eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Podatek u źródła od odsetek: daniny niekiedy można uniknąć

  Podatek u źródła od odsetek: daniny niekiedy można uniknąć

  11:49 02.10.2019

  ... .2019.2.JC, stwierdził, że bez wiedzy odnośnie do rzeczywistego beneficjenta odsetek płatnik nie ma prawa zastosować obniżonej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Musi pobrać podatek u źródła według odpowiedniej stawki. Podobne stanowisko zawarte zostało w projekcie objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Podatek u źródła może być kosztem podatkowym

  Podatek u źródła może być kosztem podatkowym

  12:44 03.09.2019

  ... w art. 22 ust. 1a-le; 2. bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto zgodnie z ustawą nowelizującą został wprowadzony do polskiego porządku prawnego od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Merchandising...Czy od nabytej usługi należy pobrać podatek u źródła?

  Merchandising...Czy od nabytej usługi należy pobrać podatek u źródła?

  13:50 02.09.2019

  ... są z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 21 ust. 2 ustawy o PDOP). W konsekwencji, obowiązek poboru podatku u źródła powstanie w takim wypadku, gdy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Przejęcie ryzyka gwarancyjnego w podatku u źródła

  Przejęcie ryzyka gwarancyjnego w podatku u źródła

  08:12 29.07.2019

  ... beneficjenta świadczenie pieniężne (suma gwarancyjna). Minister Finansów wskazuje także, iż umowa gwarancji nie ma swojej regulacji ustawowej, prócz fragmentarycznej regulacji umowy gwarancji bankowej zawartej w ustawie o prawie bankowym. Stosownie do art. 81 przywołanej ustawy „gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Podatek u źródła od odsetek: zwolnienie tylko do końca roku

  Podatek u źródła od odsetek: zwolnienie tylko do końca roku

  13:36 18.07.2019

  ... kontrahenta, będzie można zastosować zwolnienia wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sprzed ponad 40 lat, tj. umowy z dnia 8 października 1974 r. między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: „Umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

  Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

  13:37 19.06.2019

  ... w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, rezydencja podatkowa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie
 • Przeniesienie firmy za granicę bez podatku dochodowego

  Przeniesienie firmy za granicę bez podatku dochodowego

  13:39 17.06.2019

  ... zagranicznej, czynność ta może podlegać opodatkowaniu w kraju siedziby tej spółki lub w Polsce. Stanowisko to jest naturalnie pokłosiem brzmienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której regulacje mówią, kiedy transfer określonego aktywa może podlegać opodatkowaniu w Polsce. Organ wyjaśnił dalej, że jeżeli transfer ten podlega ... WIĘCEJ

  Tematy: rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie
 • Wypłaty dywidend z wyższym podatkiem u źródła

  Wypłaty dywidend z wyższym podatkiem u źródła

  13:56 21.05.2019

  ... w stawce faktycznie należnej), a ponadto będą wpłacały do urzędów skarbowych 19% podatku – często wiele milionów złotych więcej niż wskazywałyby na to umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do czasu otrzymania zwrotu środkami tymi będzie dysponował budżet państwa. Fiskus będzie miał więc nowy sposób na kredytowanie swoich potrzeb ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend
 • Zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

  Zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

  13:49 10.05.2019

  ... 000 000 złotych. Jednak obowiązek ten nie powstaje, jeśli pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy wypłacanej należności funkcjonuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a polski przedsiębiorca posiada ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego. Stawka zryczałtowanego podatku u źródła w zależności od rodzaju transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Zagraniczne usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

  Zagraniczne usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

  13:52 01.04.2019

  ... naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Niemniej jednak należy podkreślić, że przepisy w tym zakresie stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (dalej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Praca w Chinach a zeznanie podatkowe w Polsce

  Praca w Chinach a zeznanie podatkowe w Polsce

  05:14 02.04.2014 PORADA

  Witam, od stycznia 2013 jestem zatrudniona w angielskiej firmie zarejestrowanej w Chinach. Mam wizę pracowniczą (równoznaczną z tymczasowym pozwoleniem na pobyt) oraz płacę podatek i ubezpieczenie w Chinach. Wiem, że między Polską a Chinami została zawarta umowa o unikaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, dochody z zagranicy, Chiny, wiza
 • Podatek w Polsce czy Niemczech?

  Podatek w Polsce czy Niemczech?

  13:44 07.03.2013 PORADA

  Witam, Poproszę o poradę prawną, gdzie rozliczam podatek dochodowy. Umowę o pracę mam ze spółką niemiecką zarejestrowaną w Niemczech. W umowie tej zapisane jest, że miejscem wykonywania mojej pracy jest Warszawa. Spółka nie jest zarejestrowana w Polsce, tylko posiada tam swoje ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy zagraniczne, praca za granicą, Niemcy, rezydencja podatkowa
 • Podwójne opodatkowanie?

  Podwójne opodatkowanie?

  20:46 12.02.2013 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, ale wykonuję usługi w Niemczech jako podwykonawca firmy niemieckiej od 3 lat. Rozliczam się z podatku w Polsce. Czy niemiecki urząd skarbowy może ode mnie ściągnąć podatek? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatek od firmy, dochody z zagranicy, praca za granicą
 • Czy muszę składać zeznanie podatkowe?

  Czy muszę składać zeznanie podatkowe?

  22:17 04.01.2013 PORADA

  Witam. Pracuje w Niemczech od lutego 2011 roku. Jestem zameldowany w Niemczech i w Polsce. Mam takie pytania: 1. Czy muszę rozliczać się z podatku w Polsce?? jeśli tak  2. To co muszę złożyć do US? 3. Jakie dokumenty muszę posiadać i kto mnie musi rozliczyć??? 4. Jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie roczne, obowiązki podatnika, obowiązek podatkowy, praca za granicą
 • Podatek Niemcy

  Podatek Niemcy

  20:08 09.12.2012 PORADA

  Witam mam do Państwa pytanie - płacę podatki w Polsce, mam zarejestrowaną tu jednoosobową firmę. Gdzie mam się udać, aby nie płacić podatków w Niemczech, ponieważ płacę i tam. Dostałem jakieś papiery, a nic z nich nie rozumiem. Czy ktoś był już w takiej sytuacji? Proszę o pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie, podatek u źródła, rezydencja podatkowa

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: