eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza 1/8 etatu

  Jednoosobowa działalność gospodarcza 1/8 etatu

  14:08 12.03.2019 PORADA

  Witam serdecznie! Prowadzę działalność gospodarczą od ponad 2 lat i od niedawna muszę opłacać pełny ZUS. Czy jeżeli zostanę zatrudniony na 1/8 etatu, to w dalszym ciągu będę musiał opłacać cały ZUS, czy kwota ta zostanie pomniejszona, tak jak w przypadku jednoosobowej ... WIĘCEJ

  Tematy: duży ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców, wysokość składek ZUS, składki ZUS
 • PIT-37 na podstawie PIT-40A i PIT-11A z KRUS-u

  PIT-37 na podstawie PIT-40A i PIT-11A z KRUS-u

  14:30 08.03.2019 PORADA

  Witam, rozliczam małżeństwo. Obydwoje otrzymali pity z KRUS-u. Pan otrzymał PIT-40A a pani PIT-11A. Nie osiągneli dochodów z innego tytułu. Zastanawiam się czy rozliczać tylko panią na podstawie PIT-11A i wtedy wychodzi nadpłata 480 zł, a pana już nie, bo ma PIT-40A. Jednak jak ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, PIT-40A, PIT-11A, małżeństwo
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy do US

  Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy do US

  16:35 03.03.2019 PORADA

  Z dniem 04.03.2019 r. założyłem działalność gospodarczą na ryczałt 8,5%, przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. W kwietniu będę odprowadzał składkę zdrowotną 342,32 zł do ZUS i tylko taką ponieważ jestem emerytem wojskowym. Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, składki ZUS, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składka zdrowotna a ulga rodzinna - PIT-37

  Składka zdrowotna a ulga rodzinna - PIT-37

  12:21 22.02.2019 PORADA

  Mam pytanie. Rozliczając PIT-37 w rubryce, gdzie wpisuje składki zdrowotne według wyliczeń muszę wpisać 0? Zgodnie z PIT-11, składek jest ok. 400 zł. Czy mogę je uwzględnić do ulgi na dziecko, jeśli nie wpisze ich do PIT-37, a są one w PIT-11? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, PIT-11, jak rozliczyć PIT, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  20:51 19.02.2019 PORADA

  Witam, dostałam PIT-11 od pracodawcy, PIT-11 z urzędu pracy, dodatkowo mam roczny raport z PUP o składkach społecznych i zdrowotnych za 2018 rok. Czy mogę odliczyć od dochodu te składki z PUP? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, urząd pracy, raport roczny, PUP
 • Praca na etacie i karta podatkowa. Rozliczenie PIT

  Praca na etacie i karta podatkowa. Rozliczenie PIT

  11:51 19.02.2019 PORADA

  Pracuję na etacie, jednocześnie prowadzę działalność na karcie podatkowej. Złozyłem już PIT-16. Teraz pytanie do rozliczenia etatu - mogę rozliczyć się za etat wspólnie z żoną z uwzględnieniem ulgi na dziecko? Odliczenie składki zdrowotnej, karta podatkowa 257 zł, do odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-16, działalność gospodarcza i umowa o pracę, karta podatkowa, ulga na dziecko
 • Jak obliczyć podatek przy ryczałcie 5,5%?

  Jak obliczyć podatek przy ryczałcie 5,5%?

  20:19 17.02.2019 PORADA

  Witam, posiadam firmę od paru miesięcy. Do tej pory nie osiągałem żadnego przychodu. Opłacam (przez 6 miesięcy), jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319,94 zł miesięcznie. W styczniu tego roku osiągnąłem dochód w wysokości 800 zł. Jaką kwotę muszę ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, obliczenie podatku, wysokość podatku, składki ZUS
 • Wysokość dochodu na karcie podatkowej

  Wysokość dochodu na karcie podatkowej

  17:30 12.02.2019 PORADA

  Witam, jestem na karcie podatkowej, dokładnie płacę 164 zł minus skladki na ubezpieczenie zdrowotne w wyniku czego nie płacę nic. W 2018 na kasie fiskalnej mam nabitą kwotę 25000 zł. Moje pytanie: jaki mam dochód za rok 2018 przy czym wydałem ok. 10 000 zł na zakup materiałów do ... WIĘCEJ

  Tematy: karta podatkowa, dochód, składka na ubezpieczenie zdrowotne, kasa fiskalna
 • Ryczałt - warsztat samochodowy

  Ryczałt - warsztat samochodowy

  11:03 29.01.2019 PORADA

  Jak obliczyć ryczałt 8,5% osoby prowadzącej warsztat samochodowy zatrudniającej dwóch pracowników? WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, stawki ryczałtu ewidencjonowanego, przychód, składka na ubezpieczenie społeczne
 • Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2018 r.

  Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2018 r.

  13:40 24.01.2019

  ... na imię obojga małżonków, a dopiero w następnym kroku odejmowane są od niego odliczenia, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne). Zwrot zapłaconych składek Jeżeli podatnik otrzyma zwrot uprzednio zapłaconych składek, a te nie zostały odliczone od podatku – nie wpłyną na ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • PIT-28 a zasiłek macierzyński

  PIT-28 a zasiłek macierzyński

  19:28 23.01.2019 PORADA

  Witam, od 01.06.2017 prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu. Od dnia 11.11.2017-09.11.2018 przebywałam na zasiłku macierzyńskim. Moim jedynym przychodem z działalności w 2018 jest kwota 750 zł. Ubezpieczenie społeczne, które opłaciłam wynosiło: - 139,52 zł (za ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, PIT-28, PIT-11A
 • Nowy mały ZUS od 2019 r.

  Nowy mały ZUS od 2019 r.

  13:43 02.01.2019

  ... stosuje się wyłącznie do składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (ta ostatnia składka wystąpi jedynie wówczas, gdy podstawa naliczania składek będzie wynosić co najmniej minimalną wartość wynagrodzenia za pracę). Nie dotyczą one natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta składka winna być opłacana od ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2017

  Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2017

  12:49 08.01.2018

  ... na dany rok. W 2017 r. wysokość składki należnej ZUSowi za miesiąc wynosiła 297,28 zł. Od podatku natomiast odliczyć można z tej wartości kwotę 255,99 zł. W 2016 r. natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

  Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

  14:01 09.10.2017

  ... Na zakończenie dodajmy, że zapłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, zaś zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne należny podatek (w tym już na etapie ustalania zaliczek na ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2016

  Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2016

  11:48 17.11.2016

  ... gospodarczą, składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaci z każdego tytułu (przy czym od wynagrodzenia z pracy i zlecenia liczona ona będzie od jego rzeczywistej wartości, zaś w przypadku działalności gospodarczej od kwoty ryczałtowej). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od podatku Składna na ubezpieczenie zdrowotne stanowi odliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Umowa zlecenie w 2016 r.

  Umowa zlecenie w 2016 r.

  11:15 11.03.2016

  ... obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Obowiązkowo też opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca mający prawo do emerytury lub renty, który nie będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w przypadku zawarcia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, oskładkowanie umów zleceń, składki ZUS, wynagrodzenie minimalne
 • Składki ZUS ściągnięte przez komornika w rocznym PIT 2015

  Składki ZUS ściągnięte przez komornika w rocznym PIT 2015

  13:19 03.02.2016

  ... odliczeniem ujmowanym w rocznym zeznaniu podatkowym są składki płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawa opodatkowania ulega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne, zaś sam podatek o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy odliczyć można je także wówczas, gdy zostały one ściągnięte od podatnika w drodze egzekucji? Art. 26 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r. dla firm

  Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r. dla firm

  13:10 26.01.2016

  ... tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka ta jest opłacana z każdego z tych tytułów odrębnie. Nadto w przypadku, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2016, ubezpieczenie zdrowotne, składka NFZ, NFZ
 • Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2015

  Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2015

  13:05 14.01.2016

  ... . Zalicza się tutaj m.in. uzyskujących przychody z tytułu umowy o pracę czy zlecenia, renty, emerytury itd. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku Jak to zostało już wyżej podkreślone, składna na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczeniem nie od dochodu, a od podatku. W związku z powyższym zobowiązanie podatkowe zmniejsza się tutaj ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenie ulg podatkowych w PIT-28 przy różnych stawkach ryczałtu

  Odliczenie ulg podatkowych w PIT-28 przy różnych stawkach ryczałtu

  13:04 14.01.2016

  ... odliczenia, o jaką należy pomniejszyć 144 000 zł. Odliczenia od podatku od sumy przychodów A co z popularnym przekazaniem 1-proc. zobowiązania podatkowego podatnika na rzecz wskazanej fundacji czy schroniska? Ponieważ zarówno „1 procent”, jak i wartość składki zdrowotnej, to odliczenia dokonywane od podatku, a nie w tym przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 29

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: