eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Znajomość języków obcych w pracy. Gdzie się przydaje?

Znajomość języków obcych w pracy. Gdzie się przydaje?

2017-12-22 09:43

Znajomość języków obcych w pracy. Gdzie się przydaje?

Jakie języki sprawdzą się w pracy? © anoyo - Fotolia.com

O tym, że znajomość języków popłaca, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Co więcej, sygnały napływające z rynku pracy wyraźnie dowodzą, że powoli staje się ona wręcz koniecznością. Wymóg władania językiem obcym pojawia się w ogłoszeniach z każdej branży, co oznacza, że ma ono znaczenie już dla wszystkich pracodawców. W niektórych kategoriach aż 8 na 10 ofert pracy wymaga, aby kandydat - oprócz polskiego - posługiwał się również innym językiem.

1. Czy znajomość języka obcego to konieczność?


Zapotrzebowanie na pracowników legitymujących się znajomością języka obcego w dużej mierze uzależnione jest od specyfiki danej pracy. Analiza Pracuj.pl dowodzi, że największy popyt na takich kandydatów dostrzegalny jest w kategorii Zakupy, w której tylko 13% ofert nie mówiło o wymogu znajomości innego języka niż rodzimy. Na drugiej pozycji uplasowały się ex equo kategoria IT - Administracja oraz Public Relations.

Znajomość języków obcych jest sektorze IT niemal kluczowa. W kategorii IT Administracji aż 90% ofert z obszaru Zarządzanie usługami wymaga od kandydatów umiejętności lingwistycznych. Sprawy mają się podobnie w przypadku programistów ze specjalizacją architektura oraz zarządzanie projektem.

Nie inaczej jest również w kategorii Doradztwo/Konsulting, w której 90% ofert pracy z sektora prawo/podatki zawiera wymóg znajomości co najmniej jednego języka obcego. Co ciekawe, pracodawcy z tej kategorii w większości wymagają od kandydatów do pracy znajomości języka obcego, wyjątkiem są ogłoszenia pochodzące z sektora publicznego - tam aż 66% ofert pracy nie zawiera oczekiwania związanego ze znajomością języków obcych.

Czy istnieją kategorie, w których język obcy nie jest istotny dla pracodawcy? Jak wynika z analizy Pracuj.pl, istnieją takie kategorie, w których wymóg znajomości języka obcego nie jest tak oczywisty. Część z nich może być pewnym zaskoczeniem.

W kategorii Zdrowie/Uroda/Rekreacja, aż 96% ofert pracy skierowanych do pracowników aptek nie zawierało wymogu znajomości języka. W przypadku pracowników z sektora Sprzedaży/obsługi klienta, języki obce są praktycznie nie wymagane od zatrudnionych w sieciach handlowych oraz osób pracujących w finansach/bankowości/ubezpieczeniach. W tej kategorii, język obcy jest wymagany najczęściej wobec osób zajmujących się turystyką oraz inżynierią. Co ciekawe, w przypadku inżynierii bardzo duże znaczenie ma znajomość języka niemieckiego. Pracodawcy oczekują jego znajomości w co piątym ogłoszeniu z tej profesji.

Ciekawe dane pochodzą także z kategorii call center w której prawie połowa osób, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie połączeń powinna znać inny niż rodzimy język, ale już w niemal 74% ofert skierowanych do pracowników odpowiedzialnych za połączenia wychodzące, tego wymogu nie ma.

fot. anoyo - Fotolia.com

Jakie języki sprawdzą się w pracy?

Jak wskazują dane Pracuj.pl, najczęściej poszukiwaną kombinacją języków jest znajomość angielskiego i niemieckiego.


2. Gdzie decyduje nie tylko znajomość języka, ale także jego poziom?


Jak wskazują dane Pracuj.pl, wielu pracodawców oczekuje konkretnego poziomu znajomości języka - istnieją takie kategorie, w których pracownik musi wykazać się przynajmniej średniozaawansowanym stopniem znajomości języka obcego. Są to przede wszystkim pracownicy z obszarów: doradztwo/konsulting (specjalizują się w biznesie i strategii - prawie 70%), IT/Telekomunikacja (63%) czy Finanse/Podatki (60%). Także w kategorii Public Relations oraz IT - Rozwój oprogramowania ze specjalnością zarządzanie projektem czy IT - Administracja w sferze zarządzania usługami ponad połowa ofert zawiera wymóg znajomości języka obcego na wyższym niż podstawowy poziomie. Kolejną kategorią, w której znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym jest dla pracodawców ważna, jest lotnictwo. W tym przypadku, wymóg większej niż podstawowa znajomości języka obcego pojawia się w 56,5% ofert.
Nie zawsze i nie w każdej specjalizacji należy spełniać warunek biegłej znajomości języka obcego. Często znajomość na poziomie komunikatywnym jest wystarczająca – szczególnie, gdy nasze obowiązki nie są związane bezpośrednio z językiem, a wręcz używamy go okazjonalnie. Mimo, że znajomość angielskiego czy niemieckiego jest często przepustką do znalezienia dobrej pracy, w CV zawsze warto opisywać stan faktyczny naszej wiedzy. Jeśli w ogłoszeniu wymagają biegłej znajomości języka, a my porozumiewamy się na poziomie komunikatywnym – nie koloryzujmy, ponieważ pracodawca sprawdzi to już podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania rekrutacyjnego – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition Manager w Grupie Pracuj.

Najmniejsze zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka obcego na poziomie minimum średniozaawansowanym odnotowuje się w kategorii obsługa klienta – kasjerzy oraz praca fizyczna - pracownicy magazynowi oraz pracownicy budowlani. We wszystkich przypadkach liczba ogłoszeń była nie większa niż 1%.

W jakich kategoriach pojawia się wymóg znajomości języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym?

3. Jeśli duet języków, to jaki najlepiej sprawdza się na rynku pracy?


Część pracodawców oczekuje znajomości więcej niż jednego języka obcego. Jak wskazują dane Pracuj.pl, najczęściej poszukiwaną kombinacją języków jest znajomość angielskiego i niemieckiego, na drugim miejscu znajduje się kombinacja angielski i francuski, a na trzecim – francuski i niemiecki.

W pewnych kategoriach, znajomość dwóch języków obcych jest wymagana w większym stopniu – jak na przykład w spedycji czy zakupach. W przypadku tych kategorii, pracownicy w dużej mierze mają na co dzień do czynienia z kontrahentami z zagranicy, a znajomość większej liczby języków obcych zwiększa komfort ich pracy.

Co ciekawe, w danych Pracuj.pl zaobserwować można także konkretne specjalności w których znajomość co najmniej dwóch języków obcych staje się atutem. Dotyczy to przede wszystkim konsultantów do spraw wdrożeń ERP, inżynierów sprzedaży czy specjalistów hotelarstwa i turystyki.

4. W jakich regionach najbardziej liczy się znajomość języków obcych?


Czy region ma wpływ na to, czy pracodawcy oczekują od potencjalnego kandydata znajomości języka? Czy istnieją regiony, w których oczekuję się nie tylko języka angielskiego? Dane Pracuj.pl pozwalają odnaleźć pewne prawidłowości.

Jak wskazuje analiza Pracuj.pl, pracodawcy poszukują specjalistów ze znajomością języków obcych we wszystkich województwach. W części z nich, wymóg taki pojawia się w ponad 60% ofert, w innych w zaledwie 1/3 ogłoszeń. Językiem najczęściej poszukiwanym przez pracodawców ze wszystkich województw jest język angielski - w przypadku kategorii, w których język ten jest szczególnie wymagany - pojawił się on w ponad 80% ofert pracy. Potwierdzają to również badania firmy Kantar TNS Znajomość języków obcych, które wskazują, że język ten jest najbardziej powszechnym w Polsce językiem obcym. Według badania CBOS, zna go ponad 80% uczniów i studentów oraz ok. 70% osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców największych miast. W wielu województwach pracodawcy oczekują znajomości tego języka na wyższym, niż podstawowy poziomie - co trzecie ogłoszenie z województwa małopolskiego oraz mazowieckiego zawiera wymóg znajomości języka angielskiego na poziomie minimum średnio-zaawansowanym. Taki wymóg zawiera również co czwarte ogłoszenie z województwa dolnośląskiego oraz co piąte z województwa łódzkiego oraz pomorskiego.

Na drugim miejscu pod względem zapotrzebowania pracodawców uplasował się język niemiecki. Znając ten język warto szukać pracy zwłaszcza w województwie małopolskim, w którym w jednej na dwadzieścia ofert pracy, pracodawcy oczekują znajomości tego języka na poziomie minimum średniozaawansowanym. W Małopolsce obserwuje się również największy odsetek ogłoszeń, w których pracodawcy poszukują osób ze znajomością języka francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego.

Analiza zapotrzebowania na kombinację języków w poszczególnych regionach, wskazuje, że największe zapotrzebowanie na drugi język pojawia się w regionach, które mają wieloletnią tradycję współpracy z naszymi sąsiadami zza zachodniej granicy. Są to województwa: dolnośląskie (13,8%), opolskie (13,2%) oraz wielkopolskie (12,2%).

Województwo małopolskie jest z kolei liderem pod względem liczby ogłoszeń w których pojawia się wymóg znajomości dwóch języków na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (7,2%, najbardziej powszechna kombinacja angielski-niemiecki). To prawie dwa razy więcej, niż w województwie mazowieckim (4%).

5. Czy znajomość języków obcych przekłada się na wysokość zarobków?


Znajomość języka obcego wpływa pozytywnie na wysokość pensji w każdym obszarze zawodowym. W niektórych obszarach, pracownicy, którzy biegle posługują się językiem obcym, mogą liczyć nawet na 35% większe zarobki, w porównaniu z pracownikami ze słabszą znajomością języka. Doskonale obrazuje to sytuacja Architektów IT czy pracowników zajmującym się szeroko rozumianym bezpieczeństwem IT, gdzie wynagrodzenie może być wyższe nawet o jedną trzecią.

Specjaliści ds. sprzedaży współpracujący z kluczowymi klientami w sferze IT/Telekomunikacja, swobodnie posługujący się językiem obcym, mogą liczyć przeciętnie na około 27% większe zarobki, w porównaniu z pracownikami ze słabszą znajomością języka. Analogicznie, w przypadku Key Account Managerów z sektora Motoryzacja/Transport, przeciętna różnica w zarobkach wynosi 20%. Również prawnik po aplikacji czy księgowa mogą zarobić prawie 25% więcej, umiejętnie posługując się językiem obcym.
Ciekawe wnioski otrzymujemy z analizy wynagrodzeń kierowców. W tej grupie zawodowej, osoby używające w pracy języka obcego, zarabiają przeciętnie aż o 36% więcej niż ci, którzy języka nie używają. Wynika to z faktu, że w tym sektorze, języka obcego używają głównie kierowcy wykonujący pracę w transporcie międzynarodowym, która jest znaczenie lepiej płatna niż praca wykonywana na terenie Polski – mówi Artur Kobyliński, ekspert ds. wynagrodzeń w Grupie Pracuj.

6. Podsumowując


  • Zakupy (87%), IT Administracja (83%) oraz Public Relations (83%) to kategorie, w których język obcy jest najbardziej pożądany. Język obcy nie jest wymagany głównie w kategoriach Zdrowie/uroda/rekreacja (75%), Sprzedaż/Obsługa klienta (65%) oraz sektor publiczny (63%).
  • Transport/spedycja oraz doradztwo/konsulting, w których znajomość kombinacji języka angielskiego i niemieckiego jest największym atutem. Jak wskazuje analiza Pracuj.pl, pracodawcy poszukują pracowników ze znajomością języków obcych we wszystkich województwach.
  • Największe zapotrzebowanie pochodzi z województw mazowieckiego (63%), małopolskiego (62%) oraz dolnośląskiego (55%).
  • Językiem najczęściej poszukiwanym przez pracodawców ze wszystkich województw jest język angielski, na drugi miejscu uplasował się język niemiecki.
  • Największe zapotrzebowanie na drugi język pojawia się w regionach, które mają wieloletnią tradycję współpracy z naszymi sąsiadami zza zachodniej granicy. Są to województwa: dolnośląskie (13,8%), opolskie (13,2%) oraz wielkopolskie (12,2%).
  • Język angielski na poziomie minimum średniozaawansowanym wymagany jest najczęściej w województwach małopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i pomorskim, w kategoriach: Doradztwo/Konsulting (60%), Public Relations (56,6%) oraz Zakupy (48,3%).
  • Najczęściej poszukiwaną przez pracodawców kombinacją języków jest połączenie znajomości języka angielskiego z językiem niemieckim. Takie oczekiwanie zgłaszają najczęściej pracodawcy z województwa dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego.
  • Znajomość języków obcych wpływa na wysokość pensji - w niektórych kategoriach, pracownicy ze znajomością języka na poziomie minimum średniozaawansowanym mogą liczyć średnio nawet na około 25% większe zarobki, niż osoby posługujące się językiem obcym na niskim poziomie.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: