eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa zlecenie
 • Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  ... zapłaty składek. Jeżeli ZUS przekwalifikuje zawarte umowy o dzieło na umowy zlecenie - trzeba od nich zapłacić składki zarówno na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jak i ... prawnego, nawet jeżeli w dacie wypłaty nie wiąże już spółki i ubezpieczonego umowa zlecenia. Pozostają one nadal składkami na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

  Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

  ... trochę dorobić w wakacje. Pozostali nie mają wyboru co do tego, w jaki sposób dochody rozliczą. I tak jeżeli korepetytora zatrudniła na umowę zlecenie zewnętrzna firma - przychody z tego tytułu będą rozliczane w ramach działalności wykonywanej osobiście. W zdecydowanej większości przypadków jednakże zleceniodawcami będą tutaj osoby fizyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, umowa zlecenie, podatek od umowy o dzieło, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Pół etatu - umowa o pracę, dodatkowo umowa zlecenie

  Pół etatu - umowa o pracę, dodatkowo umowa zlecenie PORADA

  Witam, jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu na podstawie umowy o pracę (1000 zł brutto), a u innego pracodawcy na umowie zlecenie (2000 zł brutto), to jakie składki musi odprowadzić z tytułu umowy zlecenia? Co za tym idzie jaką kwotę netto dostanie z w/w umowy? WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, umowa zlecenie, umowa o pracę, składki ZUS
 • Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  Noclegi (nie)pracowników w kosztach uzyskania przychodu

  Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę na zapewnienie noclegów osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło) oraz pracownikom podwykonawców mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jednak tylko wówczas, gdy obowiązek zapewniania noclegów wynika z postanowień zawartej umowy. ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Świadczenia z tytułu chorobowego w trakcie ciąży

  Świadczenia z tytułu chorobowego w trakcie ciąży PORADA

  Witam, jestem zatrudniona od 5 lat w firmie, w której mam umowę o pracę na czas nieokreślony, w której moje wynagrodzenie to 2000zl brutto (najniższa krajowa). Natomiast mam jeszcze umowę zlecenie w innej firmie, w której pracuję weekendami i tam zarabiam 2000 zł netto (tyle dostaję ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłku
 • Sprzątanie domu czyli podatek od innych źródeł przychodów

  Sprzątanie domu czyli podatek od innych źródeł przychodów

  ... umowa to jest)? Z reguły nie. Tymczasem umowa taka jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. W zależności od jej faktycznej treści może to być umowa zlecenie (na ogół z tą mamy do czynienia) bądź umowa o dzieło (czyli umowa rezultatu). Czy fakt że umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, podatek od umowy o dzieło, podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek podatkowy
 • Czy umowa o o przeszkolenie zawodowe jest wiążąca?

  Czy umowa o o przeszkolenie zawodowe jest wiążąca? PORADA

  Witam, po zobaczeniu ogłoszenia o pracę, zgłosiłam się na rozmowę rekrutacyjna, którą przeszłam. Praca miała polegać na obsłudze klienta na infolinii oraz w terenie. Byłam zainteresowana pracą na infolinii, co zresztą powiedziałam podczas rozmowy, natomiast szef firmy, który mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o o przeszkolenie zawodowe, umowa zlecenie, prawa pracownika, szkolenia dla pracowników
 • Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński

  Umowa zlecenie a zasiłek macierzyński PORADA

  Od końca stycznia pracowałam na umowach zleceniu dla dwóch szkół językowych. Wcześniej do końca grudnia 2016 pracowałam w firmie na umowę o pracę (brak ciągłości). Jestem aktualnie w 8. miesiącu ciąży (nie opłacałam składki chorobowej). Umowy zlecenie dawały mi dochód nieco ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, zasiłek macierzyński, ciąża, składka na ubezpieczenie chorobowe
 • Jak bloger może się rozliczyć z płatnych recenzji będąc na zwolnieniu lekarskim w ciąży?

  Jak bloger może się rozliczyć z płatnych recenzji będąc na zwolnieniu lekarskim w ciąży? PORADA

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Z powodu ciąży przechodzę na zwolnienie lekarskie. Równocześnie prowadzę bloga. Podejmuję współpracę w oparciu o umowę o dzieło/ zlecenie. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim mogę się podjąć współpracy i legalnie ją rozliczyć czy stracę ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, L4 w ciąży, ciąża, zasiłek chorobowy
 • Nocleg dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

  Nocleg dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

  ... .1.SK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca świadczy usługi budowlane, do wykonywania których zatrudnia m.in. ludzi w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie i umowy o dzieło). Pracownicy ci są bardzo często obcokrajowcami, tj. obywatelami Ukrainy czy Białorusi, posiadający tzw. „wizy robocze” wydawane w celu wykonywania ... WIĘCEJ

  Tematy: podróż służbowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty podatkowe, koszty podróży służbowej
 • Zwolnienie lekarskie po zasiłku kosiniakowym

  Zwolnienie lekarskie po zasiłku kosiniakowym PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na umowie zlecenie. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, na którym pobieram "kosiniakowe". Gdybym zaszła w drugą ciążę, to czy mogę po zakończeniu pobierania tego zasiłku oddać zwolnienie lekarskie pracodawcy? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, urlop macierzyński, zasiłek rodzinny, kosiniakowe
 • Umowa o pracę. Czy na pewno lepsza niż zlecenie?

  Umowa o pracę. Czy na pewno lepsza niż zlecenie?

  ... być jedynie osoba podpisująca umowę. Przydatne linki: - Umowa zlecenie - Umowa o dzieło - Składki ZUS z tytułu umowy o pracę Pracownik ... umowa nazwana przez strony umową zlecenia czy umową o dzieło to w rzeczywistości umowa o pracę. Przykładowo mimo innej nazwy umowy można mieć do czynienia z podporządkowaniem pracowniczym osoby wykonującej zlecenie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, zatrudnienie
 • Umowa zlecenie a obowiązkowe składki

  Umowa zlecenie a obowiązkowe składki PORADA

  Witam, jestem osobą bezrobotną. Niedługo rozpocznę pracę na umowę zlecenie. Jakie składki są obowiązkowe? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, osoba bezrobotna, składki ZUS, składki za pracownika
 • Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  ... nieruchomością Przydatne formularze: Deklaracja PIT-36 Deklaracja PIT-37 W przypadku natomiast, gdy opisane przychody są uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (poza sytuacją wymienioną wyżej w pkt 2), zalicza się je do przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

  Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

  ... pkt 8 lit. a) przytoczonej ustawy wskazuje bowiem, że w tym źródle przychodów mieszczą się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Sfałszowany wniosek urlopowy. Gdzie dochodzić swoich praw?

  Sfałszowany wniosek urlopowy. Gdzie dochodzić swoich praw? PORADA

  Witam! W okresie 23.12.2017-31.01.2017 pracowałem na podstawie umowy o pracę. Po tym okresie zgodnie z prawem wniosłem wypowiedzenie przechodząc do spółki "córki "na umowę zlecenie. Dzisiaj otrzymałem świadectwo pracy, w którym stwierdza się, że wykorzystałem za ten okres urlop ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka córka, umowa zlecenie, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, ekwiwalent za urlop
 • Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

  Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci PORADA

  Poza działalnością gospodarczą na ryczałcie miałem w 2016 roku przychód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Żona ma przychody z umowy zlecenia. W PIT-28 odliczyłem tylko 200 zł składki zdrowotnej (do wysokości podatku), pozostało 1200 zł składki nieodliczonej. Czy nieodliczoną w ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-28, PIT-37, ulga na dziecko, ulgi podatkowe
 • Umowa zlecenia. Stawka godzinowa czy prowizyjna?

  Umowa zlecenia. Stawka godzinowa czy prowizyjna?

  ... dodać , że przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,( w/w Ustawie) należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników: uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, jednoosobowa działalność gospodarcza, samozatrudnienie
 • Przekształcenie umowy zlecenie na umowę o pracę w trakcie urlopu rodzicielskiego

  Przekształcenie umowy zlecenie na umowę o pracę w trakcie urlopu rodzicielskiego PORADA

  Witam, do kwietnia b.r przebywałam na urlopie wychowawczym - macierzyńskim. Od 6 marca pracowałam na umowę zlecenie w innej firmie (płatnikiem moich składek jest ZUS, gdyż umowę z poprzednim pracodawcą miałam do dnia porodu). W czerwcu otrzymałam umowę o pracę od tego samego ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop rodzicielski, umowa zlecenie, przedłużenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • Umowa zlecenia: wynagrodzenie za gotowość do jej wykonywania?

  Umowa zlecenia: wynagrodzenie za gotowość do jej wykonywania?

  ... , przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie, jeżeli wykaże, że dokonał wszelkich działań w celu wykonania umowy i dołożył w tym zakresie należytej staranności, zaś niedokonanie czynności nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”. Przydatne linki: - Kodeks pracy - Kodeks cywilny - Umowa zlecenie Należy spoglądać ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, wynagrodzenie za umowę zlecenia, zleceniobiorca

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.