eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › strata z działalności gospodarczej
 • Mikroprzedsiębiorca czy mały przedsiębiorca?

  Mikroprzedsiębiorca czy mały przedsiębiorca? PORADA

  Witam, w 2015 podniosłem stratę i zatrudniałem 1 pracownika a w 2016 mój dochód wyniósł 32 422 tys. zł. Bez pracownika. Czy jestem mikro czy małym przedsiębiorcą? Od kiedy muszę składać JPK elektroniczne rejestry VAT? Od stycznia 2018 roku? Dodam, że od 07.2016 do 30.11 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorca, JPK, Jednolity Plik Kontrolny
 • Zniszczenie towaru także jest kosztem podatkowym

  Zniszczenie towaru także jest kosztem podatkowym

  ... , że podatnik nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatków, będących następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonalnego działania. Ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik i nie ma możliwości przenoszenia tego ryzyka na budżet państwa. Wyjątkiem mogą być jedynie nieprzewidywalne sytuacje, których uniknięcie ... WIĘCEJ

  Tematy: straty w towarach, strata z działalności gospodarczej, zniszczenie towaru, odliczenie VAT
 • 500 plus przy stracie na działalności

  500 plus przy stracie na działalności PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie 500 plus na pierwsze dziecko. Zarabiam ponad 2400 zł netto, mąż na działalności miał w 2016 roku 10 000 zł brutto dochodu, składki społeczne wyniosły prawie 10000 zł oraz zdrowotne ponad 3000 zł. Czy wtedy u męża będzie dochód 0 czy 3000 zł ze ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, małżeństwo, współmałżonek
 • Odliczenie straty z prywatnego najmu w działalności gospodarczej

  Odliczenie straty z prywatnego najmu w działalności gospodarczej

  Powstała z tytułu najmu prywatnego prowadzonego przez podatnika strata podatkowa może zostać rozliczona wyłącznie w ramach dochodu uzyskanego z tego właśnie źródła. Nie można jej natomiast odliczyć w ramach działalności gospodarczej nawet wówczas, gdy ta także jest prowadzona w zakresie najmu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Dochód na członka rodziny

  Dochód na członka rodziny PORADA

  Dzień dobry, potrzebuję wyliczyć dochód na członka rodziny. Bardzo proszę o informacje czy w przypadku gdy jedna osoba w rodzinie w PIT-36 posiada stratę w działalności gospodarczej w zeszłym roku, to wymienione w PIT składki na ubezpieczenie społeczne odejmuje się przy wyliczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: dochód na członka rodziny, strata z działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Wysokość miesięcznego odliczenia straty w zaliczce na podatek dochodowy

  Wysokość miesięcznego odliczenia straty w zaliczce na podatek dochodowy PORADA

  Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą poniósł w poprzednim roku stratę. W jakiej wysokości może odliczyć ją w zaliczkach miesięcznych? Czy to będzie 50% straty czy 1/12 z 50% straty? Dla zobrazowania problemu podam przykład. Strata za rok ubiegły - 3000,  dochód do ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, rozliczenie straty, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Strata w pierwszym miesiącu

  Strata w pierwszym miesiącu PORADA

  Witam, w czerwcu (liczę miesięczne kwoty, nie narastająco) dochód 2823 zł. W lipcu dochód po odjęciu od przychodu kosztów wyniósł - 1096 zł. We wrześniu dochód 2639 zł.   Jeśli będę liczyła narastająco, co z tą stratą mam zrobić? Odjąć od podsumowanej kwoty dochodu za rok? WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, ewidencja księgowa
 • Strata podatkowa gdy likwidacja działalności

  Strata podatkowa gdy likwidacja działalności

  ... dochodowy od uzyskanego dochodu (wg stawki liniowej bądź skali podatkowej) jak i przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego. Przy tej ostatniej formie opodatkowania strata pomniejszy uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej przychód (jako że dochód tutaj nie występuje).WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Niezłożenie PIT-38 za rok 2015

  Niezłożenie PIT-38 za rok 2015 PORADA

  Dzień dobry, nie złożyłem PIT-38 za rok 2015, na którym miałem stratę (ktoś mnie błędnie poinformował, że jeżeli mam stratę nie muszę składać). Czy mogę go złożyć teraz razem z PIT-em za rok 2016? Czy nie będę miał w związku z tym problemów z US? Jeśli jestem za ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-38, strata z działalności gospodarczej, obowiązki podatnika, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Rozliczenie straty z zagranicznej spółki

  Rozliczenie straty z zagranicznej spółki PORADA

  Dzień dobry, podatnik zatrudniny na umowę o pracę w Polsce od 2015 jest komandytariuszem w niemieckiej spółce z o.o. sp. komandytowej. Wynik za 2015 - strata, za 2016 - dochód. Czy rozliczająć PIT-36 za 2016 może dochód (w PIT/ZG) zmniejszyć o 50% straty z 2015? Dziękuję za pomoc. WIĘCEJ

  Tematy: PIT/ZG, PIT-36, strata z działalności gospodarczej, dochody z zagranicy
 • Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych

  Strata w upadłości w objęciu udziałów, a podatek od osób fizycznych PORADA

  Firma - osoba fizyczna w roku 2007 na podstawie przedwstępnej umowy, wpłaciła zaliczkę w kwocie 405 000 zł bruttona zakup apartamentów w hoteludo spółki deweloperskiej - (konto 080). W roku 2010 deweloper ogłosił upadłość , a wartość wpłaconej zaliczki tj. 405 000 zł została ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, strata z działalności gospodarczej, spółka deweloperska, ewidencja księgowa
 • Dochód poniżej minimalnego

  Dochód poniżej minimalnego PORADA

  Czy trzeba zgłaszać do US dochód jeżeli przychód - koszty jest mniejsze od kwoty wolnej lub wychodzi strata i jest to jedyny przychód podatnika? WIĘCEJ

  Tematy: kwota wolna od podatku, dochód, przychód, strata z działalności gospodarczej
 • Czy mogę odliczyć od podatku stratę z zamkniętej działalności gospodarczej osoby, którą zatrudnię?

  Czy mogę odliczyć od podatku stratę z zamkniętej działalności gospodarczej osoby, którą zatrudnię? PORADA

  Witam, chciałabym dowiedzieć się pewnej rzeczy. Od dwóch lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mama 3 lata temu zamknęła działalność gospodarczą ze stratą i od tego czasu jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Chciałabym zatrudnić mamę na umowę o pracę, bądź ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zatrudnianie rodziny umowa o pracę, spółka
 • Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2016 r.

  Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2016 r.

  ... poczynając od tych z lat najstarszych, gdyż na odliczenie tych jest najmniej czasu. Niemniej nie ma przeszkód, aby przyjąć inne rozwiązanie. Strata z działalności gospodarczej Własna firma to najczęściej kojarzone źródła przychodów, które może przynieść stratę i w ramach którego jest ona rozliczana. Głównie przedsiębiorcy bowiem często ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Rozliczenie straty podatkowej z firmy w trakcie roku

  Rozliczenie straty podatkowej z firmy w trakcie roku

  ... podatek w trakcie roku są przez przedsiębiorcę ustalane co do zasady na podstawie rzeczywiście osiąganych dochodów (wyjątkiem są jedynie zaliczki uproszczone). Strata podatkowa z lat ubiegłych Ze stratą podatkową mamy do czynienia, gdy wartość poniesionych (podatkowych) kosztów uzyskania przychodu przekracza wartość uzyskanego przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

  Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

  ... . 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej. Nowy podmiot wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. Zakład budżetowy, uwzględniając zakończenie działalności z dniem 31.12.2013 r., złożył zeznanie podatkowe CIT-8, w którym wykazał stratę podatkową. Wnioskodawca zadał pytanie, czy stratę tę może rozliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, odliczenia podatkowe
 • Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych?

  Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych?

  ... działalności można znaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata - na przykład w przypadku przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych i składających zeznanie roczne na formularzu PIT-36, będzie ona ujęta w części D.1., w polu dotyczącym strat z pozarolniczej działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  Spółka, która poniosła stratę podatkową przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, będzie mogła ją rozliczyć po rozwiązaniu tej grupy. Czas, w którym spółka należała do Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie będzie przy tym brany pod uwagę przy liczeniu 5-letniego okresu, w którym stratę podatkową można rozliczyć - potwierdził Dyrektor Izby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2015 r.

  Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych w PIT za 2015 r.

  ... form prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ze stratą podatkową do czynienia mieć nie będziemy. Przy rozliczeniu straty podatkowej z prowadzonej działalności gospodarczej warto dodać słowo wyjaśnienia, gdy wybraną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Wyżej bowiem wyjaśniliśmy, iż aby strata podatkowa wystąpiła, podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Strata podatkowa: 5 lat od zeznania rocznego z odliczeniem

  Strata podatkowa: 5 lat od zeznania rocznego z odliczeniem

  ... się hipotetycznego zobowiązania podatkowego za rok, za jaki obliczana jest strata, czyli np.: księgi z 2014 r. w którym wykazana jest strata należy przechowywać do 31 grudnia 2020 roku, gdyż wtedy ulegnie przedawnieniu rok podatkowy 2014. Strata podatkowa jest elementem kalkulacyjnym podatku w następujących po sobie kolejnych ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, przedawnienie zobowiązań

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.