eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › strata z działalności gospodarczej
 • Dochód na członka rodziny

  Dochód na członka rodziny PORADA

  Dzień dobry, potrzebuję wyliczyć dochód na członka rodziny. Bardzo proszę o informacje czy w przypadku gdy jedna osoba w rodzinie w PIT-36 posiada stratę w działalności gospodarczej w zeszłym roku, to wymienione w PIT składki na ubezpieczenie społeczne odejmuje się przy wyliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: dochód na członka rodziny, strata z działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Wysokość miesięcznego odliczenia straty w zaliczce na podatek dochodowy

  Wysokość miesięcznego odliczenia straty w zaliczce na podatek dochodowy PORADA

  Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą poniósł w poprzednim roku stratę. W jakiej wysokości może odliczyć ją w zaliczkach miesięcznych? Czy to będzie 50% straty czy 1/12 z 50% straty? Dla zobrazowania problemu podam przykład. Strata za rok ubiegły - 3000,  dochód do ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, rozliczenie straty, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Strata w pierwszym miesiącu

  Strata w pierwszym miesiącu PORADA

  Witam, w czerwcu (liczę miesięczne kwoty, nie narastająco) dochód 2823 zł. W lipcu dochód po odjęciu od przychodu kosztów wyniósł - 1096 zł. We wrześniu dochód 2639 zł.   Jeśli będę liczyła narastająco, co z tą stratą mam zrobić? Odjąć od podsumowanej kwoty dochodu za rok? WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, ewidencja księgowa
 • Strata podatkowa gdy likwidacja działalności

  Strata podatkowa gdy likwidacja działalności

  ... dochodowy od uzyskanego dochodu (wg stawki liniowej bądź skali podatkowej) jak i przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego. Przy tej ostatniej formie opodatkowania strata pomniejszy uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej przychód (jako że dochód tutaj nie występuje).WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Niezłożenie PIT-38 za rok 2015

  Niezłożenie PIT-38 za rok 2015 PORADA

  Dzień dobry, nie złożyłem PIT-38 za rok 2015, na którym miałem stratę (ktoś mnie błędnie poinformował, że jeżeli mam stratę nie muszę składać). Czy mogę go złożyć teraz razem z PIT-em za rok 2016? Czy nie będę miał w związku z tym problemów z US? Jeśli jestem za ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-38, strata z działalności gospodarczej, obowiązki podatnika, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Rozliczenie straty z zagranicznej spółki

  Rozliczenie straty z zagranicznej spółki PORADA

  Dzień dobry, podatnik zatrudniny na umowę o pracę w Polsce od 2015 jest komandytariuszem w niemieckiej spółce z o.o. sp. komandytowej. Wynik za 2015 - strata, za 2016 - dochód. Czy rozliczająć PIT-36 za 2016 może dochód (w PIT/ZG) zmniejszyć o 50% straty z 2015? Dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: PIT/ZG, PIT-36, strata z działalności gospodarczej, dochody z zagranicy
 • Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych

  Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych PORADA

  Firma - osoba fizyczna w roku 2007 na podstawie przedwstępnej umowy, wpłaciła zaliczkę w kwocie 405 000 zł bruttona zakup apartamentów w hoteludo spółki deweloperskiej - (konto 080). W roku 2010 deweloper ogłosił upadłość , a wartość wpłaconej zaliczki tj. 405 000 zł została ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, strata z działalności gospodarczej, spółka deweloperska, ewidencja księgowa
 • Dochód poniżej minimalnego

  Dochód poniżej minimalnego PORADA

  Czy trzeba zgłaszać do US dochód jeżeli przychód - koszty jest mniejsze od kwoty wolnej lub wychodzi strata i jest to jedyny przychód podatnika? WIĘCEJ

  Tematy: kwota wolna od podatku, dochód, przychód, strata z działalności gospodarczej
 • Czy mogę odliczyć od podatku stratę z zamkniętej działalności gospodarczej osoby, którą zatrudnię?

  Czy mogę odliczyć od podatku stratę z zamkniętej działalności gospodarczej osoby, którą zatrudnię? PORADA

  Witam, chciałabym dowiedzieć się pewnej rzeczy. Od dwóch lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mama 3 lata temu zamknęła działalność gospodarczą ze stratą i od tego czasu jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Chciałabym zatrudnić mamę na umowę o pracę, bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zatrudnianie rodziny umowa o pracę, spółka
 • Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2016 r.

  Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2016 r.

  ... poczynając od tych z lat najstarszych, gdyż na odliczenie tych jest najmniej czasu. Niemniej nie ma przeszkód, aby przyjąć inne rozwiązanie. Strata z działalności gospodarczej Własna firma to najczęściej kojarzone źródła przychodów, które może przynieść stratę i w ramach którego jest ona rozliczana. Głównie przedsiębiorcy bowiem często ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • W jaki sposób zamknąć działalność gospodarczą?

  W jaki sposób zamknąć działalność gospodarczą? PORADA

  Witam, prowadziłam działalność gosodarczą przez niecały rok. Niestety musiałam ją zawiesić, ponieważ nie przynosiła zysków, wręcz przeciwnie musiałam dopłacać do niej z własnej kieszeni. Mam zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. Osoba, która prowadziła firmę w moim ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zamknięcie firmy, likwidacja firmy, zawieszenie działalności gospodarczej
 • Rozliczenie straty podatkowej z firmy w trakcie roku

  Rozliczenie straty podatkowej z firmy w trakcie roku

  ... podatek w trakcie roku są przez przedsiębiorcę ustalane co do zasady na podstawie rzeczywiście osiąganych dochodów (wyjątkiem są jedynie zaliczki uproszczone). Strata podatkowa z lat ubiegłych Ze stratą podatkową mamy do czynienia, gdy wartość poniesionych (podatkowych) kosztów uzyskania przychodu przekracza wartość uzyskanego przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Jednorazowe wykorzystanie kwoty wolnej od podatku

  Jednorazowe wykorzystanie kwoty wolnej od podatku PORADA

  Witam, moja firma działa od kwietnia. W kwietniu wynik finansowy firmy wyniósł 453,60 zł (zbyt niski aby zapłacić podatek), w maju była to strata 168,98 zł (z tej racji też brak podatku). Czy w kolejnym miesiącu, jeżeli wynik będzie wyższy niż taki, z którego stawka 19% wynosi ... WIĘCEJ

  Tematy: kwota wolna od podatku, wynik finansowy, strata z działalności gospodarczej, PKPiR
 • Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

  Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

  ... . 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej. Nowy podmiot wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. Zakład budżetowy, uwzględniając zakończenie działalności z dniem 31.12.2013 r., złożył zeznanie podatkowe CIT-8, w którym wykazał stratę podatkową. Wnioskodawca zadał pytanie, czy stratę tę może rozliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, odliczenia podatkowe
 • Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych?

  Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych?

  ... działalności można znaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata - na przykład w przypadku przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych i składających zeznanie roczne na formularzu PIT-36, będzie ona ujęta w części D.1., w polu dotyczącym strat z pozarolniczej działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  Spółka, która poniosła stratę podatkową przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, będzie mogła ją rozliczyć po rozwiązaniu tej grupy. Czas, w którym spółka należała do Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie będzie przy tym brany pod uwagę przy liczeniu 5-letniego okresu, w którym stratę podatkową można rozliczyć - potwierdził Dyrektor Izby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2015 r.

  Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2015 r.

  ... form prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ze stratą podatkową do czynienia mieć nie będziemy. Przy rozliczeniu straty podatkowej z prowadzonej działalności gospodarczej warto dodać słowo wyjaśnienia, gdy wybraną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Wyżej bowiem wyjaśniliśmy, iż aby strata podatkowa wystąpiła, podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Strata podatkowa: 5 lat od zeznania rocznego z odliczeniem

  Strata podatkowa: 5 lat od zeznania rocznego z odliczeniem

  ... się hipotetycznego zobowiązania podatkowego za rok, za jaki obliczana jest strata, czyli np.: księgi z 2014 r. w którym wykazana jest strata należy przechowywać do 31 grudnia 2020 roku, gdyż wtedy ulegnie przedawnieniu rok podatkowy 2014. Strata podatkowa jest elementem kalkulacyjnym podatku w następujących po sobie kolejnych ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań
 • Obliczenie zaliczki na podatek gdy własna firma i spółka cywilna

  Obliczenie zaliczki na podatek gdy własna firma i spółka cywilna

  ... z pozarolniczej działalności gospodarczej należy odjąć kwotę ustalonych kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. Jeżeli kwota kosztów uzyskania przychodów będzie wyższa od kwoty przychodów, to wystąpi strata z tego źródła przychodów. Przy czym, przychody z prowadzonej indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Rozliczenie straty podatkowej gdy kilka form działalności gospodarczej

  Rozliczenie straty podatkowej gdy kilka form działalności gospodarczej

  ... z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 385 000 zł oraz poniósł koszty związane z tymi przychodami w wysokości 375 000 zł. Dochód ze źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej wyniósł zatem 10 000 zł. Podatnik może przy tym odliczyć maksymalnie 50% straty z tytułu działalności gospodarczej poniesionej ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.