eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › Różnice kursowe
 • Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

  Transakcja złotówkowa uregulowana w walucie a różnice kursowe

  13:11 15.07.2019

  ... w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W pierwszym z opisanych przypadków powstają dodatnie różnice kursowe, a w drugim ujemne różnice kursowe. Z powyższego wynika, iż aby powstały podatkowe różnice kursowe, muszą zostać spełnione ustawowe warunki, tj. koszt musi być wyrażony w walucie obcej oraz jego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

  13:51 05.06.2019

  ... środków (art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów (art. 24c ust. 1 ustawy o PIT). W związku z powyższym przy sprzedaży internetowej różnice kursowe wystąpią, gdy przychód należny powstanie w innym dniu, aniżeli dzień uznania rachunku ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, kursy walut, eBay, ebay.pl
 • Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

  13:42 03.06.2019

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe – w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi zgodnie z art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o PIT. Dodatnie różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy (art ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

  13:13 30.05.2019

  ... dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Obliczone różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody – gdy są to dodatnie różnice kursowe, albo koszty uzyskania przychodów - gdy są to ujemne różnice kursowe (w księdze nie stosuje się z tego tytułu zapisów ujemnych). Nie ma tutaj natomiast znaczenia to, czy różnice te zostały ustalone w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Data przeliczenia waluty - praca w Niemczech

  Data przeliczenia waluty - praca w Niemczech

  13:25 25.01.2019 PORADA

  Witam, od pewnego pracodawcy w Niemczech nie otrzymywałam wycinków z wypłat, na których jest przychód brutto. Natomiast otrzymałam świadectwo podatku dochodowego rocznego, na którym jest przychód roczny. Nie znam kwoty przychodu miesięcznego. Jak w jaki sposób powinnam przeliczyć ... WIĘCEJ

  Tematy: pasek wypłat, przelicznik walut, kursy walut, różnice kursowe
 • Różnice kursowe

  Różnice kursowe

  07:35 24.01.2019 PORADA

  W grudniu 2018 r. wystawiliśmy fakturę pro forma na WDT do Niemiec na kwotę 21100 zł. Firma dokonała zapłaty w grudniu w wysokości 4949 euro na konto bankowe. Bank przeliczył po kursie i po przeliczeniu na koncie wyszło 20414 zł. W styczniu tego roku wysłaliśmy towar i fakturę ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, kursy walut, przelicznik walut, faktura pro forma
 • Różnice kursowe u przedsiębiorcy w jednoosobowej działalności

  Różnice kursowe u przedsiębiorcy w jednoosobowej działalności

  17:48 07.11.2018 PORADA

  Przedsiębiorca wystawia fakturę za usługi programistyczne na rzecz kontrahenta zagranicznego w walucie obcej. Prowadzi podatkowa książkę przychodów i rozchodów. Czy jego obowiązkiem jest rozliczenie różnic kursowych z faktury sprzedaży? Czy nie musi tego robić? Co z zakupami w ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, faktura sprzedaży, faktury w walutach obcych, waluta obca
 • PIT od zagranicznego funduszu inwestycyjnego

  PIT od zagranicznego funduszu inwestycyjnego

  11:09 09.08.2018 PORADA

  1. Czy to jest konstytucyjny przepis, że od lokaty bankowej w dewizach płaci się PIT Belki jedynie od zysku osiągnietego w dewizach, zaś od funduszu inwestycyjnego zagranicznego w dewizach płaci się PIT od zysku uzyskanego z dodatnich różnic kursowych, co niekiedy powoduje, że efektywnie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków z funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny, zagraniczne fundusze inwestycyjne, opodatkowanie funduszy inwestycyjnych
 • Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  13:25 24.05.2018

  ... z art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Zgodnie z art. 15a ust. 2 updop dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1. przychodu należnego ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend
 • Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  12:39 30.04.2018

  ... przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje realizowane w walutach obcych, jest obowiązany ustalać różnice kursowe. Szczegóły w tym zakresie określa art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Różnice kursowe (dodatnie bądź ujemne) powstają gdy: wartość przychodu należnego (określonego w walucie obcej) po ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  12:50 27.03.2018

  ... uzyskania rozpoznawane przez wnioskodawcę w związku z udziałem w zysku spółki powinny uwzględniać różnice kursowe ustalone przez spółkę na podstawie przepisów o rachunkowości? Czy w zakresie działalności indywidualnej wnioskodawca ma prawo ustalać różnice kursowe metodą podatkową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  12:04 29.10.2017

  ... stanu faktycznego wynika, że Spółka rozlicza różnice kursowe w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15a ust. 1 ww. ustawy różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:51 04.09.2017

  ... mówi, iż dodatnie różnice kursowe odnosi się w przychody, a ujemne różnice kursowe w koszty uzyskania przychodu. Przy ryczałcie ewidencjonowanym natomiast kosztów nie ma. Gdzie zatem wykazać ujemne różnice kursowe? Tam, gdzie różnice dodatnie, a więc w przychodach, z tym że ze znakiem ujemnym. Zobacz także: - Różnice kursowe: jak ująć w księdze ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  13:46 29.08.2017

  ... któregokolwiek warunku skutkuje tym, że nie powstaną podatkowe różnice kursowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB wyjaśnił, że „(...) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe w PKPiR

  Różnice kursowe w PKPiR

  21:58 21.03.2017 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie różnic kursowych. Dzwoniłam do US i powiedzieli mi, że nie ma znaczenia czy różnice kursowe dotyczą zakupów czy sprzedaży - że zawsze dodatnie różnice kursowe (nie ważne czy dotyczą przychodów, czy wydatków), są księgowane w opór jako pozostałe ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, kursy walut, dodatnie różnice kursowe, ujemne różnice kursowe
 • PIT-36 - minijob

  PIT-36 - minijob

  19:53 22.02.2017 PORADA

  Witam, w 2016 pracowałam 2 miesiące w Polsce i otrzymałam PIT-11 w tym samym roku pracowałam także w Niemczech jako minijob. Czy rozliczając się na PIT-36 i załączniku ZG przeliczając niemiecki dochód 450 euro wg kursu poprzedzającego dzień otrzymania przychodu i umniejszam go o diety ... WIĘCEJ

  Tematy: minijob, PIT-36, PIT-11, praca za granicą
 • Prowizja od kredytu a wycena bilansowa

  Prowizja od kredytu a wycena bilansowa

  18:07 11.01.2017 PORADA

  Witam, spółka na potrzeby bilansowe ujęła zobowiązanie z tytułu kredytu w euro w następujący sposób: 234-1 Kredyt Kaptiał --> w. poczatkowa-prowizja 234-2 Kredyt Odsetki  --> odsetki od kredytu 234-3 Kredyt wycena  --> różnice kursowe na potrzeby bilansowe ... WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, kredyt walutowy, odsetki od kredytu, euro
 • Różnice kursowe i zawieszenie działalności

  Różnice kursowe i zawieszenie działalności

  22:31 13.12.2016 PORADA

  Witam, 4.12.2016 zawiesiłem działalność. 6.12.2016 otrzymałem zapłatę za wystawioną przed zawieszeniem działalności fakturę w euro. W związku z tym powstały różnice kursowe. Czy mam je zaksięgować? Dodam, że jestem ryczałtowcem. WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, ewidencja księgowa, wystawienie faktury, euro
 • Różnice kursowe a koszty imprezy turystycznej

  Różnice kursowe a koszty imprezy turystycznej

  13:51 05.12.2016 PORADA

  Czy ujemne różnice kursowe są kosztami imprezy turystycznej? Co zrobić, jeśli okaże się, że nie są kosztami imprezy - zaksięgować w PKPiR?  Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, koszty walut, impreza turystyczna, księgowanie w PKPiR
 • Księgowanie elektronicznych opłat drogowych i różnice kursowe

  Księgowanie elektronicznych opłat drogowych i różnice kursowe

  10:19 02.06.2016 PORADA

  Witam, rozliczam opłaty drogowe zagraniczne pobierane przez elektroniczne systemy poboru opłat. Wygląda to tak, że robimy przedpłatę na konto, np. Skytoll (gotówką lub z rachunku bankowego), następnie z systemu ściągam zestawienie pobranych opłat w danym miesiącu. Moje pytanie: Po ... WIĘCEJ

  Tematy: system poboru opłat drogowych, elektroniczny system poboru opłat, opłaty drogowe, elektroniczne myto

 

1 2 ... 10 ... 11

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: