eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura zaliczkowa
 • Faktura zaliczkowa gotówkowa 2016 na towar 2017 powyżej limitu 15 tys. zł

  Faktura zaliczkowa gotówkowa 2016 na towar 2017 powyżej limitu 15 tys. zł PORADA

  W grudniu 2016 roku wpłaciłam zaliczkę na towar 80 tys. zł  gotówką, nie została wystawiona na to faktura zaliczkowa tylko potwierdzenie KP. Towar został dostarczony w lutym 2017 roku. Kwota końcowa znacznie przewyższa dokonany zakup i zostanie w tym roku uregulowana przelewem, ale czy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, koszty uzyskania przychodu, KUP, limity dochodowe
 • Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

  Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

  Straty z tytułu utraty wręczonej przedpłaty czy zaliczki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Nie zmienia tego nawet fakt, że podatnik zrobił wszystko co w jego mocy, aby do takiej utraty zaliczki nie doszło - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.11.2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.293. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wadium
 • Faktura zaliczkowa. Kiedy rozliczyć, III czy IV kwartał?

  Faktura zaliczkowa. Kiedy rozliczyć, III czy IV kwartał? PORADA

  Dzień dobry, uprzejmie proszę o pomoc w zaksięgowaniu faktury. Dnia 28.09.2017 r. na podstawie faktury proformy dokonałem zakupu, a zarazem zapłaty (całość zapłaty) kontenera magazynowego wraz z transportem. Następnie gdy sprzedawca otrzymał przelew tzn. dnia 29.09.2017 r. ja ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, księgowanie faktur, ewidencja księgowa, faktura VAT
 • Porozumienie między firmami. Jak je ująć w księgach?

  Porozumienie między firmami. Jak je ująć w księgach? PORADA

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak ująć dany problem w księgach rachunkowych. Firma X jest wykonawcą usługi o charakterze budowlanym i wystawila firmie Y fakturę zaliczkową na pierwszy etap budowy. Firma X ma również pożyczkę udzieloną przez firmę Y kilka lat ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ewidencja księgowa, faktura zaliczkowa, zasady wystawiania faktur
 • Faktura na zadatek

  Faktura na zadatek PORADA

  Witam serdecznie, z góry chciałbym podziękować za udzielone mi do tej pory rady i fachową pomoc. W pierwszej kolejności opiszę sytuację do której potrzebuję rady. Podpisuję z klientem umowę przed wykonaniem zlecenia. Dokładniej umowa o dzieło z której wynika, że przyjmuję ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, zadatek, faktura VAT, wystawienie faktury
 • Wadium przy sprzedaży działki

  Wadium przy sprzedaży działki PORADA

  Jesteśmy gminą. W wyniku przetargu sprzedaliśmy działkę osobie fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodraczej, która chce otrzymać fakturę VAT. Czy na wpłacone wadium (zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości), musimy wystawić fakturę zaliczkową? Czy jeśli płatność ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, wadium, sprzedaż działki, osoba fizyczna
 • Paragon i faktura zaliczkowa

  Paragon i faktura zaliczkowa PORADA

  Witam, wystawiłam paragon "zaliczkę" dla osoby fizycznej oraz fakturę zaliczkową do tego paragonu, usługa zostanie wykonana w następnym miesiącu. W jaki sposób mam zaksięgować taki paragon? Czy księgując raport miesięczny mam zaliczyć tylko kwotę VAT, czy nie ujmować całej kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: paragon fiskalny, faktura zaliczkowa, ewidencja księgowa, podatek VAT
 • Usługi turystyki i VAT marża: strony transakcji muszą być znane

  Usługi turystyki i VAT marża: strony transakcji muszą być znane

  ... . Na mocy art. 106e ust. 1 pkt 1-17 ustawy, faktura powinna zawierać: 1. datę wystawienia; 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, ... turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: branża turystyczna, usługi turystyczne, podatek VAT, turystyka
 • Faktura i rozliczenie

  Faktura i rozliczenie PORADA

  Witam, mam taki mały problem: w lipcu wystawiłam fakturę zaliczkową na usługę dla osoby fizycznej - płatne przelewem - we wrześniu została dokończona usługa i klient część chce rozliczyć gotówką, a resztę przelać na konto. W jaki sposób mam to rozwiązać? Posiadam kasę ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, ewidencja księgowa
 • Odliczenie VAT od „autokaru” w biurze podróży

  Odliczenie VAT od „autokaru” w biurze podróży

  Przedsiębiorstwo turystyczne, które na potrzeby świadczenia usług turystycznych nabędzie samochód umożliwiający przewóz 15 osób - w celu przewożenia w nim klientów (w ramach świadczonych usług), może z tego tytułu odliczyć pełny podatek VAT. Prawa takiego nie ma przy zakupie wyżywienia, noclegów czy ubezpieczenia dla bezpośredniej korzyści turysty ... WIĘCEJ

  Tematy: branża turystyczna, usługi turystyczne, podatek VAT, turystyka
 • Rozliczenie VAT i PIT od sprzedaży voucher-a

  Rozliczenie VAT i PIT od sprzedaży voucher-a

  ... poczet przyszłych transakcji. Może tak być, ale nie musi. Przepisy ustawy o VAT uznają przyjęcie zapłaty „z góry” za zaliczkę jedynie, gdy: zaliczkowa zapłata dotyczy konkretnego przyszłego świadczenia, tzn. określonego co do rodzaju w sposób jednoznaczny, np. konkretnej usługi czy konkretnego produktu, należy do ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, przychody podatkowe, data powstania przychodu
 • Faktura zaliczkowa z odliczeniem VAT ale bez kosztów podatkowych

  Faktura zaliczkowa z odliczeniem VAT ale bez kosztów podatkowych

  Dokonywanie zakupów firmowych daje przedsiębiorcy możliwość obniżenia zobowiązania wobec fiskusa z tytułu VAT-u oraz powiększenia puli kosztów firmowych, czyli w skrócie obniżenia PIT-u. Przedsiębiorca odliczy też VAT od wpłaconej sprzedawcy zaliczki, natomiast nie „wrzuci” jej w koszty. Jeśli dokonywane na firmę zakupy są rzeczywiście ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka, podatek od firmy
 • Zaokrąglenia VAT przy fakturze walutowej krajowej - przeliczenie EUR na PLN

  Zaokrąglenia VAT przy fakturze walutowej krajowej - przeliczenie EUR na PLN PORADA

  Witam, dla części odbiorców krajowych wystawiamy faktury sprzedaży w walucie EURO. Przy wyliczaniu wartości pozycji na fakturze oraz naliczeniu VAT, użytkowany przez nas system magazynowo-księgowy, wykorzystuje liczby bez zaokrąglenia (kilka miejsc po przecinku), zakrąglając je do ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie VAT, wystawienie faktury, faktura sprzedaży, faktura VAT
 • Rozliczenie VAT od wadium uiszczonego na poczet przetargu

  Rozliczenie VAT od wadium uiszczonego na poczet przetargu

  Zaliczenie wadium na poczet ceny oferenta, który wygrał przetarg, skutkuje powstaniem od tej kwoty obowiązku podatkowego jak od zaliczki. Podobnie jest z pozostałą zapłatą, która zostanie uregulowana przed sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, bądź oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste będących przedmiotem ... WIĘCEJ

  Tematy: wadium, faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura
 • Zasady wystawiania faktur elektronicznych: kontrola biznesowa

  Zasady wystawiania faktur elektronicznych: kontrola biznesowa

  ... , podmiot, o którym mowa w art. 106c (organy egzekucyjne i komornicy sądowy), przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi - zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Faktura elektroniczna za akceptacją nabywcy Art. 106n ust. 1 ustawy o VAT mówi, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Ust. 2 dodaje ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony
 • Rozliczenie podatków PIT i VAT z fakturą zaliczkową

  Rozliczenie podatków PIT i VAT z fakturą zaliczkową

  ... faktura po dokonaniu zapłaty - w takim wypadku w dniu otrzymania faktury zaliczkowej odbiorca nabywa prawo do odliczenia wskazanego na niej podatku VAT; faktura do 30 dni przed zapłatą - w takim wypadku otrzymana faktura zaliczkowa ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczka
 • "Pusta" faktura zaliczkowa: konsekwencje w podatku VAT

  "Pusta" faktura zaliczkowa: konsekwencje w podatku VAT

  ... zaliczka faktycznie nie wpłynęła do podatnika? 1. Faktura zaliczkowa wystawiona wcześniej niż 30 dni przed zapłatą a „pusta faktura” Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. ... 30 dni przed dostawą towarów lub wykonaniem usług stwierdził, że faktura wystawiona z naruszeniem terminu wynikającego z art. 106i ust. 7 Ustawy VAT jest pustą ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, faktura VAT, faktura, faktury VAT
 • Kiedy można wystawić fakturę końcową?

  Kiedy można wystawić fakturę końcową? PORADA

  Data wykonania usługi: 29.03.2015 Wartość zamówienia: 3000 zł Zaliczkę w kwocie 1000 zł klient wpłacił w lutym 2015 (wystawiono fakturę zaliczkową w lutym), a resztę należności tj. 2000 zł wpłacił 4 marca. Czy w takim przypadku można wystawić fakturę końcową? Proszę o ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, faktura końcowa, ewidencja księgowa, wystawienie faktury
 • Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

  Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe w 2015 roku?

  ... fakturze. Niewątpliwie ułatwia to odpowiednie powiązanie tych faktur w dziale księgowości danej firmy. Niekiedy faktura końcowa Przydatne formularze - Faktura zaliczkowa - wzór - Faktura zaliczkowa walutowa - wzór - Faktura końcowa - wzór - Faktura końcowa walutowa - wzór - Faktury, rachunki i noty Przepisy podatkowe wskazują, że fakturę, zwaną ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura, faktury VAT, faktura zaliczkowa
 • Zaliczka a częściowe wykonanie umowy

  Zaliczka a częściowe wykonanie umowy PORADA

  Witam, jesteśmy firmą projektową. W lipcu wystawiliśmy fakturę zaliczkową (15% wartości kontraktu). Obecnie chcemy zafakturować część wykonanych robót tego kontraktu.  Jak wystawić taką fakturę? Czy zamieszczać dane o zaliczce? (nie jest to jeszcze faktura końcowa) ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura zaliczkowa, księgowanie faktur, ewidencja księgowa, wystawienie faktury

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.