eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży

  Odstąpienie od umowy sprzedaży

  13:08 30.03.2011

  ... są grunty, budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym oraz lokale stanowiące odrębną własność. Natomiast wszystkie inne przedmioty materialne są rzeczami ruchomymi. Umowa lub oświadczenie drugiej strony to formy dobrowolnego zwrotu nieruchomości. W praktyce kontrahent w większości przypadków nie jest takim rozwiązaniem zainteresowany i nie wyraża ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa sprzedaży, odstąpienie od umowy sprzedaży, odstąpienie od umowy, umowy
 • Zawarcie umowy: oferta w formie elektronicznej

  Zawarcie umowy: oferta w formie elektronicznej

  12:01 28.02.2011

  ... z treści lub z okoliczności wynika, że oświadczenie o przyjęciu oferty wysłano w czasie właściwym, umowa dojdzie do skutku. Los umowy leży więc w rękach oferenta. Inaczej ... we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; językach, w których umowa może być zawarta; kodeksach etycznych, które stosuje i o ich dostępności w ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, umowa, złożenie oferty, negocjacje
 • Zawarcie umowy a zgoda wspólników spółki

  Zawarcie umowy a zgoda wspólników spółki

  13:38 07.12.2010

  ... podobną umowę” w rozumieniu art. 15 § 1 ksh? Zdaniem Sądu jest to „inna podobna umowa”, ponieważ cena sprzedaży została w niej rażąco zaniżona w stosunku do wartości ... właściwego organu spółki jest wymagana wyłącznie przez umowę spółki albo statut, umowa będzie ważna. Może to jednak powodować odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, umowy, umowa, zgromadzenie wspólników
 • Czym jest umowa przedwstępna?

  Czym jest umowa przedwstępna?

  10:08 07.10.2010

  ... przysługuje niezależnie od formy, w jakiej zostanie zawarta umowa przedwstępna. Po drugie, w przypadku, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ... . Wyjaśnić tą kwestię można na przykładzie umowy sprzedaży nieruchomości - jeśli umowa przedwstępna zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, to będzie możliwe żądanie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przedwstępna, umowa, zawarcie umowy, umowa przyrzeczona
 • Czym jest list intencyjny?

  Czym jest list intencyjny?

  11:03 26.08.2010

  ... typowy list intencyjny przyjęty przez adresata od umowy przedwstępnej. Brak jest również wymogu, by w liście intencyjnym określić termin, do którego umowa ma zostać zawarta. Co do zasady, list intencyjny w swojej klasycznej postaci nie powinien być również mylony z ofertą. Nie można jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: list intencyjny, negocjacje, umowa, umowy
 • Zasadne odstąpienie od umowy bez odszkodowania

  Zasadne odstąpienie od umowy bez odszkodowania

  10:21 19.08.2010

  Jeżeli masz uzasadnione powody do odstąpienia od zawartej umowy, Twój kontrahent nie może mówić o poniesieniu szkody w wyniku jej rozwiązania. Takie zakończenie kontraktu jest bowiem zgodne z prawem. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego z firmą usługową. ... WIĘCEJ

  Tematy: odstąpienie od umowy, umowa, kara umowna, rozwiązanie umowy
 • Odstąpienie od umowy a zwrot zadatku

  Odstąpienie od umowy a zwrot zadatku

  10:51 29.07.2010

  ... mogą również zastrzec, że wierzyciel zatrzymuje zadatek także w okolicznościach obiektywnie od dłużnika niezależnych. Przy braku odmiennych uregulowań umowy przedwstępnej, gdy umowa przyrzeczona nie dochodzi do skutku z winy zbywcy, mamy prawo domagać się od niego sumy dwukrotnie wyższej od wręczonego zadatku, bez ... WIĘCEJ

  Tematy: zadatek, umowa przyrzeczona, umowa przedwstępna, umowa
 • Umowa przedwstępna: zadatek czy zaliczka?

  Umowa przedwstępna: zadatek czy zaliczka?

  12:39 11.06.2010

  ... ma na złożeniu w przyszłości przez stronę lub strony odpowiedniego oświadczenia woli oraz podjęciu innych czynności niezbędnych do zwarcia uzgodnionej umowy. Umowa ta określana jest mianem umowy przyrzeczonej, ostatecznej lub stanowczej. W praktyce najczęściej spotykane są przypadki zawierania umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości. Należy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka
 • Czym jest kara umowna?

  Czym jest kara umowna?

  14:00 15.03.2010

  Szkodę, która powstała w wyniku niewłaściwego wykonania lub w ogóle niewykonania umowy, trzeba naprawić. Jej wysokość można uzależnić od konkretnych okoliczności, lub zastrzec, że dłużnik zapłaci karę umowną. Zastosowanie drugiego rozwiązania ma kilka funkcji. Kara umowna zastępuje odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, wysokość kar umownych, wysokość kary umownej, umowa
 • Barter

  Barter

  13:55 29.07.2005

  Umowa, w związku z którą ma miejsce wymiana jednego dobra lub usługi na inną bez udziału środków pieniężnych.WIĘCEJ

  Tematy: barter, umowa

poprzednia  

1 ... 5 6 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: