eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura korygująca
 • Korekta faktury VAT

  Korekta faktury VAT PORADA

  Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto, otrzymałem na to fakturę. W październiku 2017 przeszedłem na VAT. W grudniu 2017 musiałem zrezygnować z zakupu i dostałem zwrot zaliczki ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, rolnik ryczałtowy, kupno maszyn, zaliczka
 • Skutki u nabywcy błędnego opodatkowania VAT odwrotnego obciążenia

  Skutki u nabywcy błędnego opodatkowania VAT odwrotnego obciążenia

  ... i usług zostaną nim objęte. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla ... – wyrazy „odwrotne obciążenie”. Jak stanowi art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy, faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Korygowanie pustych faktur VAT jest dopuszczalne

  Korygowanie pustych faktur VAT jest dopuszczalne

  Wystawiona przez podatnika faktura, która nie odpowiada rzeczywistej wartości transakcji i nie dokumentuje faktycznego obrotu, nazywana jest pustą fakturą. Wygenerowanie takiego dokumentu co do zasady ... WIĘCEJ

  Tematy: puste faktury, zwrot VAT, podatek VAT, VAT
 • Usługi remontu i modernizacji budynków także z odwróconym VAT

  Usługi remontu i modernizacji budynków także z odwróconym VAT

  Usługi nabywane przez spółkę w ramach realizacji rocznego planu remontów i modernizacji powierzonej substancji mieszkaniowej przez gminę, a wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, należy opodatkować w ramach odwrotnego obciążenia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.11.2017 r. nr 0115-KDIT1-3.4012 ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Odwrotnym obciążeniem objęta usługa budowlana i materiały budowlane

  Odwrotnym obciążeniem objęta usługa budowlana i materiały budowlane

  ... po akceptacji oferty kolejne na montaż. Jedno zlecenie dotyczy zatem dostawy towaru, a drugie montażu urządzeń. Po zakończeniu montażu wystawiana jest faktura z odwrotnym obciążeniem. Wnioskodawca chciałby jednak wystawiać faktury, w których wyodrębnione zostaną zużyte materiały oraz wartość świadczonej usługi montażu. Usługa montażu byłaby ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Odliczenie VAT z faktury za media

  Odliczenie VAT z faktury za media

  ... data jej wystawienia determinuje powstanie obowiązku podatkowego i to nawet wówczas, gdy termin samej płatności jest odroczony (także znacznie) w czasie. Przykład Faktura za media została wystawiona 29 września 2017 r. z terminem płatności przypadającym w listopadzie. Nabywca otrzymał tę fakturę 1 września 2017 r. Niezależnie od terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury
 • Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  ... oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty". W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nowelizacja ta – w powołanym powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  ... określany w zależności od tego, czy korekta dotyczy naszych przychodów czy też kosztów. I tak korekty (niezawinionej) należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca (bądź inny dokument korygujący) została: wystawiona - gdy dotyczy ona korekty przychodów lub otrzymana - gdy dotyczy ona korekty kosztów. Przykład W listopadzie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Kiedy powinnam rozliczyć korektę faktury?

  Kiedy powinnam rozliczyć korektę faktury? PORADA

  W marcu, kwietniu i maju 2017 r. wystawiono faktury zawierające błędy rachunkowe, tj. źle wyliczono kwotę netto i kwotę VAT- u należnego z tytułu sprzedaży. Podatek VAT należny odprowadzony do US został nieznacznie zawyżony. W jaki sposób i w jakim okresie należy to skorygować ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, ewidencja księgowa, podatek VAT
 • Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  ... błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Fakt, że zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, Spółka w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych, podatek CIT, podatek PIT
 • Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  ... do daty wystąpienia przychodu należnego, wynikającego z faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez Spółkę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Odwrotne obciążenie na usługi budowlane a status inwestora i budynku

  Odwrotne obciążenie na usługi budowlane a status inwestora i budynku

  Zdecydowana większość usług budowlanych obecnie jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ten specjalny sposób rozliczenia VAT uzależniony jest jednak od statusu stron zawartej transakcji. Czy istotny jest tutaj także status inwestora bądź rodzaj samego budynku, na którym usługi są wykonywane? Załóżmy, że Kowalski chce sobie wybudować dom. Do ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Przełom roku a ujęcie w kosztach faktur z różnymi datami

  Przełom roku a ujęcie w kosztach faktur z różnymi datami PORADA

  Witam, mam fakturę kosztową z różnymi datami: wystawienia styczeń 2017, a sprzedaży 23.11.2016. Nadmieniam, że faktura uregulowana została w listopadzie 2016. Kiedy ująć w kosztach w KPiR i kiedy odliczyć z niej VAT? Drugi przypadek to faktura za czynsz z datą wystawienia i ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, faktura korygująca, zasady wystawiania faktur, wystawienie faktury
 • Zafakturowano towar z wyższej ceny zakupu, niż cena sprzedaży. Co zrobić?

  Zafakturowano towar z wyższej ceny zakupu, niż cena sprzedaży. Co zrobić? PORADA

  Witam, otóż fakturując dla klienta "zdjęłam" z magazynu omyłkowo towar po wyższej cenie zakupu, niż cena sprzedaży dla klienta (powstała strata dla firmy). Proszę mi powiedzieć, czy mogę wystawić w tej sytuacji fakturę korygującą, a powód wystawienia korekty wpisać ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura korygująca, cena zakupu towaru, cena sprzedaży, ewidencja księgowa
 • Faktura korygująca a zakup towaru - daty

  Faktura korygująca a zakup towaru - daty PORADA

  Otrzymałam fakturę korygującą zakup towaru, fakturę wystawiono 30.06.2016, data zakończenia dostawy 18.05.2016, a data otrzymania 08.07.2016. Do jakiego okresu przypisać daną fakturę w VAT oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzę pełną księgowość, czynny podatnik. WIĘCEJ

  Tematy: zakup towaru, faktura korygująca, data wystawienie faktury, podatek VAT
 • Faktura korygująca i nota uznaniowa

  Faktura korygująca i nota uznaniowa PORADA

  Wystawiłem fakturę korygującą sprzedażową (rozliczenie rabatu pienieżnego za IV kwartał 2015) z datą styczniową. Kontrahent przysłał mi do tej faktury notę uznaniową z datą lutową. W którym miesiącu powinna zostać zaksięgowana ta faktura korygująca? WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, faktura sprzedażowa, faktura korygująca, nota uznaniowa
 • Wymiana reklamowanego towaru a VAT

  Wymiana reklamowanego towaru a VAT PORADA

  Witam, interesuje mnie, jak wygląda podatkowo sytuacja, w przypadku reklmacji towaru jaka dochodzi na lini: dystrybutor części/producent - sprzedający - klient. A zatem: Kupiliśmy od firmy A akumulator w kwocie 25 zł, następnie sprzedaliśmy go klientowi naliczając własną marżę ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiana towaru, reklamacja, niezgodność towaru z umową, wadliwy towar
 • Faktury korygujące kosztowe a podatek VAT i dochodowy

  Faktury korygujące kosztowe a podatek VAT i dochodowy PORADA

  Witam, kiedy ująć faktury korygujące kosztowe w podatku VAT i dochodowym 2015/2016? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: faktura korygująca, faktura kosztowa, ewidencja księgowa, podatek VAT
 • Jak zaewidencjonować w KPiR fakturę korygującą?

  Jak zaewidencjonować w KPiR fakturę korygującą? PORADA

  Jak prawidłowo zaewidencjonować w KPiR fakturę korygującą (korekta dotyczy zwrotu towarów, jest to faktura zakupowa) wystawioną 22.12.2015 r., którą otrzymałam dnia 03.02.2016 r.? Data zakupu towarów, których dotyczył zwrot to 18.11.2015 r. Jak postąpić z VAT-em? WIĘCEJ

  Tematy: faktura zakupowa, faktura korygująca, zapisy w PKPiR, PKPiR
 • Faktura wystawiona przed paragonem fiskalnym

  Faktura wystawiona przed paragonem fiskalnym PORADA

  Witam, mam nie lada problem z wystawioną fakturą i paragonem fiskalnym. 21.01.2016 roku wystawiłam fakurę (VAT zwolniony) i zapomniałam wydrukować paragonu fiskalnego, dopiero tydzień później przy wystawianiu kolejnej fakury przypomniałam sobie o tym. Wydrukowałam paragony z datą ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, paragon fiskalny, zwolnienie z VAT

 

1 2 ... 10 ... 17

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.