eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa zamiany
 • Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

  Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

  13:45 29.10.2018

  ... gdyby doszło nie do sprzedaży, a zamiany mieszkań. Wówczas to zastosowanie miałby art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który zwalnia z tego podatku zamiany budynku ... rodziny (czyli darowizna mieszkania i osobna darowizna pieniędzy), aniżeli jedna umowa sprzedaży mieszkania między tymi samymi stronami. Obowiązanym do zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Zamiana domu na mieszkanie z podatkiem PCC

  Zamiana domu na mieszkanie z podatkiem PCC

  12:54 31.03.2017

  ... od czynności cywilnoprawnych jest umowa zamiany. Zatem z faktu, że nie zostanie zawarta umowa sprzedaży nie można wyciągać wniosku, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy także zauważyć, że skoro umowa zamiany zostanie zawarta pomiędzy ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Kiedy zamiana nieruchomości z podatkiem dochodowym?

  Kiedy zamiana nieruchomości z podatkiem dochodowym?

  13:56 03.01.2017

  ... stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Umowa zamiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

  Umowa zamiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:35 25.10.2016

  ... zamiany pojazdów z reguły towarzyszy też dopłata przez którąś ze stron. Czym jest umowa zamiany? Umowa zamiany została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego art. 603 przez umowę zamiany ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, podatek PCC, PCC, zwolnienia w PCC
 • Ograniczone prawo rzeczowe: postępowanie egzekucyjne z podatkiem PCC

  Ograniczone prawo rzeczowe: postępowanie egzekucyjne z podatkiem PCC

  13:51 04.11.2014

  ... września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podatkowi podlegają także - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Zamiana mieszkań w rodzinie bez podatku PCC

  Zamiana mieszkań w rodzinie bez podatku PCC

  13:03 05.02.2014

  ... z powyższym, stwierdzić należy, że umowa zamiany stanowi czynność prawną, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa zamiany, jest zwolniona z opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Podatek PCC od zamiany akcji

  Podatek PCC od zamiany akcji

  13:32 27.12.2012

  ... zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej (Dz. U. Nr 41, poz. 250 ze zm.). Umowa zamiany ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, umowa zamiany
 • Umowa zamiany nieruchomości a podatek PCC

  Umowa zamiany nieruchomości a podatek PCC

  08:05 01.09.2008

  ... jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. A zatem, jeżeli umowa zamiany następuje na podstawie art. 15 ... WIĘCEJ

  Tematy: zamiana nieruchomości, umowa zamiany, PCC, podatek PCC
 • Zamiana rzeczy a PIT

  Zamiana rzeczy a PIT

  11:21 17.07.2007

  ... taka bowiem niekiedy powoduje powstanie przychodu do opodatkowania. Przez umowę zamiany należy rozumieć umowę cywilnoprawną, w ramach której strony tej umowy zobowiązują się ... którym nastąpiło nabycie. Jeżeli mamy do czynienia z umową zamiany, okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Jak zatem wynika z powyższego obowiązek w podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zamiana rzeczy, umowa zamiany, opodatkowanie PIT


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: