eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udział w zyskach spółki
 • Przełomowy wyrok NSA: dywidendy a podatek u źródła

  Przełomowy wyrok NSA: dywidendy a podatek u źródła

  11:48 11.08.2023

  ... od osób fizycznych, osoby uzyskujące poza granicami RP przychody (dochody) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z odsetek, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mogą odliczyć od swojego zobowiązania kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć stawki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, dywidenda, przychody z dywidend, podatek od dywidendy
 • Nowy wspólnik a rozliczenie dochodów w spółce osobowej

  Nowy wspólnik a rozliczenie dochodów w spółce osobowej

  13:51 19.07.2021

  ... miał udział Wnioskodawcy w zysku spółki przypadający na ostatni dzień roku obrotowego. Mając powyższe na uwadze, roczny dochód Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej należy określić zgodnie z posiadanym przez Niego prawem do udziału w jej zysku na ostatni dzień roku obrotowego, jeżeli będzie On wspólnikiem spółki w dniu ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej

  Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej

  11:24 18.09.2020

  ... spółki. W konsekwencji oznacza to, że to wspólnicy mają obowiązek odprowadzić podatek od dochodu spółki osobowej. Kwota podatku zależy natomiast od proporcji udziału w zyskach spółki, która określona jest w umowie spółki ... , gdy udział w zysku spółki za cały rok podatkowy wg ostatecznej proporcji będzie wyższy niż zakładany w ciągu tego roku udział ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Spółka osobowa: zmiana udziału w zysku a rozliczenie roczne

  Spółka osobowa: zmiana udziału w zysku a rozliczenie roczne

  13:57 14.05.2019

  ... poszczególni wspólnicy partycypują w zyskach tej spółki. Zatem proporcję, o której mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się w stosunku do przysługującego wspólnikowi udziału w przychodach i kosztach spółki osobowej, przy czym pod pojęciem udziału należy rozumieć udział w zyskach tej spółki. Dodać należy, że zgodnie ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  13:05 06.10.2016

  ... kodeksu uprawnienia dotyczące majątku spółki. W przypadku majątku pierwotnego (założycielskiego) tworzonego z wkładów są to udziały kapitałowe, a w przypadku mienia nabytego przez spółkę w czasie jej istnienia - udział w zysku (E. Maleszyk, Udział kapitałowy w spółce jawnej, PPH 2004, nr 1, s. 45). Udział kapitałowy oznacza określoną wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy gdy zmiana proporcji udziałów w spółce komandytowej

  Podatek dochodowy gdy zmiana proporcji udziałów w spółce komandytowej

  13:20 04.03.2015

  ... zyskach Spółki, powinny być ustalane na podstawie jego udziału w zyskach Spółki obowiązującego przed tą zmianą. Natomiast od momentu zmiany proporcji udziałów w zyskach Spółki, przypadające na Wnioskodawcę przychody i koszty powinien ustalać na podstawie zmienionego (a więc zwiększonego) udziału w zyskach Spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: