eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychody z dywidend
 • Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  13:25 24.05.2018

  ... Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie ... 15a ust. 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 updop, stanowiących odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend
 • Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

  Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

  13:30 04.04.2018

  ... i ulokowanie jej majątku w cypryjskiej spółce niesie ze sobą duże korzyści. Brak podatku od kapitałów pieniężnych, dywidend i odsetek Cypr nie pobiera podatku, którego podstawą byłyby zyski kapitałowe. Przychody oraz dochody z tytułu obrotu papierami wartościowymi, a więc obligacjami, akcjami, udziałami, świadectwami założycielskimi oraz innymi ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, dywidendy ze spółek
 • Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

  Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

  13:24 29.06.2015

  ... z dochodami osiągniętymi przez fundusz, bez konieczności umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Dochodami funduszu są, zgodnie z art. 21 ustawy o funduszach inwestycyjnych, przychody z lokat netto oraz przychody ze zbycia lokat funduszu. Dochody te mogą być wypłacane uczestnikom funduszu, jeżeli takie wypłaty zostały przewidziane w statucie FIZ ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Wypłata dywidendy pomiędzy spółkami w podatku dochodowym

  Wypłata dywidendy pomiędzy spółkami w podatku dochodowym

  12:53 03.09.2014

  ... dochodowym od osób prawnych, który w ust. 1 mówi, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę ... z: tytułu własności lub innego tytułu, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, przychód spółki
 • Dywidenda rzeczowa bez podatku dochodowego u spółki akcyjnej

  Dywidenda rzeczowa bez podatku dochodowego u spółki akcyjnej

  09:42 28.06.2014

  Przeniesienie własności nieruchomości w drodze wypłaty z zysku nie jest zbyciem powodującym po stronie spółki (wypłacającej) przychód. Wypłata z zysku w formie rzeczowej spowoduje jedynie przesunięcie danej pozycji z aktywów na pasywa w bilansie spółki. Wypłata dywidendy w naturze nie jest dla Spółki odpłatnym zbyciem nieruchomości - uznał po ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa
 • Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła?

  Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła?

  13:31 25.06.2014

  ... spełnione są łącznie następujące warunki: 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Wypłata rzeczowa dywidendy = podatek dochodowy u spółki?

  Wypłata rzeczowa dywidendy = podatek dochodowy u spółki?

  07:33 01.06.2014

  ... definitywny charakter, • którą podatnik może rozporządzać jak własną. Istotne jest przy tym, że przychody podatkowe stanowią nie tylko nabycie rzeczy czy prawa, czyli zwiększenie ... spółki – spółka ujęła dla celów rozliczeń podatkowych (odpowiednio jako przychody albo przysporzenia niestanowiące przychodu) w tej samej wartości nominalnej. W opisanej ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa
 • Dywidenda od SKA jako przychód z działalności gospodarczej

  Dywidenda od SKA jako przychód z działalności gospodarczej

  13:44 03.12.2013

  W dniu 20 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwalę, w której stwierdził, że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny określił, że osoba fizyczna, będąca ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa
 • Dywidenda od SKA to przychód z działalności gospodarczej

  Dywidenda od SKA to przychód z działalności gospodarczej

  13:34 29.11.2013

  Dnia 25.11.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13, w której odniósł się do kwestii opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Minister uznał, iż wypłacona takiemu akcjonariuszowi dywidenda stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej. ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa
 • Dywidenda rzeczowa: podatek dochodowy u spółki

  Dywidenda rzeczowa: podatek dochodowy u spółki

  10:06 02.12.2012

  Wypłata dywidendy na rzecz wspólników w formie rzeczowej (przeniesienie własności nieruchomości spółki) powoduje powstanie dla spółki przychodu podatkowego. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.11.2012 r. nr IPPB3/423-691/12-2/GJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Udziałowcami ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda. wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend, dywidenda rzeczowa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: