eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sztuczna inteligencja nie wygryzie inteligencji emocjonalnej

Sztuczna inteligencja nie wygryzie inteligencji emocjonalnej

2019-11-12 13:54

Sztuczna inteligencja nie wygryzie inteligencji emocjonalnej

Sztuczna inteligencja © trahko - Fotolia.com

Zataczająca coraz to szersze kręgi transformacja cyfrowa sprawia, że firmy sięgają po sztuczną inteligencję, automatyzując w ten sposób procesy, a szereg powtarzalnych i uciążliwych czynności zaczynają wykonywać za nas maszyny. Te ostatnie jednak, choć bez wątpienia inteligentne, nie są wyposażone w cechującą człowieka inteligencję emocjonalną. Z tego też względu kluczem do sukcesu firm są dziś nasze kompetencje powiązane właśnie z inteligencją emocjonalną. Niestety grono mających tego świadomość jest jeszcze nieliczne.
Pojęcie inteligencji emocjonalnej wprowadził do psychologii i biznesowych podręczników amerykański psycholog Daniel Goleman, wykładowca akademicki, wieloletni współpracownik „The New York Times” i autor bestsellerowej pozycji „Inteligencja emocjonalna”. Jego zdaniem, „inteligencja emocjonalna obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym”.

Innymi słowy, mamy tu do czynienia ze zbiorem kompetencji umożliwiającym zrozumienie zarówno własnych zachowań, jak i zachowań innych ludzi oraz odpowiednie, empatyczne zareagowanie na nie.
Jeszcze 20 lat temu kluczem była wiedza w określonej dziedzinie, pogłębiająca się specjalizacja wraz z rozwojem kariery i zdolność do skutecznego funkcjonowania w nadanych ramach. Obecnie mamy do czynienia z większą złożonością globalnej ekonomii i środowiska biznesowego, szybszym tempem wdrażania nowych rozwiązań, zmieniających nasze codzienne „procedury” wykonywania różnych zadań. Dlatego talentem dla organizacji jest obecnie pracownik otwarty na testowanie nowych rozwiązań, szybko chłonący wiedzę i taki, który potrafi płynnie przechodzić między różnymi rolami, harmonijnie współpracując z innymi – mówi Aleksandra Szelest-Tarapata, kierownik działu rekrutacji w Capgemini Polska.

fot. trahko - Fotolia.com

Sztuczna inteligencja

Maszyny nie są w stanie odzwierciedlić Inteligencji Emocjonalnej, którą cechuje się człowiek.


Rola inteligencji emocjonalnej w firmie


Przygotowaniu raportu o inteligencji emocjonalnej posłużyła zrealizowana przez Capgemini ankieta, która objęła swoim zasięgiem 1500 szeregowych pracowników reprezentujących różne branże oraz 750 dyrektorów dużych firm. Opracowanie dowiodło m.in., że 3 na 4 pracowników wyższego szczebla oraz 58% pracowników niższych stanowisk jest przekonanych o tym, że w obecnych realiach koniecznym do funkcjonowania w organizacji zbiorem umiejętności jest właśnie inteligencja emocjonalna.

Odpowiednio 61% i 41% wierzy, że stanie się ona jeszcze bardziej istotna w ciągu najbliższych 5 lat. Oczekuje się, że popyt na inteligencję emocjonalną wzrośnie średnio sześciokrotnie. W tej chwili największy wzrost zapotrzebowania odnotowywany jest w sektorze usług finansowych. W nadchodzących latach coraz istotniejsze będą takie umiejętności jak samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami.

Popyt na inteligencje emocjonalną rośnie, ale brakuje odpowiednich szkoleń


Choć popyt na umiejętności związane z inteligencją emocjonalną rośnie to proces szkoleniowy i rekrutacyjny nie jest jeszcze do tego odpowiednio dostosowany. Oznacza to, że firmy mimo chęci nie będą wstanie czerpać korzyści jakie oferuje inteligencja emocjonalna połączona z mechanizmami sztucznej inteligencji. Tylko 17% organizacji przeprowadza treningi związane z inteligencją emocjonalną wśród swoich szeregowych pracowników, wśród menadżerów średniego szczebla jest to 32%, a wśród kierownictwa 42%.

Według 83% badanych organizacji, wysoka inteligencja emocjonalna będzie warunkiem do odniesienia sukcesu w nadchodzących latach. Kierownictwo firm uważa, że pracownicy muszą rozwijać umiejętności miękkie, aby mogli w odpowiedni sposób nawiązywać i podtrzymywać relacje z klientami i współpracownikami oraz lepiej wykonywać te czynności, których nie można zautomatyzować. Chodzi tu przede wszystkim o empatię, pracę zespołową czy odpowiednie wpływanie na zespół/klienta.
Brak odpowiednich szkoleń dla wszystkich grup pracowników jest jednym z wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorstwa chcące zyskać przewagę dzięki inteligencji Emocjonalnej. To odpowiednie rozwijanie tych umiejętności na każdym stanowisku będzie przynosiło efekty w najbliższej przyszłości - mówi Aleksandra Szelest-Tarapata, kierownik działu rekrutacji w Capgemini Polska.

Pracownicy obawiają się automatyzacji i sztucznej inteligencji


W ciągu dwóch lat o 10% wzrósł odsetek pracowników, którzy uważają, że ich umiejętności staną się zbędne z powodu coraz częstszego wykorzystania mechanizmów SI i automatyzacji. Odsetek osób, które uważają, że mogą z tego powodu zostać zwolnione w ciągu najbliższych 2-3 lat wzrósł z 30% do 39%. Wśród millenialsów, takie poczucie ma już 50% ankietowanych. To właśnie młodzi ludzie są najbardziej świadomi wpływu automatyzacji i sztucznej inteligencji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a jednocześnie przez brak doświadczenia mogą najszybciej stracić swoje stanowiska.

Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej przynosi realne korzyści


Aż 60% badanych przedsiębiorstw zauważa realne korzyści z faktu zatrudniania pracowników o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Najważniejsze z tych korzyści to zwiększona produktywność, większe zadowolenie pracowników, a także większe udziały w rynku. Według badania Capgemini organizacje, które dokonują trwałych inwestycji w inteligencję emocjonalną mają szansę na 2,2-4,4 krotny zwrot z tej inwestycji, jeśli pod uwagę weźmie się wpływ IE na przychody, produktywność i koszty działalności.

Czas zacząć myśleć o wykorzystaniu IE w przedsiębiorstwie


Raport Capgemini pokazuje, że w przyszłości obok cyfrowych umiejętności o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw będzie decydować też odpowiednie wykorzystanie inteligencji emocjonalnej. Dlatego też niezbędne jest podjęcie odpowiednik kroków. Przede wszystkim opracowanie wewnątrz organizacji planu działania w celu stworzenia bardziej inteligentnej emocjonalnie siły roboczej. To także konieczność dostosowania obecnych programów edukacyjnych w firmie tak, aby udoskonalać umiejętności związane z IE. Edukacja powiązana z inteligencją emocjonalną powinna być dostępna dla wszystkich pracowników. Warto też doceniać pracowników cechujących się wysoką inteligencją emocjonalną przy promowaniu i nagradzaniu. Należy też wykorzystać zgromadzone w organizacji dane oraz technologie do budowania kultury pracy o wysokiej inteligencji emocjonalnej.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: