eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od sprzedaży akcji
 • Podatek od sprzedaży akcji

  Podatek od sprzedaży akcji PORADA

  Otrzymałem w formie darowizny od taty akcje (tato otrzymał je w spadku). Akcje sprzedałem. Czy powinienem zapłacić podatek od całej sumy sprzedaży, czy od sumy sprzedaży pomniejszonej o wartość akcji w dniu otrzymania darowizny? WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż akcji, akcje, darowizna, sprzedaż darowizny
 • Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

  Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

  ... zapłata (art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o PIT). Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu udziałów czy akcji Przy sprzedaży udziałów czy akcji podatek jest liczony od dochodu. Aby w związku z tym podatek taki prawidłowo policzyć, należy ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu. Dochodem różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż akcji, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

  ... którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Jest jeszcze ... w ramach aportu firmowego składnika majątku). Od tak uzyskanego dochodu (z tytułu objęcia udziałów) podatnik jest zatem obowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Aport w zamian za udziały spółki: agio bez podatku

  Aport w zamian za udziały spółki: agio bez podatku

  ... na kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport - nie wpływa na podatek u wnoszącego - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z ... 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Aport do spółki za udziały: agio bez podatku dochodowego

  Aport do spółki za udziały: agio bez podatku dochodowego

  ... od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w podatku dochodowym

  Objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w podatku dochodowym

  ... wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikająca z ksiąg i ewidencji, na dzień objęcia tych udziałów lub akcji, nie wyższa jednak od wartości nominalnej udziałów lub akcji stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego. Jeżeli natomiast przedmiotem wkładu niepieniężnego są składniki majątku wspólnika inne niż wymienione ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Wkład niepieniężny za udziały w spółce: szacowanie przychodu przez fiskusa

  Wkład niepieniężny za udziały w spółce: szacowanie przychodu przez fiskusa

  ... 1 pkt 7 u.p.d.o.p., jednakże jednocześnie rezerwują sobie prawo do doszacowania wysokości tego przychodu, w przypadku gdy wartość nominalna wydanych przez spółkę udziałów (akcji) znacznie odbiega od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego (tj. w praktyce – jest znacznie niższa niż wartość wkładu). Organy uznają , iż ustawodawca odsyłając w art. 12 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od zysków kapitałowych, podatek od sprzedaży akcji, podatek od sprzedaży udziałów, podatek od akcji
 • Podatek PIT akcjonariusza gdy dobrowolne umorzenie akcji

  Podatek PIT akcjonariusza gdy dobrowolne umorzenie akcji

  ... nie znajdą zastosowania przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące szacowania ceny. Przepisy te odwołują się bowiem do szacowania przychodu podatnika w sytuacji, gdy w danej transakcji występuje cena sprzedaży. W przypadku zaś zbycia akcji w celu ich umorzenia, przepisy Kodeksu spółek handlowych nie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe
 • Sprzedaż akcji w celu umorzenia: data przychodu w podatku PIT

  Sprzedaż akcji w celu umorzenia: data przychodu w podatku PIT

  ... osoby dokonującej odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej lub akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstanie przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe
 • Koszty podatkowe od umorzenia akcji w darowiźnie

  Koszty podatkowe od umorzenia akcji w darowiźnie

  ... (akcji). Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Według art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe
 • Umorzenie przymusowe udziałów w darowiźnie a podatek dochodowy

  Umorzenie przymusowe udziałów w darowiźnie a podatek dochodowy

  ... przepisy ustawy PIT nie precyzują, w jaki sposób należy ustalić wartość udziałów (akcji) z dnia nabycia spadku lub darowizny. Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ ustawa PIT nie wskazuje, ... należy pomocniczo posłużyć się przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm., „Ustawa PSD”). ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z o.o., kapitały pieniężne, przychody podatkowe

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.