eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zaliczka na poczet wynagrodzenia
 • Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  Obowiązki płatnika przy delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

  13:15 16.10.2017

  ... stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. Ustęp 3 art. 15 UPO, ogranicza wyjątek od opodatkowania na terytorium Państwa zamieszkania, stanowiąc, że postanowienia ustępu 2 nie mają zastosowania do wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, zwaną w tym ustępie „pracownikiem”, oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Przejęcie pracowników a odpowiedzialność i obowiązki płatnika

  Przejęcie pracowników a odpowiedzialność i obowiązki płatnika

  12:53 25.01.2016

  ... również obowiązku wykazywania za ten okres w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) ani zaliczek na podatek dochodowy, ani też potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) sporządza za ten okres firma przejmująca ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Przekroczenie limitu wymiaru składek ZUS od wynagrodzenia

  Przekroczenie limitu wymiaru składek ZUS od wynagrodzenia

  13:50 19.11.2014

  ... z późn. zm.) mówi bowiem, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, wypłata wynagrodzeń, umowa zlecenie, umowa o pracę
 • Oddelegowanie do pracy za granicą a zaliczka na podatek

  Oddelegowanie do pracy za granicą a zaliczka na podatek

  12:41 25.10.2013

  ... że jakiekolwiek dodatkowe okoliczności będą wskazywały na odmienną interpretację). Tutaj bowiem znajdować się będzie centrum jego interesów gospodarczych w związku z czym nie utraci swojej dotychczasowej rezydencji podatkowej. Jak stanowi art. 15 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Praca obcokrajowca bez podatku dochodowego w Polsce?

  Praca obcokrajowca bez podatku dochodowego w Polsce?

  13:40 03.09.2013

  ... spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Sankcje za brak zaliczki na podatek dochodowy pracownika

  Sankcje za brak zaliczki na podatek dochodowy pracownika

  12:45 01.07.2013

  ... podatku dochodowego od wynagrodzeń nie wpłaci pobranego od pensji pracownika podatku na czas, podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze ... zarobkowe. Stawka dzienna nie może jednak być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Oznacza to, że w 2013 roku najniższa ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Zaliczka na podatek od zaległego wynagrodzenia

  Zaliczka na podatek od zaległego wynagrodzenia

  13:40 15.05.2013

  ... obowiązany jest do obliczenia i poboru w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od przychodów pracowników uzyskanych ze stosunku służbowego. Moment powstania przychodu u pracownika bowiem nie zależy od charakteru wypłacanego wynagrodzenia (bieżące czy zaległe). Zaliczka od sumy wynagrodzeń Postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Brak zaliczki na podatek: obowiązki płatnika

  Brak zaliczki na podatek: obowiązki płatnika

  13:01 05.09.2012

  ... na podatek, ograniczeniu uległa zarówno wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania jak i wysokość tej składki do odliczenia. Sama zaliczka na podatek dochodowy w ostatecznym rozrachunku natomiast nie wystąpiła, w związku z czym płatnik zarówno nie pobiera w tym celu żadnej kwoty z wynagrodzenia pracownika, jak też nie przekazuje jej na ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Oddelegowanie pracownika: zaliczka na podatek

  Oddelegowanie pracownika: zaliczka na podatek

  13:14 18.04.2012

  ... ich poniesienia. Jednak odnośnie do kosztów na wynagrodzenia pracownicze istnieją szczególne uregulowania podatkowe, z których wynika, że wynagrodzenia wypłacane ze stosunku pracy stanowią ... zapłacony za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w Polsce (do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Zatrudnienie pracownika: zaliczka na podatek dochodowy

  Zatrudnienie pracownika: zaliczka na podatek dochodowy

  08:31 25.02.2012

  ... , to znaczy 85 528 zł. Od następnego miesiąca po przekroczeniu wartości granicznej, płatnik podatku zobowiązany jest ustalać wysokość zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika w oparciu o stawkę równą 32%. Samotni rodzice albo małżonkowie mogą 18% Oczywiście od zaprezentowanej powyżej zasady istnieją pewne ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę

 

1 2

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: