eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › strony umowy
 • Rozliczenie podatku od umowy o dzieło

  Rozliczenie podatku od umowy o dzieło

  15:03 25.02.2018

  ... . Ustalenie wynagrodzenia Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że zapłata za dzieło należy się w chwili oddania dzieła, jeżeli strony umowy nie postanowiły inaczej. Co ważne, przyjęta przy podpisywaniu umowy metoda rozliczeń będzie wpływała na prawo do późniejszych zmian kwoty wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe Wynagrodzenie ryczałtowe to ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa najmu powierzchni komercyjnych: kiedy możliwa jest zmiana najemcy?

  Umowa najmu powierzchni komercyjnych: kiedy możliwa jest zmiana najemcy?

  09:52 12.09.2017

  ... umowy. Na jej podstawie najemca – powołując się na zgodę jaką uzyskał przy zawarciu umowy – może doprowadzić do jednostronnej zmiany podmiotowej, czyli zastąpić dotychczasowego najemcę innym podmiotem. Czy takie klauzule są skuteczne oraz jakie niosą ze sobą zagrożenia? Według obowiązującego w Polsce prawa, zmiany strony umowy ... przed zawarciem umowy, ... WIĘCEJ

  Tematy: najem, prawa najemcy, powierzchnie komercyjne, umowa najmu
 • Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  13:43 21.03.2017

  ... natomiast, gdy opisane przychody są uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności ... przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło), możliwość wpłacania miesięcznych ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa prorogacyjna między pracownikiem a pracodawcą

  Umowa prorogacyjna między pracownikiem a pracodawcą

  15:27 18.05.2015

  ... strony danego stosunku prawnego do umownego określenia właściwości sądu (tzw. umowa prorogacyjna). Chcąc skorzystać z tego rodzaju rozwiązania, strony winny dokonać określania właściwości sądu na piśmie, przy czym może to nastąpić w osobnym dokumencie, bądź stanowić element właściwej umowy ... wyłącznej, której strony nie mogą zmienić w drodze umowy. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa prorogacyjna, stosunek pracy, umowa o pracę, strony umowy
 • Osoby prywatne: podatek dochodowy od usług

  Osoby prywatne: podatek dochodowy od usług

  07:40 28.02.2012

  ... art. 13 ustawy, gdzie w pkt 8 za przychody ze wspomnianej działalności uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Osoby prywatne: umowa o dzieło a podatek dochodowy

  Osoby prywatne: umowa o dzieło a podatek dochodowy

  13:17 01.06.2010

  ... to umowa tzw. starannego wykonania (co ją odróżnia od umowy zlecenie). Przychody z tytułu umowy o dzieło są z reguły kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej ... nie ciąży obowiązek obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek od takiej umowy w trakcie roku. Dochód z tego tytułu należy wykazać dopiero w zeznaniu rocznym na formularzu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa zlecenie: strony umowy a podatek dochodowy

  Umowa zlecenie: strony umowy a podatek dochodowy

  13:08 18.08.2008

  ... osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zawierały pomiędzy sobą umowy zlecenie. Problematyczne może się jednak okazać właściwe rozliczenie przychodów uzyskanych z tych tytułów ze strony podatkowej. W niniejszym artykule omówimy kwestie podatkowe w sytuacji, gdy stronami tejże umowy są polscy podatnicy. Umowa zlecenie, podobnie jak ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: