eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

  Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

  12:03 12.07.2018

  ... (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 art. 16g ustawy o PDOP, uważa się - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Znak towarowy amortyzujemy jako wartość niematerialną i prawną

  Znak towarowy amortyzujemy jako wartość niematerialną i prawną

  12:27 08.04.2016

  ... dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3 tego przepisu, wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie nabycia na podstawie umowy sprzedaży, jest cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych, poniesione do dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Internetowa strona firmowa jest kosztem uzyskania przychodu

  Internetowa strona firmowa jest kosztem uzyskania przychodu

  13:51 19.08.2015

  Na samym starcie lub już w trakcie prowadzenia działalności – przedsiębiorcy decydują się, że „wyjdą” do klienta i założą wielofunkcyjną stronę internetową. Zakup adresu www reklamującego własną działalność można rozliczyć w kosztach firmowych, zmniejszając należny fiskusowi podatek dochodowy. Przy rozkręceniu biznesu pomaga dobra reklama, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Znaki towarowe czyli amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

  Znaki towarowe czyli amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

  13:18 14.08.2015

  ... wartości początkowej w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym. Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ... amortyzacja w związku z niskocenną ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Znaki towarowe z amortyzacją jako wartości niematerialne i prawne

  Znaki towarowe z amortyzacją jako wartości niematerialne i prawne

  13:22 23.06.2015

  ... indywidualne dotyczą konkretnego podatnika. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - znaku towarowego W przypadku wartości niematerialnych i prawnych nabytych np. w drodze kupna, za wartość początkową uznaje się cenę ich nabycia, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

  Prace rozwojowe w kosztach uzyskania przychodu

  11:24 14.06.2015

  ... 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. Podatnik ma zatem możliwość wyboru pomiędzy jednorazowym zaliczeniem wydatków na koszty rozwojowe lub rozliczaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, prace rozwojowe, ulgi podatkowe
 • Zakup przedsiębiorstwa: amortyzacja środków trwałych i wartości firmy

  Zakup przedsiębiorstwa: amortyzacja środków trwałych i wartości firmy

  13:40 03.07.2014

  ... niezaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych) nie była wyższa od ceny, którą za przedsiębiorstwo zapłacił. Wartość początkową poszczególnych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych ustala się tutaj podobnie jak przy występowaniu dodatniej wartości firmy, a więc w oparciu o wartości rynkowe. Przykład 1 Spółka kupiła ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość firmy, środki trwałe, amortyzacja, amortyzacja środków trwałych
 • Programy komputerowe jako wartości niematerialne i prawne

  Programy komputerowe jako wartości niematerialne i prawne

  12:59 14.05.2014

  ... interpretacjach. Amortyzacja oprogramowania komputerowego Podobnie jak w przypadku środków trwałych, także wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych co do zasady nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lecz poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane przez odpowiedni okres czasu od wartości początkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Znak towarowy: amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej

  Znak towarowy: amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej

  12:04 12.04.2013

  ... pierwotne (poprzez wytworzenie ich we własnym zakresie przez podatnika). Przepisy określające wartość początkową, będącą podstawą amortyzacji, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych nakazują uwzględnić jedynie koszty nabycia. Stąd w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, że wytworzonych we własnym zakresie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Opłata licencyjna to nie wartość niematerialna i prawna?

  Opłata licencyjna to nie wartość niematerialna i prawna?

  10:29 26.03.2013

  ... podatkowym są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Zdaniem sądu, samo wytworzenie lub zakup środka trwałego czy też prawa, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Kosztem takim będzie dopiero ekonomiczna utrata wartości w wyniku używania rzeczy lub prawa, którą ustala się ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

 

1 2 3

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: