eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udziały w spółce z o.o.
 • Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  Śmierć wspólnika sp. z o.o. w trakcie przekształcenia - roszczenia spadkobierców

  Udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają dziedziczeniu. Wyłączenie lub ograniczenie spadkobrania jest dopuszczalne w umowie spółki (art. 183 ksh). Dziedziczeniu podlegają również akcje w spółce akcyjnej. W przypadku spółki akcyjnej nie została jednak wprowadzona regulacja analogiczna do art. 183 ksh. Istnieje ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, spółka z o.o., dziedziczenie, udziały w spółce z o.o.
 • Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w z o.o. i jej sprzedaż w PIT

  ... w spółkę z o.o., a po tej operacji zainteresowana chce sprzedać udziały w spółce z o.o. Spółka z o.o. będzie kontynuować działalność prowadzoną przez spółkę komandytową. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jako koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej może przyjąć kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Sprzedaż udziałów żonie

  Sprzedaż udziałów żonie PORADA

  Witam, mój mąż chciał wyjść ze spółki z o.o., w której miał udział. Ja też miałam w niej udziały. W styczniu  2016 roku sporządziliśmy umowę kupna-sprzedaży udziałów między zbywającym (mój mąż), a nabywcą (ja - żona) 19 200 zł za 32 udziały. Teraz jest okres ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, żona, spółka z o.o., udziały w spółce
 • Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

  Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

  ... jest udziałowcem spółki z o.o. od chwili jej powstania. Udziały w niej objął za środki pieniężne. Wartość nominalna ... udziały (akcje) w spółce m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę, bądź za wkład niepieniężny. Natomiast w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o. PORADA

  Pan Kowalski jest 100% udziałowcem spółki z o.o. o nazwie "A" o kapitale zakładowym 500 tys. zł. Kowalski zakłada spółkę z o.o. "B" gdzie jako kapitał zakładowy wnosi 60% udziałów spółki z o.o. "A". Od tej pory spółka z o.o. "A" ma dwóch udziałowców: spółkę z o.o. "B" która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o.
 • Spadkobierca w miejsce wspólnika w spółce z o.o.

  Spadkobierca w miejsce wspólnika w spółce z o.o.

  Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako zespół praw i obowiązków o charakterze majątkowym, zgodnie z treścią art. 922 §1 Kodeksu cywilnego, przechodzą z chwilą śmierci wspólnika spółki z o.o. na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego regulujących spadkobranie. Udziały w sp. z o.o. podlegają dziedziczeniu albo ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnik spółki, śmierć wspólnika, spadkobiercy
 • Podatek od zysków giełdowych

  Podatek od zysków giełdowych PORADA

  Podatnik w 2014 r. osiągnął przychody ze sprzedaży walorów na giełdzie (39600 zł) oraz udziałów w spółkach z o. o. (46 400 zł). Koszty uzyskania przychodów wyniosły 48000 zł. Ponadto, podatnik poniósł koszty nabycia udziałów w wysokości 21200 zł. W poprzednich latach podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: giełda, sprzedaż udziałów, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Kolejność sprzedaży udziałów spółki z o.o. w podatku dochodowym

  Kolejność sprzedaży udziałów spółki z o.o. w podatku dochodowym

  ... i po różnych cenach, zwrócił się z pytaniem, w jakiej kolejności powinien je zbywać. Udziały w spółce z o.o. nie są papierami wartościowymi? Dokładnie pytanie brzmiało, czy podatnik samodzielnie może ustalić, w jakiej kolejności zbywa udziały? Prawo do samodzielnego ustalania kolejności udziałów bowiem będzie miało – zdaniem podatnika – wpływ na ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe
 • Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  ... mówić o dwóch wzajemnych czynnościach pomiędzy Spółką a wspólnikiem: wspólnik, którego udziały są umarzane, przekazuje te udziały spółce; spółka przekazuje wynagrodzenie (w formie rzeczowej lub pieniężnej), Skutki podatkowe drugiej czynności, jaką jest przekazanie wynagrodzenia za udziały zależą od charakteru tego wynagrodzenia. Jeżeli ma ono formę ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Jaki podatek od sprzedaży udziałów w spółce?

  Jaki podatek od sprzedaży udziałów w spółce? PORADA

  Witam serdecznie, kilka lat temu kupiłam spółkę za 5000 zł, w zeszłym roku sprzedałam ja za 8000 zł. Rozumiem, że podatek mam odprowadzić od różnicy, czyli tych 3000 zł, którymi się wzbogaciłam. Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję. WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż udziałów, udziały w spółce z o.o., obowiązek podatkowy, rozliczenia podatkowe
 • Macierzyński a zakup udziałów spółki z o.o. przez pracownicę

  Macierzyński a zakup udziałów spółki z o.o. przez pracownicę PORADA

  Od grudnia 2014 jestem zatrudniona w spółce z o.o. Zaszłam w ciążę, pracowałam do jej końca. W grudniu 2015 urodziłam dziecko i rozpoczęłam urlop macierzyński.  Wspólnicy pilnie potrzebują gotówki i chcą odsprzedać mi 50% udziałów w tejże spółce. Czy gdybym je miała, mogę ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., ciąża, urodzenie dziecka
 • Podwyższenie kapitału zakładowego: prawo pierwszeństwa objęcia udziałów

  Podwyższenie kapitału zakładowego: prawo pierwszeństwa objęcia udziałów

  ... wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ... Sąd zaznaczył także, iż prawo pierwszeństwa ma zastosowanie także wówczas, gdy w spółce, w której wspólnik może mieć tylko jeden udział, podwyższeniu ulega wartość nominalna ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy, spółka z o.o., udziały w spółce z o.o.
 • Umorzenie udziałów bez naruszenia kapitału zakładowego

  Umorzenie udziałów bez naruszenia kapitału zakładowego

  Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie jest możliwe z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki albo bez takiego obniżenia, czyli z tzw. czystego ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Prawo korporacyjne: wymiana udziałów w spółkach jako model transakcyjny

  Prawo korporacyjne: wymiana udziałów w spółkach jako model transakcyjny

  ... w przypadku, gdy wspólnikiem zbywającym udziały i nabywającym udziały w spółce zbywającej jest spółka osobowa (np. jawna lub komandytowo-akcyjna). Wówczas zwolnienie transakcji z opodatkowania może nie wystąpić, a organy podatkowe mogą zażądać podatku od tego co nabywca udziałów de facto zarobił wymieniając swoje udziały. Problem ten wynika stąd ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo korporacyjne, wymiana udziałów, spółki, udziały w spółce z o.o.
 • Rozliczenia roczne PIT-38

  Rozliczenia roczne PIT-38 PORADA

  W 2014 r. spółka z o.o., w której byłem udziałowcem kupiła ode mnie udziały. Nie otrzymałem PIT-8C, posiadam jedynie umowę zbycia udziałów. Jak mam rozliczyć PIT-38? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-38, PIT-8C, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić?

  Zakup udziałów w spółce z o.o., a rezygnacja ze współpracy ze spółką. Jak to zrobić? PORADA

  W zeszłym roku nabyłam udziały w spółce z o.o.; posiadam akt notarialny, ale do dnia dzisiejszego nie jestem formalnie członkiem spółki. "Zarząd" ciągle zwlekał z wpisaniem mnie do KRS. Nie mam też umowy ani nie zawiadomiłam spółki o nabyciu udziałów (wówczas o tym nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce z o.o., udziały w spółce, członek zarządu
 • Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  ... do przedstawienia osoby, która nabędzie zajęte udziały. W odróżnieniu od trybu sprzedaży zajętych udziałów w spółce z o.o. uregulowanego w k.p.c., cenę udziałów w spółce z o.o. określa sąd rejestrowy, który w miarę potrzeby może zasięgnąć opinii biegłego (art. 185 § 1 k.s.h.). Nabywca udziału w spółce z o.o. uzyskuje tytuł własności o charakterze ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, dłużnicy, udziały w spółce z o.o., zajęcie udziałów w spółce
 • Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.? PORADA

  Gmina przekazuje w formie aportu nieruchomość do spółki z o.o. w zamian za udziały, w której gmina ma 100% udziałów. Nieruchomość (budynek administracyjny i biurowy i magazynowy wraz z gruntem) do tej pory był wynajmowany na podstawie umowy najmu. Jak prawidłowo udokumentować ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, aport, wniesienie aportu, spółka z o.o.
 • Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej PORADA

  Witam, chciałbym prosić o pomoc w następującej kwestii. Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii. Udziały są podzielone 50/50 z moją żoną. Mieszkamy w Anglii od lat i jesteśmy rezydentami tutaj i tutaj płacimy podatki  ze względu na wysokie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Anglia, miejsce zamieszkania
 • Prywatny samochód wspólnika w sp. z o.o.

  Prywatny samochód wspólnika w sp. z o.o. PORADA

  Udziały w spółki z o.o. posiada dwóch wspólników. Spółka nie zatrudnia pracowników, nie posiada środków trwałych. Działalnością spółki zajmują się tylko wspólnicy. Jeden z nich w celach służbowych wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy. W jaki sposób ująć w ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., wspólnicy spółki, samochód osobowy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.