eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Fiskus nieugięty: paliwo nie mieści się w ryczałcie za samochód

  Fiskus nieugięty: paliwo nie mieści się w ryczałcie za samochód

  12:55 28.01.2019

  ... 2015 r.(…) Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia przez pracodawcę pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • WSA: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

  WSA: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

  13:27 14.11.2018

  ... zm.) stanowi, że przychodem są również wartości rzeczy, praw lub świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Jednak według najnowszej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu ... , jak i eksploatacji już istniejących urządzeń elektroenergetycznych stanowić będzie dla niej przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem przedsiębiorcy przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT
 • Paliwo do służbowego samochodu nadal kością niezgody

  Paliwo do służbowego samochodu nadal kością niezgody

  13:00 08.11.2018

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że pracownik, któremu pracodawca udostępnił do celów prywatnych firmowy samochód, uzyskuje z tego tytułu przychód w zryczałtowanej wysokości. Pomiędzy podatnikami a fiskusem trwa jednak spór o to, czy w ryczałcie tym mieści się także ufundowane przez pracodawcę paliwo. Ile ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

  Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

  13:47 09.10.2018

  ... zostać opodatkowane. Pracownik, który wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Zgodnie bowiem z ogólną definicją takich przychodów, jest nim także wartość nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych, otrzymanych od pracodawcy (art. 12 ust. 1 updof). W przypadku firmowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

  Paliwo do służbowego samochodu jest w ryczałcie pracowniczym

  12:45 17.09.2018

  ... paliwo jest z niego wyłączone. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby i to mieściło się w tej regulacji, wyraźnie by to w niej zaznaczył. Zatem przychód z tytułu zużytego paliwa w jazdach prywatnych należy rozpoznać u pracownika osobno. Sądy za podatnikami Inne zdanie wyrażały jednak wojewódzkie sądy administracyjne. Przykładowo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Firmowy bufet dla pracowników bez podatku dochodowego

  Firmowy bufet dla pracowników bez podatku dochodowego

  12:13 22.08.2018

  ... świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji „nieodpłatnych świadczeń ... . W ww. wyroku Trybunał orzekł, że aby nieodpłatne świadczenie stanowiło przychód podatkowy, powinna być to korzyść przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, nieodpłatne świadczenia
 • Kiedy "darmowy" członek zarządu bez podatku u spółki?

  Kiedy "darmowy" członek zarządu bez podatku u spółki?

  13:28 23.05.2018

  ... wynagrodzenia za sprawowanie zarządu. Wynagradzani są oni w spółce W lub w innych spółkach grupy kapitałowej. Zadano pytanie, czy w takim przypadku spółka X uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń z uwagi na to, że członkowie jej zarządu za sprawowane funkcje nie pobierają wynagrodzenia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT
 • Nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej jest przychodem spółki?

  Nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej jest przychodem spółki?

  16:50 02.04.2018

  ... ? Czy spółka powinna rozpoznać wtedy przychód z nieodpłatnego świadczenia? Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) stanowi, że do przychodów podatkowych zaliczana jest wartość świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Samo pojęcie „nieodpłatnych świadczeń” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: Rada nadzorcza, członek rady nadzorczej, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Gadżety reklamowe i upominki dla pracowników w trakcie dni otwartych

  Gadżety reklamowe i upominki dla pracowników w trakcie dni otwartych

  06:33 19.01.2018

  ... świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W zakres nieodpłatnego świadczenia jako przychodu wchodzą ... kierować przy ustalaniu, czy nieodpłatne świadczenie należy uznać za przychód pracownika, jest przede wszystkim obiektywna ocena, czy świadczenie to leżało ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek, PIT, podatek dochodowy, impreza integracyjna
 • Bezpłatne użyczenie lokalu od szwagra na działalność

  Bezpłatne użyczenie lokalu od szwagra na działalność

  12:49 01.12.2017 PORADA

  Dzień dobry, zakładam działalność, jednak nie posiadam własnego lokalu i z pomocą przyszedł mi szwagier. Stad pytanie, czy może mi on bezpłatnie użyczyć jednego pokoju w swoim mieszkaniu, czy tez musimy spisać płatną umowę najmu? Z góry dziękuje i ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa użyczenia, użyczenie lokalu, działalność gospodarcza, miejsce wykonywania działalności
 • Kontrakt menadżerski: służbowy samochód bez podatku dochodowego

  Kontrakt menadżerski: służbowy samochód bez podatku dochodowego

  13:29 13.11.2017

  ... w związku z przejazdami członka zarządu z miejsca zamieszkania/garażowania do miejsca wykonywania powierzonych mu obowiązków służbowych i z powrotem, po jego stronie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Podkreślono przy tym, iż sposób korzystania z samochodów służbowych powinien być opisany ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód służbowy, użytkowanie samochodu służbowego, regulamin użytkowania samochodu służbowego, przychody podatkowe

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: