eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Czy mąż może Wielkiej Brytanii podpiąć rodzinę do swojego ubezpieczenia, która jest w Polsce?

  Czy mąż może Wielkiej Brytanii podpiąć rodzinę do swojego ubezpieczenia, która jest w Polsce?

  19:11 05.05.2022 PORADA

  Witam Mąż pracuje w Wielkiej Brytanii. Czy może mnie i troje naszych dzieci podłączyć do swojego ubezpieczenia? My jesteś w Polsce, utrata statusu bezrobotnej w tym utrata ubezpieczenia, nie podjęcie pracy z braku pomocy przy dzieciach. Praca z urzędu proponowana w złych godzinach ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zgłoszenie do ubezpieczeń, współmałżonek
 • ZUS zgłoszenie przejścia z "ulgi na start" na "mały ZUS"

  ZUS zgłoszenie przejścia z "ulgi na start" na "mały ZUS"

  00:36 05.12.2021 PORADA

  Od 1 maja 2021 prowadzę działalność ryczałtową. Przez 6 miesięcy byłam objęta w ZUSie "ulgą na start". Od 1 listopada przechodzę na "Mały ZUS". Składkę w nowej wysokości zapłacę za listopad do 10 grudnia. Zapomniałam zgłosić zmiany na deklaracji ZUS ZWUA i ZUS ZUA w ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na start, składki ZUS dla przedsiębiorców, niski ZUS, preferencyjne składki ZUS
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

  Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

  21:24 12.10.2021 PORADA

  Witam, od dwóch miesięcy, pracuję na umowę zlecenie. Poprosiłam pracodawcę, by zgłosił do ZUS żeby odprowadzono z mojego wynagrodzenia składkę na to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ale cały czas się wymiguje, że niby nie może dodzwonić się do księgowej. Jestem osobą ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie chorobowe, umowa zlecenie
 • Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym

  Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym

  21:08 14.06.2021 PORADA

  Niedawno przeczytałam, że jeśli ktoś nie był ubezpieczony przez jakiś okres, by ubezpieczyć się dobrowolnie, musi wnieść opłatę dodatkową - karę za brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ta sama zasada obowiązuje, jeśli to pracodawca zacznie odprowadzać za mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki ZUS, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • W ZUS ZUA i ZUS ZZA od 16 maja konieczny kod zawodu

  W ZUS ZUA i ZUS ZZA od 16 maja konieczny kod zawodu

  11:43 14.05.2021

  ... Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie. Nowe wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA W formularzu ZUS ZUA - zgłoszenie do ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZZA, ZUS ZUA, zgłoszenie do ubezpieczeń, ZUS
 • ZUS decyzja

  ZUS decyzja

  21:04 05.03.2020 PORADA

  Witam, dostałam pismo z ZUS-u z decyzją, gdzie napisali, że "brak jest podstaw do kwestionowania zasadności zgłoszenia pani do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych...". Co to oznacza dla mnie i co w takiej sytuacji zrobić dalej? WIĘCEJ

  Tematy: decyzja ZUS, ubezpieczenie społeczne, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Porada, składka ZUS

  Porada, składka ZUS

  14:49 30.01.2020 PORADA

  Witam, pracownik był zatrudniony do 19.12.2019 r. Dnia 20.12.2019 zarejestrował się w urzędzie pracy. Dostałam pismo z urzędu, że z systemu ZUS wynika, że był zgłoszony do ubezpieczenia do dnia 31.12.2019. Co mam w tej sytuacji zrobić? Proszę o poradę. WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, zgłoszenie do ubezpieczeń, rejestracja w urzędzie pracy
 • Rejestracja do ubezpieczeń po zakończeniu macierzyńskiego

  Rejestracja do ubezpieczeń po zakończeniu macierzyńskiego

  20:57 09.03.2019 PORADA

  Witam, z żoną przegapiliśmy termin 7 dni zgłoszenia do ubezpieczeń po macierzyńskim. Macierzyński kończył się z dniem 1.02.2019, natomiast wniosek złożyliśmy pod koniec lutego, ze zgłoszeniem do ubezpieczenia od 2.02.2019. Pani w okienku poradziła napisanie pisma z prośbą o ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie do ubezpieczeń, urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński jakie dokumenty dostarczyć do ZUS?

  Zasiłek macierzyński jakie dokumenty dostarczyć do ZUS?

  10:07 23.02.2019 PORADA

  Proszę mi powiedzieć  jakie dokumenty należy dostarczyć ZUS, aby otrzymać zasiłek macierzyński? Czy należy dostarczyć je osobiście czy za pośrednictwem pracodawcy? Kiedy takie dokumenty przekazać do ZUS? Jeśli chodzi o ubezpieczenie dziecka w jakim odstępie czasu od narodzin ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, zasady przyznawania zasiłków, ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Czy dostanę wynagrodzenie za zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

  Czy dostanę wynagrodzenie za zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

  18:04 19.02.2019 PORADA

  W styczniu byłam na zwolnieniu lekarskim na chore dzieci. Jednak, żeby dostać za ten okres wynagrodzenie musiałam złożyć u pracodawcy druk Z-15A, w którym należy podać informacje, na które dziecko było udzielone zwolnienie. Aby to ustalić zarejestrowałam się na ePUAP i okazało ... WIĘCEJ

  Tematy: opieka nad dzieckiem, choroba dziecka, zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku
 • Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

  Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

  21:12 15.01.2019 PORADA

  Jednoosobowa działalność gospodarcza. Składki za wrzesień opłaciłam po terminie i nie uzyskałam zgody na opłacenie składek po terminie. W związku z tym za sam wrzesień, czyli dokładnie za 30 dni jestem wykluczona z ubezpieczeń. Właśnie otrzymałam pismo, że od 1 października ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, przerwa w ubezpieczeniu, ubezpieczenie chorobowe, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  00:20 08.01.2018

  ... wszystkich składek społecznych, a także składki zdrowotnej. Obowiązki te regulują ustawy, odpowiednio ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zgłoszenie do ubezpieczeń następuje pierwszego dnia podjętego zatrudnienia i ustaje od dnia następnego po ostatnim dniu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składki ZUS, składki na ZUS, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Zatrudnienie małżonka na umowę zlecenie

  Zatrudnienie małżonka na umowę zlecenie

  00:14 06.06.2014

  ... , i taka osoba podlega do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jako zleceniobiorca. Obowiązkowymi dla niej składkami będą zatem składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, zgodnie z art.6 ust.1 pkt.5 oraz art.12 ust.1 ustawy. W kwestii ubezpieczeń społecznych o statusie osoby współpracującej ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie współmałżonka, zatrudnianie rodziny, zatrudnienie w firmie członka rodziny, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Zatrudnienie małżonka w swojej firmie

  Zatrudnienie małżonka w swojej firmie

  00:20 21.06.2013

  ... za osobę współpracującą. Musi więc zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego i zarejestrowania jako pracownik. Powinna zostać także zawarta pomiędzy nimi umowa o pracę lub umowa zlecenia, jeśli dotychczas takiej nie było. Niezgłoszenie małżonka do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych może mieć bardzo poważne konsekwencje ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie współmałżonka, zatrudnianie rodziny, firma rodzinna, zatrudnienie w firmie członka rodziny
 • Nagroda roczna dla byłego pracownika a ZUS ZWUA

  Nagroda roczna dla byłego pracownika a ZUS ZWUA

  10:00 21.01.2013

  ... prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZWUA, wyrejestrowanie pracownika, zgłoszenie do ubezpieczeń, korekta dokumentów rozliczeniowych zus
 • Wyrejestrowanie pracownika zgłoszonego z błędną datą zatrudnienia

  Wyrejestrowanie pracownika zgłoszonego z błędną datą zatrudnienia

  00:20 17.12.2012

  ... w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (zdrowotnego) zawierającego prawidłowe dane. Pytanie: Jak skorygować zgłoszenie ZUS ZZA ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZWUA, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, wyrejestrowanie ubezpieczonego, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Liczba ubezpieczonych bez osób na urlopach wychowawczych

  Liczba ubezpieczonych bez osób na urlopach wychowawczych

  00:10 19.11.2012

  ... ta jest mniejsza, obowiązek naliczania i wypłaty zasiłków przejmuje ZUS. W przypadku płatnika składek, który na dzień 30 listopada nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, liczbę ubezpieczonych ustala się na pierwszy miesiąc, w którym dokonał zgłoszenia. W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się: pracowników (w tym uczniów), osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: liczba ubezpieczonych, ubezpieczenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Przejęcie firmy: jakie dokumenty do ZUS?

  Przejęcie firmy: jakie dokumenty do ZUS?

  00:19 12.10.2012

  ... rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego składając formularz ZUS ZCNA. Natomiast podmiot przejmujący powinien sporządzić i przekazać do ZUS: zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, od daty przejęcia, zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego formularz ZUS ZCNA członków rodziny tych pracowników. Uwaga W przypadku przejmowania części ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie firmy, przejęcie zakładu pracy, płatnik składek, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Rolnik zatrudniający pracownika: składki ZUS

  Rolnik zatrudniający pracownika: składki ZUS

  00:20 28.09.2012

  ... zm.). Zgłoszenie następuje przez złożenie formularza ZUS ZFA. Należy oczywiście zgłosić zatrudnioną osobę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie następuje przez złożenie w ZUS w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli nawiązania stosunku pracy, formularza ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, zgłoszenie do ubezpieczeń, składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
 • Kod oddziału NFZ na formularzu ZUA

  Kod oddziału NFZ na formularzu ZUA

  12:53 22.02.2012

  ... osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, czyli 07R - Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Adres firmy nie ma tu znaczenia. Każda osoba, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, podlega obowiązkowi zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Powinność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie do ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS ZUA, ZUS

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: