eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki handlowe
 • Wyrok TSUE. Przedsiębiorcy mogą domagać się ograniczenia publicznego dostępu do informacji o swoich beneficjentach

  Wyrok TSUE. Przedsiębiorcy mogą domagać się ograniczenia publicznego dostępu do informacji o swoich beneficjentach

  10:26 16.12.2022

  W celu walki z praniem pieniędzy działający na terytorium UE przedsiębiorcy są zobowiązani do ujawniania w publicznym rejestrze informacji na swój temat, jak również do ujawniania danych identyfikacyjnych swoich beneficjentów rzeczywistych. Najnowszy wyrok TSUE z 22 listopada 2022 r. stwierdza, że przepis umożliwiający każdej osobie uzyskanie ... WIĘCEJ

  Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, beneficjent rzeczywisty, spółki, spółki handlowe
 • Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  Nowe prawo holdingowe weszło w życie

  10:52 21.10.2022

  ... , żeby umożliwić spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą spółek – obok wiążących poleceń – wprowadzono także: prawo dostępu do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych; prawo rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek, chyba ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  Nowelizacja prawa spółek handlowych: nowe prawo holdingowe (koncernowe)

  14:16 22.08.2022

  ... prawa holdingowego. Ustalenie czy danej grupy spółek dotyczą dotychczasowe przepisy KSH, czy nowe regulacje prawa holdingowego, a więc czy spółki spełniają definicję spółki dominującej, spółki od niej zależnej, czy z nią powiązanej, może nastręczać przedsiębiorcom trudności, a koszty analiz prawnych i innych niezbędnych dla wdrożenia w grupie ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, KSH, grupa kapitałowa, holding
 • Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

  11:31 27.06.2022

  ... przez sąd. Likwidacja spółki handlowej W przypadku rozwiązania spółki, w tym również z powodu wystąpienia z niej wspólnika, należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Rozwiązanie spółki następuje wskutek: wystąpienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki (np. osiągnięcie celu ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, spółka handlowa, spółki handlowe, spółki kapitałowe
 • Spółka handlowa a przetwarzanie danych osobowych

  Spółka handlowa a przetwarzanie danych osobowych

  00:20 24.02.2020

  Spółki handlowe, czyli wszelkie spółki określone kodeksem spółek handlowych, są administratorami danych osobowych. Jako przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, współpracowników czy pracowników na zasadach ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka handlowa, spółki handlowe, przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych
 • Zwolnienie spółki handlowej z kosztów sądowych będzie trudniejsze

  Zwolnienie spółki handlowej z kosztów sądowych będzie trudniejsze

  10:48 01.08.2019

  ... skupia się wokół kwestii zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych spółek handlowych, a co za tym idzie: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Jednak przepis art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych został zmieniony ustawą ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, koszty sądowe, spółki handlowe, zwolnienie z kosztów sądowych
 • Za co najczęściej nie płacą polskie firmy?

  Za co najczęściej nie płacą polskie firmy?

  12:13 26.09.2016

  ... telekomunikacyjna pokazuje jednak, że część przedsiębiorców, ze względu na relacje handlowe, wciąż ma opory aby skorzystać z wpisu dłużnika do BIG, ale wraz z ... Mazowsza z łącznym obciążeniem przekraczającym 26 mln zł. Następne w kolejności są spółki ulokowane na Śląsku i w Wielkopolsce. Firma z rekordowym długiem za telefon pochodzi jednak z Pomorza ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr dłużników, zadłużenie firm, spółki handlowe, lista dłużników
 • 3 sposoby na przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

  3 sposoby na przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

  10:52 21.04.2016

  ... ulg przekształcenie gwarantuje ich automatyczne przejście na przekształconą spółkę. Zazwyczaj podobnie jest przy aporcie jednoosobowej firmy do spółki (trzecia opcja transformacji). Z kolei w wyniku podpisania umowy nowej spółki konieczne będzie ponowne przejście przez procedury przyznawania takich koncesji czy zezwoleń, czyli w skrócie bieganie po ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., zmiana formy prawnej, forma prawna działalności gospodarczej
 • Spółki handlowe, prokura i rejestr przedsiębiorców - zmiany

  Spółki handlowe, prokura i rejestr przedsiębiorców - zmiany

  12:33 24.02.2015

  ... została udzielona do protokołu z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Biorąc pod uwagę, że np. z powołaniem do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się odpowiedzialność (np. za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja względem spółki okaże się bezskuteczna) a dane wpisane do rejestru są objęte domniemaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki handlowe, wpis do rejestru, rejestr przedsiębiorców, rejestracja firmy
 • Samodzielna reprezentacja spółki przez wspólnika

  Samodzielna reprezentacja spółki przez wspólnika

  00:05 24.10.2012

  ... ze wspólników ma zatem prawo samodzielnie podpisać umowę w imieniu spółki lub w innych sposób nabyć dla spółki majątek albo zaciągnąć zobowiązanie. W wyjątkowych przypadkach prawo do reprezentowania spółki przez danego wspólnika można wyłączyć – poprzez odpowiedni zapis w umowie spółki lub orzeczenie sądu (art. 30 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki handlowe, kodeks spółek handlowych, wspólnicy spółki, spółka komandytowa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: