eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Szkolenie dla sołtysa nie jest jego przychodem

  Szkolenie dla sołtysa nie jest jego przychodem

  13:51 22.10.2019

  ... , czy koszt udziału sołtysa w powyższych stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym, a gmina występuje tutaj roli płatnika? Czy ... roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń, dieta krajowa, przychody podatkowe
 • Upominki dla pracowników opodatkowane jak darowizny a nie pensja?

  Upominki dla pracowników opodatkowane jak darowizny a nie pensja?

  13:37 10.09.2019

  ... . W kontekście zagadnienia nieodpłatnych świadczeń z tytułu stosunku pracy należy wskazać na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W wyroku tym, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. W ocenie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek, PIT, podatek dochodowy, impreza integracyjna
 • Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

  Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

  11:24 02.08.2019

  ... na te potrzeby regulamin dopuszcza możliwość używania samochodów służbowych przez pracowników do ich potrzeb prywatnych. Z tego tytułu spółka określa pracownikom przychód podatkowy, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT. Tankowanie służbowych aut odbywa się wg zasad określonych w regulaminie: 1. Tankowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Umorzenie odsetek/pożyczki od wspólnika spółki osobowej

  Umorzenie odsetek/pożyczki od wspólnika spółki osobowej

  13:43 03.07.2019

  ... się, że przychodem z nieodpłatnych świadczeń jest również nieodpłatne korzystane z cudzego kapitału (czyli np. umorzone odsetki czy też udzielenie pożyczki bez wynagrodzenia). Dlatego też wskutek umorzenia odsetek od udzielonej spółce pożyczki, ta uzyskuje przychód w wysokości takiego umorzenia (czy odsetek których nie naliczono). Przychód ten ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

  NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

  13:11 29.04.2019

  ... z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń określany ryczałtowo. Przychód ten wynosi: 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3; 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3. Jeżeli z samochodu mógł korzystać prywatnie jedynie przez część miesiąca, przychód ten ulega proporcjonalnemu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Fiskus nieugięty: paliwo nie mieści się w ryczałcie za samochód

  Fiskus nieugięty: paliwo nie mieści się w ryczałcie za samochód

  12:55 28.01.2019

  ... 2015 r.(…) Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia przez pracodawcę pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • WSA: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

  WSA: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

  13:27 14.11.2018

  ... zm.) stanowi, że przychodem są również wartości rzeczy, praw lub świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Jednak według najnowszej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu ... , jak i eksploatacji już istniejących urządzeń elektroenergetycznych stanowić będzie dla niej przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem przedsiębiorcy przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT
 • Paliwo do służbowego samochodu nadal kością niezgody

  Paliwo do służbowego samochodu nadal kością niezgody

  13:00 08.11.2018

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że pracownik, któremu pracodawca udostępnił do celów prywatnych firmowy samochód, uzyskuje z tego tytułu przychód w zryczałtowanej wysokości. Pomiędzy podatnikami a fiskusem trwa jednak spór o to, czy w ryczałcie tym mieści się także ufundowane przez pracodawcę paliwo. Ile ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

  Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

  13:47 09.10.2018

  ... zostać opodatkowane. Pracownik, który wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Zgodnie bowiem z ogólną definicją takich przychodów, jest nim także wartość nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych, otrzymanych od pracodawcy (art. 12 ust. 1 updof). W przypadku firmowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

  Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

  12:45 17.09.2018

  ... paliwo jest z niego wyłączone. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby i to mieściło się w tej regulacji, wyraźnie by to w niej zaznaczył. Zatem przychód z tytułu zużytego paliwa w jazdach prywatnych należy rozpoznać u pracownika osobno. Sądy za podatnikami Inne zdanie wyrażały jednak wojewódzkie sądy administracyjne. Przykładowo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Bezpłatne użyczenie lokalu od szwagra na działalność

  Bezpłatne użyczenie lokalu od szwagra na działalność

  12:49 01.12.2017 PORADA

  Dzień dobry, zakładam działalność, jednak nie posiadam własnego lokalu i z pomocą przyszedł mi szwagier. Stad pytanie, czy może mi on bezpłatnie użyczyć jednego pokoju w swoim mieszkaniu, czy tez musimy spisać płatną umowę najmu? Z góry dziękuje i ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa użyczenia, użyczenie lokalu, działalność gospodarcza, miejsce wykonywania działalności

 

1 2 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: