eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odsetki podatkowe
 • Zwroty i niedopłaty podatku - co warto wiedzieć?

  Zwroty i niedopłaty podatku - co warto wiedzieć?

  17:12 28.04.2023

  ... również do 2 maja. W przypadku nieopłacenia należności w tym terminie, podatnikowi będą naliczane odsetki, które obecnie wynoszą aż 16,5%. Może się więc okazać, że ... . Dodatkowo w systemie mogą wystąpić błędy, takie jak nieprawidłowo zastosowane ulgi podatkowe lub ich pominięcie. Przykładowo, jeśli podatnikowi w 2022 roku urodziło się dziecko, ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot podatku, nadpłata podatku, zwrot nadpłaconego podatku, niedopłata podatku
 • Nadpłata podatku: kiedy zwrot podatku wraz z odsetkami?

  Nadpłata podatku: kiedy zwrot podatku wraz z odsetkami?

  17:10 25.04.2023

  ... podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji – wówczas odsetki przysługują jedynie od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji. W interesie ... w art. 78 § 3 pkt 1 O.p. Stąd, na mocy ww. regulacji zobligowany był wypłacić spółce odsetki jedynie od dnia wydania przez SKO decyzji uchylającej, czyli od 29 ... WIĘCEJ

  Tematy: nadpłata podatku, zwrot nadpłaconego podatku, kwota podatku, oprocentowanie nadpłaty podatku
 • Zaległości podatkowe w urzędzie skarbowym - co powinieneś o nich wiedzieć?

  Zaległości podatkowe w urzędzie skarbowym - co powinieneś o nich wiedzieć?

  13:29 18.04.2023

  ... , która wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego + 2%, odsetki karne, windykacja długu, nałożenie kary finansowej – grzywny, a nawet zajęcie ... powagą i możliwie jak najwyższym priorytetem spłaty lub wyjaśnienia sytuacji. Organy podatkowe nieustannie usprawniają swoje działanie, więc ewentualne nadzieje dłużnika, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, odsetki od zaległości podatkowych
 • Niedopłata podatku PIT. Z czego wynika i jak ją zapłacić?

  Niedopłata podatku PIT. Z czego wynika i jak ją zapłacić?

  11:51 11.04.2023

  ... się znaczące zmiany, kolejne weszły w życie w lipcu. Równocześnie funkcjonowały trzy systemy podatkowe. To spowodowało wiele kłopotów i wątpliwości w naliczaniu zobowiązań skarbowych. Jeżeli w ... wszystkim można wnioskować w Urzędzie Skarbowym o rozłożenie dopłaty na raty i spłacać odsetki podatkowe. Konieczne jest wyrażenie na to zgody ze strony US. ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe, zeznanie podatkowe, wysokość podatku
 • Podwyżka stóp procentowych to wyższe odsetki podatkowe

  Podwyżka stóp procentowych to wyższe odsetki podatkowe

  09:25 11.04.2022

  ... podatkowe, nieterminowe opłacanie faktur i rachunków czy ujemne saldo na koncie bankowym. Podmiot, który zaczyna naliczać odsetki, nie musi informować o tym innego podmiotu, także dłużnika. Czym są zaległości podatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, odsetki za zwłokę, odsetki ustawowe, odsetki od zaległości podatkowych
 • Jakie podatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

  Jakie podatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

  00:01 02.12.2021

  ... podatkowe i parapodatkowe. Zasadą jest, że obciążenia podatkowe nakładane przez różne przepisy stanowią koszty podatkowe, jeżeli związane są z działalnością gospodarczą i ... a wynika on także z różnego sposobu rozliczania tego podatku przez osoby prawne i fizyczne. Odsetki i kary Podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odsetek z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek CIT
 • Nieefektywna 3-letnia kontrola podatkowa i zwrot podatku bez odsetek

  Nieefektywna 3-letnia kontrola podatkowa i zwrot podatku bez odsetek

  13:25 20.09.2021

  ... nie ma tyle pieniędzy na koncie. Odsetki, które powstały ewidentnie z winy opieszałości urzędników i ze szkodą dla Skarbu Państwa, za którą nawet nie odpowiedzą karnie czy dyscyplinarnie. Odsetki, na które to przecież polscy podatnicy się teraz złożą. W końcu odsetki, które przyszłoby zapłacić spółce, gdyby ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, faktura VAT, faktura, faktury VAT
 • Nowy wspólnik a rozliczenie dochodów w spółce osobowej

  Nowy wspólnik a rozliczenie dochodów w spółce osobowej

  13:51 19.07.2021

  Gdy wielkość udziału w zysku na koniec roku obrotowego spółki ulegnie zmianie w stosunku do wielkości tego udziału przyjętej do obliczania poszczególnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, to dochód za dany rok obrotowy powinno się ustalić zgodnie z wielkością udziału w zysku ustaloną na koniec danego roku obrotowego, a nie zgodnie ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Fiskus musi zwrócić nienależny podatek dochodowy z odsetkami

  Fiskus musi zwrócić nienależny podatek dochodowy z odsetkami

  13:47 10.05.2021

  ... podatnik (art. 78 § 3 pkt 3 lit. b) O.p.). A zdaniem organu w tej sprawie do opóźnienia w wydaniu decyzji stwierdzającej nadpłatę przyczynił się właśnie fiński fundusz. Odsetki powinny być liczone od dnia nienależnego pobrania podatku do dnia jego zwrotu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, analizując cztery wyroki Trybunału ... WIĘCEJ

  Tematy: nadpłata podatku, zaległości podatkowe, kwota podatku, oprocentowanie nadpłaty podatku
 • Zwrot nadpłaty VAT po terminie = odsetki za zwłokę od fiskusa

  Zwrot nadpłaty VAT po terminie = odsetki za zwłokę od fiskusa

  13:42 19.02.2021

  ... , to czy w sytuacji, gdy nadpłata w VAT powstała w wyniku następczego obniżenia należnego VAT (np. w wyniku korekty deklaracji), to dopuszczalne jest, aby odsetki naliczane były dopiero po upływie odpowiedniego terminu przysługującego organowi podatkowemu na przeprowadzenie kontroli zasadności roszczeń dochodzonych przez podatnika? Odpowiedzi na ... WIĘCEJ

  Tematy: nadpłata podatku, zaległości podatkowe, kwota podatku, oprocentowanie nadpłaty podatku
 • Pracodawca nie odprowadzał podatku

  Pracodawca nie odprowadzał podatku

  11:38 04.03.2020 PORADA

  Jestem zatrudniona w jednej firmie 10 lat, bez przerw (oświata). Od września 2019 do lutego 2020 księgowa nie odprowadzała z mojej pensji podatku, bo się pomyliła i zaznaczyła, że mam poniżej 26 lat. Co dalej? Księgowa twierdzi, że niezapłacony podatek odbiorą mi przy rozliczeniu PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki podatkowe, Urząd Skarbowy, rozliczenia podatkowe
 • Dlaczego dostałam wezwanie za wykroczenie z art. 57&1?

  Dlaczego dostałam wezwanie za wykroczenie z art. 57&1?

  13:08 31.07.2018 PORADA

  Dlaczego dostałam wezwanie za wykroczenie z art. 57&1? Płacę podatek VAT-7, czasami po terminie, ale nie z mojej winy, tylko po prostu nie mam wpłat od kontrahentów. Wpłacam należność z odsetkami i jeszcze dostaję wezwanie w charakterze sprawcy wykroczenia skarbowego. Proszę o ... WIĘCEJ

  Tematy: art. 57. KKS, VAT-7, obowiązek podatkowy, zaległości podatkowe
 • Nierozliczony podatek za pracę w Holandii

  Nierozliczony podatek za pracę w Holandii

  16:15 04.05.2018 PORADA

  Witam, w roku 2014 wyjechałem do swojej pierwszej w życiu pracy do Holandii. Pracowałem w niej do końca 2016 roku. W styczniu 2017 roku otrzymałem jeszcze zaległe pieniądze od swojego byłego pracodawcy co dałoby 4 lata otrzymywania dochodu z Holandii. Przez okres ten nie miałem ... WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, praca w Holandii, Holandia, rezydencja podatkowa
 • Zaległy podatek od sprzedaży nieruchomości

  Zaległy podatek od sprzedaży nieruchomości

  12:11 15.04.2018 PORADA

  Witam serdecznie, w 2016 roku sprzedałem nieruchomość odziedziczona w spadku za kwotę 50 tys. złotych. Chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, która obowiązuje przy inwestowaniu pieniędzy w okresie 2 lat nie zgłosiłem dochodu w podatku w roku 2016. Niestety nie udało mi się ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, ulga podatkowa, PIT-37
 • Czynny żal - czy może zostać odrzucony?

  Czynny żal - czy może zostać odrzucony?

  23:27 05.04.2018 PORADA

  Dzień dobry, w tym roku oprócz rozliczenia PIT za 2017 chcę uregulować też zaległy PIT (rozliczenie roczne) za 2016 i 2015. To będzie mój pierwszy PIT i jedynymi przychodami w 2015, 2016 i 2017 są przychody w praw autorskich (PIT-36, dochód pasywny). Za 2015 i 2016 powinienem zapłacić ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, czynny żal, prawa autorskie, PIT-36
 • Zaległości podatkowe. Jak policzyć?

  Zaległości podatkowe. Jak policzyć?

  05:55 25.01.2017 PORADA

  Jak liczy się zaległości podatkowe zakładając następujący przebieg zdarzeń: sprzedaż mieszkania 30 sierpnia 2016 roku przed upływem 5 lat za 200000 zł. Mieszkanie kupione za 130000 w 2014. Kupno nowej nieruchomości - domu  miesiąc później we wrześniu - przeznaczenie na ten cel ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki podatkowe, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedaż mieszkania
 • Jak zrobić korektę PIT-39 za 2013 rok? Jakie odsetki obowiązują za zaległy podatek?

  Jak zrobić korektę PIT-39 za 2013 rok? Jakie odsetki obowiązują za zaległy podatek?

  20:14 03.02.2016 PORADA

  W jaki sposób zrobić korektę do zaznania PIT-39 za 2013 rok w przypadku nieprzeznaczenia pieniędzy na własne cele mieszkaniowe? Czy mogę skorzystać z jakiejś ulgi, zniżki w zapłacie odsetek? Jaki procent odsetek od zaległego podatku mnie obowiązuje? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, korekta deklaracji, korekta zeznania podatkowego, zaległości podatkowe
 • PIT-28. Jak wypełnić?

  PIT-28. Jak wypełnić?

  11:24 26.01.2016 PORADA

  Witam, chciałabym dowiedzieć się, jak wygląda sprawa z PIT-28. Ryczałt opłacałam nieterminowo, ale w tej chwili mam już wszystko uregulowane. Czy odsetki uwzględnia się w PIT-28, druga sprawa to: za maj zaliczkę zapłaciłam w październiku, naliczyłam odsetki z tym, że wpłacając ... WIĘCEJ

  Tematy: jak wypełnić PIT, PIT-28, zaliczka na podatek dochodowy, odsetki
 • Czy muszę zapłacić podatek wraz z odsetkami ze sprzedaży mieszkania?

  Czy muszę zapłacić podatek wraz z odsetkami ze sprzedaży mieszkania?

  10:58 26.01.2016 PORADA

  Sprzedałam mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia i za te pieniądze zamierzałam kupić połowę domu od obecnego męża. Spisaliśmy umowę przedwstępną i w ratach zapłaciłam pieniądze za te pół domu, ale pojawił się problem ponieważ wobec tego domu jest prowadzona sprawa o ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży mieszkania, sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, kupno domu
 • Jak zmniejszyć odsetki podatkowe?

  Jak zmniejszyć odsetki podatkowe?

  14:10 22.11.2015 PORADA

  Witam, w 2013 r. sprzedałem swoją część nieruchomości. Nastąpiło to przed upływem 5 lat od otrzymania spadku. Z tego względu powstała należność podatkowa w wysokości ok. 42 tys. zł. Niestety życie się tak potoczyło, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie nic kupić. Co ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, sprzedaż spadku, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, odsetki podatkowe

 

1 2 ... 10

następnaAdvertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: