eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko

  Zasiłek opiekuńczy na dziecko

  00:20 02.04.2020

  ... stale opiekującego się dzieckiem. Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko? Szczegóły w artykule poniżej. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli musisz się zaopiekować: dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, z powodu: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza choroby niani ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, zasiłek opiekuńczy na dziecko, prawo do zasiłku opiekuńczego, podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego
 • Zasiłek opiekuńczy - kiedy i komu przysługuje?

  Zasiłek opiekuńczy - kiedy i komu przysługuje?

  10:23 26.03.2020

  ... prowadzi taką działalność, wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, odbywającym służbę zastępczą, duchownym Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego? Masz prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli musisz zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego, opieka nad dzieckiem
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko poniżej 2 lat

  Zasiłek opiekuńczy na dziecko poniżej 2 lat

  08:51 20.02.2019 PORADA

  Dzień dobry, bardzo proszę o informację, czy należy się zasiłek opiekuńczy dla pracującego ojca, w przypadku chorego dziecka czteromiesięcznego, w sytuacji gdy mama jest w domu na urlopie macierzyńskim. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, ojciec, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Nieobecność usprawiedliwione niepłatna a zasiłek opiekuńczy

  Nieobecność usprawiedliwione niepłatna a zasiłek opiekuńczy

  14:10 25.06.2018 PORADA

  Witam, w związku z faktem, że po 182 dniach choroby ZUS nie otworzył mi nowego okresu zasiłkowego, obecnie od 26 kwietnia moje zwolnienia lekarskie zostały uznane w pracy jako nieobecność usprawiedliwione niepłatna. Czy jeśli po zakończeniu obecnego L4 przedstawię w pracy wystawioną ... WIĘCEJ

  Tematy: 182 dni chorobowego, okresy zasiłkowe, zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku
 • Czy należy się zasiłek opiekuńczy na dziadków?

  Czy należy się zasiłek opiekuńczy na dziadków?

  18:51 25.08.2015 PORADA

  Witam, od urodzenia mieszkam z babcią i dziadkiem. Od kilku lat oboje mają I grupę inwalidzką sprawuję, więc nad nimi opiekę typu zakupy, sprzątanie czy wizyty u lekarzy. Od kwietnia br. nie pracuję, ponieważ ich stan zdrowia znacznie się pogorszył. Byłam w GOP-sie z pytaniem o ... WIĘCEJ

  Tematy: grupa inwalidzka, pomoc społeczna, dziadek, babcia
 • Zasiłek opiekuńczy, zdrowe dzieci, poród, szpital

  Zasiłek opiekuńczy, zdrowe dzieci, poród, szpital

  19:55 04.05.2015 PORADA

  Czy zasiłek opiekuńczy należy się ojcu jeśli matka po porodzie będąc na macierzyńskim jest osobą stale sprawującą opiekę nad dzieckiem nowo-narodzonym oraz starszym 2-letnim, ale ginekolog stwierdza, że ma kłopoty ze zdrowiem po porodzie i nie może zajmować się dziećmi przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, ojciec, urodzenie dziecka
 • Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

  Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

  13:14 04.05.2015 PORADA

  Czy zasiłek opiekuńczy należy się ojcu jeśli matka po porodzie będąc na macierzyńskim jest osobą stale sprawującą opiekę nad dzieckiem nowo-narodzonym oraz starszym 2-letnim, ale ginekolog stwierdza, że ma kłopoty ze zdrowiem po porodzie i nie może zajmować się dziećmi przez ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, ojciec, prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

  Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

  18:29 30.04.2015 PORADA

  Witam, czy ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeśli dziecko było chore przez 3 tygodnie? Do oświadczenia do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego należy dołączyć tylko druk zwolnienia od pediatry? Matka w tym czasie przebywała na zwolnieniu, więc dzieckiem zająć się ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, ojciec, choroba dziecka
 • Co się zmieni z zasiłkami opiekuńczymi w 2015 roku?

  Co się zmieni z zasiłkami opiekuńczymi w 2015 roku?

  16:48 02.10.2014 PORADA

  Jakie zmiany w przyznawaniu zasiłku opiekuńczego szykują się na 2015 rok? Czy nadal będą obowiązywały kryteria finansowe? Jakie? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, rok 2015, zasady przyznawania zasiłków
 • Czy mogę odwołać się od decyzji nie przyznania mi specjalnego zasiłku opiekuńczego?

  Czy mogę odwołać się od decyzji nie przyznania mi specjalnego zasiłku opiekuńczego?

  17:16 10.08.2014 PORADA

  W lipcu 2013 r. otrzymałam odmowę przyznania mi specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku ze zmianami przepisów. Opiekuję się dwojgiem niepełnosprawnych rodziców i jestem bez dochodów. Opieka społeczna odmawia mi przyznania pomocy z uwagi na nakaz podjęcia przeze mnie pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, pomoc społeczna, odmowa przyznania zasiłku
 • Czy należy mi się zasiłek opiekuńczy na ojca?

  Czy należy mi się zasiłek opiekuńczy na ojca?

  22:35 15.05.2014 PORADA

  Czy należy mi się zasiłek opiekuńczy na 83-letniego schorowanego ojca mającego problemy z poruszaniem się? Ja nie pracuję i opiekuję się tylko ojcem. WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, opieka nad osobą starszą, opieka nad chorym członkiem rodziny
 • Zasiłek opiekuńczy a praca na pół etatu

  Zasiłek opiekuńczy a praca na pół etatu

  12:19 21.01.2014 PORADA

  Witam, mam takie pytanie: mój mąż jest zatrudniony na pół etatu i staramy się o zasiłek z opieki. Czy ta Pani, której daję te zaświadczenie o dochodach powinna się kierować tym, co jest napisne na zaświadczeniu czy słuchać koleżanki (która też pracuje w opiece), że mąż nie ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, praca na pół etatu, zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Zasiłek opiekuńczy nie zawsze rozliczany w ramach jednego roku

  Zasiłek opiekuńczy nie zawsze rozliczany w ramach jednego roku

  00:26 18.12.2012

  ... albo inny członek najbliższej rodziny mogą wystąpić o przyznanie zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 8 tygodni, o ile przerwą zatrudnienie albo inną działalność zarobkową. Zasiłek ten jest świadczeniem niezależnym od ogólnie obowiązujących zasiłków opiekuńczych i w przeciwieństwie do nich nie jest rozliczany w ramach danego roku kalendarzowego ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, przyznanie zasiłku opiekuńczego, prawo do zasiłku opiekuńczego, opieka nad dzieckiem
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku

  Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku

  13:50 13.12.2012

  ... do tego świadczenia. Łącznie okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, niezdolność do pracy, opieka nad zdrowym dzieckiem, prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Pobyt dziecka w szpitalu a zasiłek opiekuńczy

  Pobyt dziecka w szpitalu a zasiłek opiekuńczy

  13:16 11.10.2012

  ... wypłaty zasiłku opiekuńczego matka powinna dostarczyć dodatkowe zaświadczenie od lekarza leczącego dziecko w szpitalu; z zaświadczenia tego musi jednoznacznie wynikać, że obecność matki przy hospitalizowanym dziecku i jej osobista opieka nad dzieckiem jest konieczna. Po dostarczeniu takich dokumentów matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, opieka nad dzieckiem, prawo do zasiłku opiekuńczego, prawa pracownika
 • Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy

  Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy

  09:45 20.08.2012

  ... . Jaka jest definicja członka rodziny do zasiłku opiekuńczego? Za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym i mogącego zapewnić opiekę nie uważa się osoby całkowicie niezdolnej do pracy, a także osoby chorej. I dlatego: Jeżeli mąż pracownicy pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to nie może być ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego, opieka nad dzieckiem
 • Przerwa wakacyjna w przedszkolu a zasiłek opiekuńczy

  Przerwa wakacyjna w przedszkolu a zasiłek opiekuńczy

  00:10 14.08.2012

  ... , do których dziecko uczęszcza. Pytanie: Dziecko pracownicy samotnie wychowującej dziecko (pracownica jest wdową) chodzi do przedszkola, które w sierpniu będzie zamknięte. Czy za ten okres pracownica może uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego? Odpowiedź: W opisanym przypadku nie zachodzą przesłanki do wypłacenia pracownicy zasiłku opiekuńczego ... WIĘCEJ

  Tematy: przedszkola, zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, opieka nad dzieckiem
 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

  Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

  13:50 06.09.2011

  ... wymiaru zasiłku opiekuńczego? Odpowiedź: Jeżeli pracownica pobierała w kwietniu zasiłek chorobowy, w maju i w czerwcu zasiłek opiekuńczy, a we wrześniu po raz kolejny uzyskała zwolnienie opiekuńcze, to podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego jej we wrześniu powinna stanowić podstawa wymiaru przyjęta do ustalenia zasiłku chorobowego ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego, prawo do zasiłku opiekuńczego, zasiłek chorobowy
 • Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

  Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

  12:32 29.06.2011

  ... zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Pytanie: Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym, póltorarocznym dzieckiem skoro, z racji wspólnego zamieszkania, dzieckiem mogą zaopiekować się dziadkowie? Odpowiedź: Generalnie ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek opiekuńczy, opieka nad dzieckiem, prawo do zasiłku opiekuńczego

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: