących w wieku 18 i więcej lat.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • A co ze zleceniobiorcami?

    Noname / 2018-12-23 13:42:04

    Każdy pisze o pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wiadomości na ten temat jest naprawdę bardzo dużo. Każdy pracownik jest świadomy tego, że w przypadku łamania kodeksu pracy przez pracodawcę może złożyć skargę do PIP. Co z wykorzystywanymi zleceniobiorcami? Dlaczego nikt nie pisze o nich. Zmuszanie do przyjścia w soboty, niedzielę, czy święta aby odśnieżyć chodniki jest normą. Oczywiście wszystko to muszą robić za darmo mimo, że z ewidencji godzin wynika jasno, że te dni są wolne od pracy. Zleceniobiorca ma płacone za ok. 150 godzin pracy miesięcznie w zależności od tego ile w danym miesiącu wypada dni pracujących. Z ewidencj godzin wynika, że zleceniobiorcy mają płacone za 5 dni roboczych (od pon. do pt.), a reszta to praca w czynie społecznym. Bez zapłaty, bez dni wolnych, bez dodatku za nadgodziny. Nikt nie widzi problemu mimo, że przeważająca liczba osób w Polsce pracuje na zlecenie, bo innego wyjścia nie ma. Państwo, w którym istnieje niekontrolowane niewolnictwo. W większości firm w Polsce pracownik traktowany jest jak śmieć. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: