eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  11:31 27.06.2022

  ... . Na likwidatorach spoczywają także takie zadania jak rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie ich i siebie (w przypadku spółek: jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych z o.o.) jako płatnika z ZUS, wyrejestrowanie kasy fiskalnej, czy przechowywanie dokumentów zlikwidowanej firmy. Dokumentację należy przechowywać zasadniczo ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka handlowa, spółki handlowe, spółki kapitałowe
 • Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zus

  Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zus

  08:34 15.06.2022 PORADA

  Dzień dobry, wyrejestrowałem się z ubezpieczeń z powodu zmiany kodu ubezpieczenia, jak mam się ponownie zarejestrować? Czy muszę to zrobić przez cdeig? WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne, zgłoszenie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, składki ZUS
 • ZUS zgłoszenie przejścia z "ulgi na start" na "mały ZUS"

  ZUS zgłoszenie przejścia z "ulgi na start" na "mały ZUS"

  00:36 05.12.2021 PORADA

  Od 1 maja 2021 prowadzę działalność ryczałtową. Przez 6 miesięcy byłam objęta w ZUSie "ulgą na start". Od 1 listopada przechodzę na "Mały ZUS". Składkę w nowej wysokości zapłacę za listopad do 10 grudnia. Zapomniałam zgłosić zmiany na deklaracji ZUS ZWUA i ZUS ZUA w ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na start, składki ZUS dla przedsiębiorców, niski ZUS, preferencyjne składki ZUS
 • ZZP A1

  ZZP A1

  10:25 16.10.2018 PORADA

  Dzień dobry, od ok. 11 lat prowadzę w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. W październiku 2017 wyjechałem do Holandii na umowę agencyjną przez holenderską agencję. Od stycznia 2018 walczę z ZUS-em o wykreślenie mnie jako płatnika składek z tytułu prowadzonej ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS A1, podatek VAT, podatnik VAT, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • L4 praca na etacie i umowa zlecenie

  L4 praca na etacie i umowa zlecenie

  06:48 01.10.2018 PORADA

  Witam, proszę o poradę, ponieważ w ZUS otrzymałam dwie różne odpowiedzi. Od 25.10.2018 jestem na zwolnieniu z powodu ciąży u swojego "etatowego" pracodawcy. Dodatkowo dorabiałam sobie za umowe zlecenie u innego pracodawcy. Umowa była zawierana zawsze od 1 do ostatniego dnia miesiąca ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, L4 w ciąży, praca na etat, umowa zlecenia
 • Wygaśnięcie umowy w związku z art. 23

  Wygaśnięcie umowy w związku z art. 23

  09:56 24.10.2017 PORADA

  Dzień dobry, w październiku 2017 roku zmarł pracodawca prowadzący prywatne przedszkole i zatrudniający 3 pracowników. Do zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej miał dopisaną osobę pełniącą funkcję zastępcy dyrektora oraz będącą również drugą osobą ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, śmierć pracodawcy, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, świadectwo pracy
 • Umowa zlecenie w dwóch miejscach a L4 w ciąży

  Umowa zlecenie w dwóch miejscach a L4 w ciąży

  11:15 04.09.2017 PORADA

  Witam, z dniem 28.07 zostałam wyrejestrowana z ZUS-u u jednego pracodawcy po ustaniu zatrudnienia na umowie zlecenie. A u drugiego rozwiązanie umowy zlecenie nastąpiło z dniem 28.08. od dnia 25.07 przebywam na L4 z powodu ciąży. Mimo, iż nie pracowałam w żadnym zakładzie ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: L4 w ciąży, ciąża, zasiłek chorobowy, wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Zwolnienie pracownika na wychowawczym

  Zwolnienie pracownika na wychowawczym

  21:25 18.07.2017 PORADA

  Witam, czy można zwolnić pracownika i wyrejestrować go z ubezpieczeń w momencie gdy przebywa na urlopie wychowawczym? Czy można w tym przypadku przepisać firmę na inna osobę lub też zawiesić czy zlikwidować działalność gospodarczą ? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z pracy, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, urlop wychowawczy, przepisanie działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie zdrowotne u męża w pracy a rejestracja w urzędzie pracy

  Ubezpieczenie zdrowotne u męża w pracy a rejestracja w urzędzie pracy

  18:48 24.05.2017 PORADA

  Witam, obecnie nie pracuję. Maz dopisał mnie do swojego ubezpieczenia w pracy. Wcześniej pracowałam ponad rok w jednej pracy, więc należałby mi się zasiłek. Chcę niebawem zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Ale mam pytanie czy mąż musi mnie wyrejestrować z ubezpieczenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, rejestracja w urzędzie pracy
 • Praca za granicą a ZUS w Polsce

  Praca za granicą a ZUS w Polsce

  10:55 09.05.2017 PORADA

  Jeśli mąż podjął pracę za granicą i tam ma umowę i ubezpieczenie tzw. na wszelki wypadek tylko opłacane, a jest wpisany do mojego ubezpieczenia na ZUS, to czy muszę go wyrejestrowywać? Wtedy jak przyjedzie do Polski nie ma żadnego ubezpieczenia. Jakie są możliwości? WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, dochody z zagranicy, mąż, współmałżonek
 • Wyrejestrowanie dziecka po obronie pracy magisterskiej

  Wyrejestrowanie dziecka po obronie pracy magisterskiej

  22:12 24.11.2016 PORADA

  Mam pytanie. Dniem 21.11.2016 zakończyłem naukę, ponieważ obroniłem pracę magisterską (t.j złożyłem pracę dyplomową). Czy rodzic (prowadzący działalność gospodarczą) musi mnie wyrejestrować z ZUS, ma na to obowiązek obligatoryjny? W jakim terminie ma tego dokonać? Proszę ... WIĘCEJ

  Tematy: obrona pracy magisterskiej, zakończenie nauki, działalność gospodarcza, student
 • Wyrejestrowanie pracownika zgłoszonego z błędną datą zatrudnienia

  Wyrejestrowanie pracownika zgłoszonego z błędną datą zatrudnienia

  00:20 17.12.2012

  ... O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (zdrowotnego) zawierającego prawidłowe dane. Zatem, najpierw należy złożyć druk ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZWUA, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, wyrejestrowanie ubezpieczonego, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Korekta daty wyrejestrowania z ZUS osoby współpracującej

  Korekta daty wyrejestrowania z ZUS osoby współpracującej

  00:20 25.10.2012

  ... : najpierw celem wyjaśnień, a teraz mam złożyć korektę ZWUA. Z jaką datą należało dokonać wyrejestrowania? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji wyrejestrowanie z ubezpieczeń z tytułu współpracy powinno nastąpić z dniem 1 października 2006 r. Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu podlega osoba współpracująca z osobą prowadzącą ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrejestrowanie ubezpieczonego, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, wyrejestrowanie pracownika, ubezpieczenia społeczne
 • Praca w Wielkiej Brytanii a kod wyrejestrowania z ZUS

  Praca w Wielkiej Brytanii a kod wyrejestrowania z ZUS

  00:30 18.07.2012

  ... świadcząca równolegle pracę najemną w Wielkiej Brytanii podlega w zakresie zabezpieczenia społecznego ustawodawstwu Wielkiej Brytanii. W sytuacji zbiegu tych dwóch tytułów ubezpieczeń społecznych, pierwszeństwo i decydujące znaczenie w jego rozstrzygnięciu, prawo europejskie przypisuje bowiem pracy najemnej. W związku z tym, że taka osoba nie ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrejestrowanie ubezpieczonego, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, kod wyrejestrowania, ubezpieczenia społeczne
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

  13:42 29.03.2012

  ... wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, powinna być z nich wyrejestrowana. W przypadku pracowników obowiązek ich wyrejestrowania spoczywa na pracodawcy (płatniku składek). W celu wyrejestrowania byłego pracownika z ubezpieczeń pracodawca wypełnia druk ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń, podając w nim dane ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrejestrowanie z ubezpieczeń, ZUS ZWUA, rozwiązanie umowy o pracę, kody tytułów ubezpieczeń
 • Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

  Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

  13:30 24.01.2012

  ... że zleceniodawca musi wyrejestrować zleceniobiorczynię z dotychczasowych ubezpieczeń z dniem 1 stycznia 2013 r. na formularzu ZUS ZWUA, a następnie zgłosić ją do wszystkich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z dniem 1 stycznia 2013 r. Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrejestrowanie z ubezpieczeń, zgłoszenie do ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego a prawo do emerytury

  Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego a prawo do emerytury

  13:48 16.12.2011

  ... małżonka z dniem 1 stycznia 2011 r. W październiku 2011 r. zwróciła się z prośbą o wyrejestrowanie, załączając do wniosku wyrok sądowy przyznający małżonkowi prawo do emerytury ... . Oznacza to, że małżonek nie mógł posiadać własnego tytułu do ubezpieczeń. Uwaga! Pewna wątpliwość co do prawidłowości tego zgłoszenia powstaje w świetle informacji ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, prawo do emerytury, ubezpieczenie zdrowotne
 • Śmierć pracownika a wyrejestrowanie z ubezpieczeń

  Śmierć pracownika a wyrejestrowanie z ubezpieczeń

  12:48 12.12.2011

  ... od dnia zgonu (wygaśnięcia stosunku pracy) formularz ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń, zaznaczając w bloku I pole 01. Natomiast w bloku IV, w polu 03, należy wpisać jako kod przyczyny wyrejestrowania cyfrę 500, oznaczającą zgon osoby ubezpieczonej, a w polu 02 (wyrejestrowanie z ubezpieczeń od dnia…) datę 15 października. Podstawa prawna: art ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, wyrejestrowanie ubezpieczonego
 • Zmiany w zgłoszeniu do ubezpieczeń

  Zmiany w zgłoszeniu do ubezpieczeń

  13:06 14.09.2011

  ... ZUS składki osoby mającej przyznaną rentę, czy od podstawy 2.015,40 zł? Odpowiedź: Płatnik składek jest zobowiązany do zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach wykazanych w zgłoszeniu osoby ubezpieczonej. W przypadku zmiany kodu tytułu ubezpieczenia informację ta przekazuje się poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie do ubezpieczeń, kod tytułu ubezpieczenia, wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń a okres wypowiedzenia

  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń a okres wypowiedzenia

  00:20 14.07.2011

  ... wygasł tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Służy do tego druk ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Przy wypełnianiu dokumentu ZUS ZWUA należy pamiętać, że wyrejestrowanie następuje z podanego kodu tytułu ubezpieczenia, niezależnie od podanego w zgłoszeniu schematu podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczeń. Podstawa prawna: art ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, ZUS ZWUA, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, rozwiązanie umowy o pracę

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: