eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od dywidendy
 • Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

  Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

  14:16 06.09.2022

  ... Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego instytucję spółki holdingowej. Regulacja opiera się na następujących filarach: pełnym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych oraz zwolnieniu z tego podatku 95% dywidendy wypłacanej spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka holdingowa, holding, spółki zależne, spółka dominująca
 • Zaliczki na PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

  Zaliczki na PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

  12:10 29.07.2022

  ... zaliczek na podatek. Rozumienie przepisów wydawało się więc proste. Skoro celem zmian było objęcie polskich spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, ... opinii nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka, jako płatnik pobierała podatek według stawki 19% od wypłacanych zaliczek na rzecz komplementariusza z tytułu jego udziału w zysku i ... WIĘCEJ

  Tematy: komplementariusz, wspólnik spółki komandytowej, zaliczka na poczet dywidendy, podatek od dywidendy
 • Dywidenda krajowa bez podatku u źródła - kiedy?

  Dywidenda krajowa bez podatku u źródła - kiedy?

  00:03 18.07.2022

  ... r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.641.2021.1.SK, która przedstawia wszystkie niezbędne warunki do zwolnienia krajowej wypłaty dywidendy z podatku. Zasady ogólne Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidendy, podatek od dywidendy, opodatkowanie dywidendy
 • Zaliczka na poczet zysku wypłacona komplementariuszowi spółki komandytowej bez zaliczki na PIT

  Zaliczka na poczet zysku wypłacona komplementariuszowi spółki komandytowej bez zaliczki na PIT

  08:19 21.02.2022

  ... podatek za cały rok Jak dalej wskazał sąd, z regulacji art. 41 ust. 4e ustawy o PIT wynika, że spółki są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a–6e. W związku z tym, aby pobrać podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, wspólnik spółki komandytowej, komplementariusz, zysk spółki
 • Polski Ład: co to jest ukryta dywidenda i podmioty powiązane

  Polski Ład: co to jest ukryta dywidenda i podmioty powiązane

  09:11 13.01.2022

  ... wprowadza do prawa podatkowego pojęcie "ukrytej dywidendy" i regulacje mające na celu zapobieganie ich wypłacaniu. Nowe przepisy mogą dotknąć podmioty, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy, w tym w szczególności w oparciu o system prowizyjny zależny od zysku. Co istotne, w wyniku konsultacji społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: ukryta dywidenda, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Polski Ład: usługi świadczone przez wspólnika nie będą kosztem podatkowym spółki

  Polski Ład: usługi świadczone przez wspólnika nie będą kosztem podatkowym spółki

  13:26 14.09.2021

  ... dywidendy nie zalicza do kosztów podatkowych, a wydatki na usługi zakupione od wspólnika już tak. Polski Ład wprowadzając dodatkowe ograniczenia w tym zakresie skończy de facto z zakupami usług od ... zobowiązanie podatkowe, co nie ma miejsca w przypadku klasycznej wypłaty dywidendy. Należy wskazać, że przepisy Polskiego Ładu nie przewidują ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, faktura VAT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zaliczka na poczet wypłat z zysku spółki komandytowej

  Zaliczka na poczet wypłat z zysku spółki komandytowej

  13:37 18.08.2021

  ... od osób fizycznych w oparciu o wartość podatku należnego od dochodu spółki za dany rok podatkowy może pomniejszać podatek od wypłat uzyskiwanych przez wspólnika z udziału w zyskach spółki za ten rok podatkowy – w okresie do 6 lat od ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  Inwestowanie w prostą spółkę akcyjną a podatek dochodowy

  13:53 19.07.2021

  ... , nie jako wynagrodzenie za pracę (opodatkowane skalą podatkową 17%/32% a czasem także 4% daniną solidarnościową), lecz zapłaci zryczałtowany 19% podatek od dywidendy (niepodlegającej daninie solidarnościowej). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – akcjonariusz wnoszący wkład w postaci pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa, podatek od dywidendy
 • Spółka cicha z zagraniczną fundacją: odsetki jak dywidenda - bez podatku?

  Spółka cicha z zagraniczną fundacją: odsetki jak dywidenda - bez podatku?

  16:15 03.05.2020

  ... dywidendy, ale odsetki z 20% podatkiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał spółce rację, ale tylko w kwestii wypłaty dywidend. Stwierdził, że na mocy art. 26 ust. 1a ustawy o CIT będzie ona mogła nie pobierać podatku od ... 1 ustawy o CIT. Zgodnie z treścią tego przepisu 20% podatek dochodowy od podatników niemających zarządu lub siedziby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od odsetek, podatek od dywidendy
 • Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki zwolniona z CIT

  Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki zwolniona z CIT

  13:37 22.06.2018

  ... podatkowej do organu podatkowego. Jej zdaniem wypłata dywidendy z hiszpańskiej spółki, finansowana w całości albo w części ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego, stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p., zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, przychody podatkowe, opodatkowanie CIT


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: