eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych: wartość rynkowa rzeczy

  Podatek od czynności cywilnoprawnych: wartość rynkowa rzeczy

  10:29 26.03.2020

  ... jest to prawo majątkowe i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r., sygn. II FSK 1393/17, „Sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do poszczególnych składników. Opodatkowana jest jednak tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkowa w pcc, zobowiązanie podatkowe
 • Uchylenie uchwały a zwrot zapłaconego podatku PCC

  Uchylenie uchwały a zwrot zapłaconego podatku PCC

  12:08 17.03.2020

  ... . 249 k.s.h. jako odnoszące skutki ex nunc, czyli od momentu wydania wyroków, nie powoduje, iż podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”) pobrany od tych uchwał był nienależny. Jego zdaniem przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniają powstanie obowiązku w tym podatku od samego podjęcia uchwały. Nie zachodzi więc żadna ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

  Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

  13:15 11.02.2020

  ... zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego. Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • PCC od umowy pożyczki zawartej ze spółką z o.o.

  PCC od umowy pożyczki zawartej ze spółką z o.o.

  12:33 02.12.2019

  ... od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawierana umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – będzie z niego wyłączona. Tym samym Wnioskodawca (pożyczkobiorca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC
 • Dwie osoby na umowie przeniesienia praw do działki a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Dwie osoby na umowie przeniesienia praw do działki a podatek od czynności cywilnoprawnych

  16:25 01.04.2019 PORADA

  Witam, wraz z żoną nabyliśmy od zbywcy prawo do działki ROD oraz wszystko co się na niej znajduje. Od kwoty zapłaconej zbywcy należy zapłacić 2% podatku od czynonści cywilno-prawnych. Zbywca był jeden a nabywców dwóch - ja i moja żona. Oboje widniejemy na umowie przeniesienia. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC-3, podatek PCC-3, przeniesienie praw do działki
 • Jednorazowa pożyczka dla członka zarządu spółki: VAT czy PCC?

  Jednorazowa pożyczka dla członka zarządu spółki: VAT czy PCC?

  10:07 08.08.2018

  ... oddalił skargę kasacyjną. Podatek od czynności cywilnoprawnych, a podatek VAT W niniejszej sprawie dyskusja toczyła się zatem wokół zakwalifikowania podjętej czynności prawnej – zawarcia umowy pożyczki – jako podpadającej pod obowiązek podatkowy, wynikający z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych lub ustawy o podatku od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC
 • PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

  PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

  13:20 07.08.2018

  ... ). Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC
 • PCC od pożyczki rozlicza pożyczkobiorca

  PCC od pożyczki rozlicza pożyczkobiorca

  13:25 26.02.2018

  ... podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielenia opisanej we wniosku pożyczki. W związku z powyższym, rozważania w zakresie analizy możliwości zastosowania do wskazanej we wniosku umowy pożyczki wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wynikającego z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stały ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC
 • Tylko organizacja pożytku publicznego nie płaci PCC od pożyczki

  Tylko organizacja pożytku publicznego nie płaci PCC od pożyczki

  12:48 03.11.2017

  ... podatku od umowy pożyczki wynosi 2%. Jak z powyższego wynika umowa pożyczki pieniędzy, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych określone strony czynności cywilnoprawnych, bez ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC
 • Zagraniczna pożyczka z polskiego banku w PCC

  Zagraniczna pożyczka z polskiego banku w PCC

  12:30 12.07.2017

  ... ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC
 • Podatek PCC od umów pożyczki poza rodziną

  Podatek PCC od umów pożyczki poza rodziną

  13:37 12.04.2017

  ... czynności, które są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli pieniądze są pożyczane od firmy tudzież najbliższej rodziny, ustawa zwalnia je bądź wyłącza spod tego podatku. Dla pozostałych także pewne zwolnienia zostały przewidziane. Te jednak są już limitowane. Zasięg terytorialny podatku od czynności cywilnoprawnych PCC od ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, zwolnienia w PCC, pożyczka a PCC

 

1 2 ... 10

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: